Proces- en Kwaliteitsmanagement Software | FullyInControl
nl-NLen-001
In control met behulp van software voor

Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement

Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement manage je volledig risico gestuurd vanuit FullyInControl en is een onmisbaar onderdeel in de sturing van een organisatie om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Je werkt eenvoudig je processen uit, inventariseert hierop je risico's en implementeert de gewenste maatregelen. Op basis van onder andere audits, toetsen, incidenten en issues stuur je direct bij. Zo krijg je je kwaliteitsmanagement software en procesmanagement software snel onder controle.

 • Voldoe aan de verwachtingen en kwaliteitseisen van de klant
 • Beoordeel en optimaliseer processen en kwaliteit binnen je organisatie
 • Biedt de hele organisatie inzicht in processen: Maak eenvoudig een digitaal kwaliteitshandboek met processen en werkinstructies
Vraag een demo aan
Beter presteren

Optimaliseren van je processen en kwaliteit

FullyInControl ondersteunt met Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement:

 • Het managen en optimaliseren van processen (o.a. lean)
 • Het beschikbaar zijn en ontsluiten van procesdiagrammen en werkinstructies
 • Het opstellen van een Management Control Framework
 • Procesgerichte audits
 • Het beschikbaar stellen aan de controller, accountant of auditor van uitgevoerde audits met toetsen en bijbehorend bewijsmateriaal om de juiste werking van een proces te beoordelen.
Risico gestuurd

Kwaliteitsmanagement

Binnen FullyInControl Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement inventariseer je de risico’s die ervoor kunnen zorgen dat er problemen optreden binnen de processen, zodat niet kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant, burger of omgeving. Vervolgens bepaal je de kans en impact van de risico’s. En wanneer deze niet acceptabel zijn, bepaal en implementeer je de benodigde maatregelen. Ook toets je periodiek of bepaalde maatregelen nog wel effectief zijn.

Stop met het maken van dikke kwaliteitshandboeken en start met risicoanalyses voor het optimaliseren van je organisatie

FullyInControl helpt om kwaliteitsmanagement als een continu proces te implementeren om aan te sturen op het leveren van de afgesproken kwaliteit. Zodat je kunt leveren wat je belooft, wat essentieel is voor lange termijn succes. En natuurlijk is FullyInControl het hulpmiddel om de organisatie te laten certificeren als bevestiging dat je in control bent.

Bepaal
kritische processen
Risicoinventarisatie
op het proces
Bepaal
maatregelen
Audit met toetsen van de maatregelen
Beoordeel kwaliteit / proces en stel bij
Informatie proces- en kwaliteitsmanagement

Leer wat FullyInControl Proces- en Kwaliteitsmanagement voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN
ISO certificering

Manage het certificeringsproces

 • Risicomanagement staat centraal bij alle nieuwe ISO kwaliteitsnormen en tevens in FullyInControl
 • Documenten en het versiebeheer hiervan worden duidelijk in de software geïdentificeerd en het review- en goedkeuringsproces en de distributie van documenten worden via FullyInControl gemanaged. De autorisatie wordt geregeld, zodat alleen mensen die de documenten mogen inzien toegang hebben.
 • Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets.
 • Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de gevolgen gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status hiervan.
Onze software ondersteunt bij je

ISO CERTIFICERING 

Met FullyInControl Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement zorg je dat je in control bent met betrekking tot de te implementeren normen en dat je een voortdurend verbeterproces opstart. Hierbij is te allen tijde duidelijk wie verantwoordelijk is en wat de status van bepaalde acties zijn.

FullyInControl ondersteund o.a. bij de certificering van een ISO Kwaliteitsmanagement systeem voor:

 • ISO 9001 - Algemeen kwaliteitsmanagement systeem
 • ISO 14001 - Milieubeheer
 • ISO 22000 - Voedselveiligheid
 • ISO 27001 - Informatiebeveiliging - ISMS
 • ISO 27701 - Privacy - PMS
 • ISO 29001 - Olie-, gas-, en petrochemie
 • ISO 16949 - Automotive sector
 • ISO 13485 - Medische hulpmiddelen
 • etc.
ISO certificering

De FullyInControl modules voor Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

Een integrale oplossing

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules