In control met behulp van software voor

Proces- en Kwaliteits-management

Proces- en kwaliteitsmanagement manage je volledig risico gestuurd vanuit FullyInControl en is een onmisbaar onderdeel in de sturing van een organisatie om aan de verwachtingen van klanten te voldoen.

Beter presteren

Optimaliseren van je processen en kwaliteit

FullyInControl ondersteunt Proces- en kwaliteitsmanagement:

 • Het verbeteren en optimaliseren van processen (o.a. lean)
 • Het beschikbaar zijn en ontsluiten van procesdiagrammen en werkinstructies
 • Het opstellen van een Management Control Framework
 • Procesgerichte audits
 • Het beschikbaar stellen aan de controller, accountant of auditor van uitgevoerde audits met toetsen en bijbehorend bewijsmateriaal om de juiste werking van een proces te beoordelen.
Risico gestuurd

Kwaliteitsmanagement

Binnen FullyInControl inventariseer je de risico’s die ervoor kunnen zorgen dat er problemen optreden binnen de processen, zodat niet kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant, burger of omgeving. Vervolgens bepaal je de kans en impact van de risico’s. En wanneer deze niet acceptabel zijn, bepaal en implementeer je de benodigde maatregelen. Ook toets je periodiek of bepaalde maatregelen nog wel effectief zijn.

Stop met het maken van dikke kwaliteitshandboeken en start met risicoanalyse voor het optimaliseren van processen

FullyInControl helpt om kwaliteitsmanagement als een continu proces te implementeren om aan te sturen op het leveren van de afgesproken kwaliteit. Zodat je kunt leveren wat je belooft, wat essentieel is voor lange termijn succes. En natuurlijk is FullyInControl het hulpmiddel om de organisatie te laten certificeren als bevestiging dat je in control bent.

Bepaal
kritische processen
Risicoinventarisatie
op het proces
Bepaal
maatregelen
Audit met toetsen de maatregelen
Beoordeel kwaliteit proces en stel bij

Manage het certificeringsproces

 • Risico Management staat centraal bij ale nieuwe ISO kwaliteitsnormen en tevens in FullyInControl
 • Documenten en het versiebeheer hiervan worden duidelijk in de software geïdentificeerd en het review, goedkeuringsproces en de distributie van documenten worden via FullyInControl gemanaged. De autorisatie wordt geregeld, zodat alleen mensen die de documenten mogen inzien toegang hebben.
 • Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets.
 • Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de gevolgen gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status.

Onze software ondersteunt bij je

ISO CERTIFICERING 

Met FullyInControl zorg je dat je in control komt met betrekking tot de implementeren normen en dat je een voortdurend verbeterproces opstart. Hierbij is te allen tijde duidelijk wie verantwoordelijk is en wat de status van acties is.

FullyInControl ondersteund o.a. bij de certificering van een ISO Kwaliteitsmanagement systeem voor:

 • ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem
 • ISO 14001 - milieubeheer
 • ISO 22000 - voedselveiligheid
 • ISO 27001 - informatiebeveiliging - ISMS
 • ISO 27701 - Privacy - PMS
 • ISO 29001 - Olie-, gas-, en petrochemie
 • ISO 16949 - Automotive sector
 • ISO 13485 - Medische hulpmiddelen
 • etc.

De FullyInControl modules voor Proces- en Kwaliteitsmanagement

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules