nl-NLen-001
In control met behulp van software voor

Integraal doelen en performance management

In FullyInControl werk je je strategie uit, compleet met een interactieve strategiekaart of business model canvas. Doelen kunnen worden vastgesteld met de Kritieke Succes factoren, risk appetite en risico’s. Je bepaalt of je aan wet- en regelgeving voldoet, of je informatiebeveiliging op orde is en of beleid en afspraken nageleefd worden. Onze oplossing Integraal doelen en performance management brengt nagenoeg alle software modules van FullyInControl samen in één oplossing. Met Integraal doelen en performance management kan zo ook Risk Based performance Management vorm gegeven worden.

De meest complete oplossing

Om integraal aan je succes te werken

Met de totale set aan FullyInControl software modules voor doelen en performance management werk je risico gestuurd vanuit de strategie van je organisatie aan het behalen van je doelen. Daarbij ondersteunt FullyInControl, op basis van Plan Do Check Act, continu verbeteren. Zo brengt Integraal Doelen en performance management een groot aantal management domeinen samen die de moderne organisatie op orde moet hebben en helpt hier om succesvol te zijn.

Binnen doelen en performance management is naast de specifieke functionaliteit voor het managen van je strategie, doelen en Kritieke Succes Factoren, integraal de functionaliteit van de oplossing voor GRC, ISMS, PMS, Audit en Proces & Kwaliteitsmanagement aanwezig.

Leer wat FullyInControl Integraal Doelen en performance management voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan

VRAAG AAN

Succes managen op basis van

Risk Based Performance Management

In FullyInControl kun je je succes managen met Integraal Performance Management, ook wel Risk Based Performance Management genoemd. Je zet zo een integraal management en control framework op voor het risico gestuurd aansturen en optimaliseren van je organisatie. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van de kritieke succesfactoren binnen je organisatie en het mitigeren van de verstorende Risico's. Tevens speelt het leren uit incidenten en audits een belangrijke rol.

FullyInControl is ontwikkeld vanuit de visie van integraal
doelen en performance management op basis van de Plan Do Check Act cyclus voor continu leren en verbeteren! 

About Our SaaS
Met FullyInControl

Risicogestuurd werken en managen

In steeds meer moderne management aanpakken wordt risico sturing geintegreerd. Binnen FullyInControl werkt de uitgebreide risicomanagement functionaliteit daarom integraal samen met de andere modules. Zo kunnen risico sessies net zo makkelijk op processen als op informatiesystemen of doelen georganiseerd worden. Risico's worden daar zichtbaar waar je ze wilt zien om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Met FullyInContol's integrale aanpak wordt risico management dus een integraal onderdeel van je managementsysteem en vergroot zo je succes bij het behalen van doelen. Je kijkt met FullyInControl wat je moet stimuleren en wat je moet afweren wil je de organisatiedoelstellingen halen en op de langere termijn succesvol blijven. Je zorgt met FullyInControl dat risicomanagement meer gaat leven. Dat risico management geen geïsoleerde activiteit is, die ergens separaat in de organisatie wordt uitgevoerd maar dat risicomanagement een effectief instrument wordt dat onderdeel wordt van het dagelijks management proces gericht op het behalen van de organisatie doelstellingen.

De FullyInControl modules voor Integraal Doelen en Performance Management

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules