nl-NLen-001
In control met behulp van software voor

De control functie en bijbehorende audits

Met de uitgebreide audit functionaliteit van FullyInControl is het mogelijk om o.a. de opzet, het bestaan van en de werking van beheersmaatregelen op (proces)risico’s te toetsen. Zo kan continu geanalyseerd worden of een proces wel het resultaat zal opleveren dat vanuit de doelstellingen wordt nagestreefd. Ook kan op het voldoen aan de eisen in normen, frameworks en wet- en regelgeving geaudit worden. De eerste, tweede en derde lijn wordt volledig ondersteund.

Je zet vragenlijsten uit en verzorgt je audits direct vanuit FullyInControl

IN CONTROL

Manage effectief je audits en toetsen

Met toetsen kijk je of de geïmplementeerde maatregelen bij de verschillende (proces)risico’s effectief zijn of dat er aan een eis uit een norm wordt voldaan. De combinatie van toetsen in een audit geven een oordeel over het proces of ander beoordelingsobject. 

Ook kunnen automatisch issues worden gegenereerd die opgevolgd moeten worden om bijvoorbeeld maatregelen te corrigeren. De werkwijze van de audit functionaliteit van FullyInControl zorgt voor een optimale efficiëntie en sturing.

Leer wat FullyInControl Control en Audit voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan

VRAAG AAN
Bij het uitvoeren van ieder type audit

Focus op eenvoud, snelheid en juistheid!

Met FullyInControl Control en Audit voer je (periodiek) audits, toetsen, opnames, inspecties of surveys uit. Alles is hierbij gericht op het zo eenvoudig, juist en zo snel mogelijk laten verlopen van opnames en registraties. Tijdens de opname kunnen direct foto's, issues en/of taken worden toegevoegd. Een vragenlijst configureert je in een mum van tijd. De vragenlijsten en inspecties kunnen via PC, tablet of Smartphone doorgenomen worden. De gegevens worden direct in de cloud op beveiligde servers verwerkt.

Control & Audit

Met de Control & Audit modules kun je een management en control framework opzetten voor het aansturen en optimaliseren van je organisatie.

Met FullyInControl heb je snel je control framework op orde en automatiseer je de audits en toetsen. De eerste en tweede lijn wordt automatisch aangestuurd om op het juiste moment de juiste acties uit te voeren. Tegelijkertijd verzamel je bewijsmateriaal en is altijd alles audit ready. 

About Our SaaS

De FullyInControl modules voor control audits

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules