X
De cloud oplossing voor Assessments, audits, inspecties, Risico Management, Compliance management, kwaliteitsmanagement en performance management gericht op het halen van de organisatie doelstellingen
 
­

Risico-, compliance, performance en/of kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging, Assessments, inspecties

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor o.a. management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. FullyInControl wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control B.V..
De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma's, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staan hierbij centraal. FullyInControl werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.
Vraag snel meer informatie aan   

FullyInControl: de nieuwe generatie advies en managementoplossing

 

governance risk
& compliance

Efficiënt bereiken van gestelde doelen

Met FullyInControl maakt u governance risico- en compliance management (GRC) eenvoudig beheersbaar en zorgt dat het ook werkelijk wat oplevert.

Lees meer   

Kwaliteitsmanagment
& ISO certificering

Aan de verwachtingen van de klant voldoen

Met FullyInControl managet u continu het kwaliteitsmanagement proces, waarbij rekening wordt gehouden met alle (her)certificeringseisen.

Lees meer   

Audit/Assessment
& inspecties

Intelligent, efficient, betrouwbaar, snel

De makkelijkste en snelste tool in de markt voor het uitvoeren van (periodieke) audits, inspecties & surveys en het managen van hieruit voortkomende issues of acties.

Lees meer   

Risk Management
   

Voorbereid op onzekere gebeurtenissen                   

Met FullyInControl bent u voorbereid en voorkomt u ongewenste gebeurtenissen die het behalen van organisatie of projectdoelstellingen bedreigen.

Lees meer   

Informatiebeveiliging
   

Van complexiteit naar inzicht en in control
 

Met FullyInControl vertaalt u complexe normen naar duidelijkheid en managet u het ISMS-proces en AVG vereisten

Lees meer   

Van MKB tot Corporates
Overheid, onderwijs tot Zorg

Je organisatie altijd volledig in control                   

Met FullyInControl managet u (integraal) Risico's, kwaliteit en performance, afgestemd op de doelstellingen van een organisatie, programma, project of afdeling.

Lees meer   
in control met een combinatie van assessments, inspecties en surveys, projectmanagement, samenwerkingsplatform, expertkennis

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten audits & inspecties

De juisten initiatieven of maatregelen voor risico's, kwaliteit of key succes factoren

Gespecialiseerde of totaaloplossing

Fully In Control kan enkel als oplossing voor bijvoorbeeld Risico Management, Kwaliteitsmanagement of een RI&E ingezet worden. Het is voor uw organisatie of opdrachtgever ook mogelijk om naar een totaal integraal management systeem te groeien. Met één centraal dashboard, een eenduidige vastlegging van gegevens, en het centraal managen van maatregelen en initiatieven leidt u een organisatie naar haar doelstellingen.


Lees meer   


 

 • “Fully in Control onderscheidt zich niet alleen met haar gebruiksvriendelijke interface en mooie en moderne functionaliteit, maar het platform kan ook meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken. De gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. Dit brengt voor ons efficiency, geeft meer inzicht en bespaart kosten.”

  Bastiaan van der Stoep — Risicomanager - Gemeente Gouda
 • “Het Fully in Control platform kan met ons meegroeien voor alle compliance activiteiten waaronder bijvoorbeeld SIRA, Wwft, AVG. Maar ook voor de ISO 27001 en kwaliteitsmanagement. Maatregelen worden maar 1 keer geregistreerd en gemanaged en zijn direct gekoppeld aan ons beleid en aan de verschillende wetten en normen waar we aan willen en moeten voldoen. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn.”

  Robert Hutchison — Compliance Officer - De Jong en Laan

Compliance software

met slimme assessments, inspecties & audits

Veel organisaties voeren periodiek op papier en/of via spreadsheets assessmens, audits en/of inspecties uit om aan te tonen dat ze aan wet en regelgeving voldoen en om risico's te managen. Het verwerken en analyseren van de gegevens is erg tijdrovend en foutgevoelig. Fully In Control is een moderne RegTech oplossing. Hiermee stelt u snel slimme vragenlijsten en audits op. Deze kunnen met een PC/Laptop of met tablet of smartphone uitgevoerd worden. On en off-line. U neemt direct foto's van situaties ter ondersteuning van een anwoord en voegt bewijsmateriaal, een issue of een taak toe om direct een probleem op te lossen. Op basis van de antwoorden kunnen automatisch plannen van aanpak, issues, activiteiten of andere items gegenereerd worden. Wat automatisch kan gaat automatisch. Zo kan iedereen direct aan de slag met het oplossen van problemen op basis van best practices. Via Fully In Control, managet u tevens de noodzakelijke acties en u volgt de voortgang via dashboards. Benodigde informatie voor wet- en regelgeving kan eenvoudig en snel via rapportages aangeleverd worden.


Lees meer >

 

 

 

 

Risico Management

Ondersteund door standaarden & best practices

Met FullyInControl implementeert u risicomanagement, van inventarisatie tot het managen van maatregelen. U inventariseert risico's via brainstorm sessies met bijvoorbeeld tablets. Maar u kunt ook gebruik maken van al uitgewerkte risico's. Binnen een branche en type organisatie zijn 60 tot 80% van de risico's vergelijkbaar. FullyInControl levert deze basisset automatisch aan na het beantwoorden van een aantal controle vragen. Deze standaarden zijn tevens aan te passen aan uw eigen wensen. Ook kunt u uw eigen standaarden ontwikkelen.

Organisatie specifieke Risico's en doelstellingen met intitiatieven kunnen toegevoegd worden. Daarnaast zijn best practices met maatregelen uitgewerkt voor het aanpakken van de risico's. Zo wordt een organisatie snel op weg geholpen.

Fully In Control ondersteund alle algemene standaarden voor risicomanagement, zoals ISO31000, COSO, RISMAN, HSSE, PRINCE2, Solvency II & FMEA.


Lees meer   

 • kennissysteem met standaarden en best practices;
 • ondersteunt de risico dialoog; 
 • beslis wat u aanpakt met behulp van duidelijke dashboards
 • kies uit standaard uitgewerkte maatregelen om een risico te mitigeren;
 • manage de implementatie van een maatregel;
 • voer een audit uit op de effectiviteit van maatregelen met KPI's;
 • Integrate met succes management, doelen, kwaliteitsmanagement, compliance
 • RiskInControl: specifiek adviesplatform voor accountant, assurantie & risicomanagementadviseur aanwezig.

In Control met risico management

De online RMVM® risicoscan

Meet de risicomanagement volwassenheid van uw organisatie met het RMVM® volwassenheidsmodel, zoals hiernaast afgebeeld. Veel organisaties scoren tussen de 2 en 3 en bevinden zich in de ontwikkel- of structureringsfase van het model.

Om de online RMVM® risicoscan te maken vragen wij enkele gegevens van u. Het invullen van de online scan duurt ongeveer een 20 minuten. Daarna krijgt u per mail het RMVM® rapport toegestuurd. 

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op risicomanagement?


DOE DE ONLINE RMVM® RISICOSCAN   

Kwaliteitsmanagement

FullyInControl is de oplossing bij het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagement systeem op basis van verschillende ISO normen en zorgt dat u in control bent bij de certificering hiervan.

Onderdelen zoals Risico Management, Document Management en het registreren en afhandelen van non-conformities verloopt volgens de vereisten van het certificeringsproces. Fully In Control geeft inzicht in de status van activiteiten en helpt bij het sturen naar een organisatie gericht op kwaliteit en het voldoen aan klantverwachtingen.


Lees meer   

In control met het certificeringsproces voor bijvoorbeeld iso 9001, iso 27001 en iso 14001

Continu verbeteren

Fully In Control ondersteund een herhalend verbeter proces, waarbij aanpassingen gestructureerd worden verwerkt en controlle stappen worden doorlopen. 

Zelf samen te stellen assessments met vragenlijsten kunnen in fases worden doorlopen, waarbij een organisatie fasegewijs in kaart wordt gebracht. Zo neemt een assessment nooit meer tijd in beslag dan gewenst.


Lees meer   

Voor PC, Tablet en Smartphone

FullyInControl is voor mobiel gebruik gebouwd en dus touch geoptimaliseerd, zodat u onderweg snel en eenvoudig vragenlijsten of audits kunt doornemen en gegevens kunt bijwerken.
Terug achter uw bureau gaat u verder met het verwerken van de gegevens achter een PC. U kiest het apparaat dat het best bij uw activiteiten past. U kunt ook met meerdere personen aan hetzelfde project werken, waarbij continu alle wijzigingen naar alle deelnemers worden gepushed.

Eenvoudige interface
De software heeft een duidelijke eenvoudige gebruikersinterface, gericht op het met zo min mogelijk handelingen verwerken van gegevens
 
Op ieder apparaat
Er is een gebruikersinterface voor ieder apparaat. Zo kunnen vragenlijsten via telefoon of tablet worden afgehandeld en kan uitgebreid beheer via een PC verlopen.
 
 

Laatste blog-, kennis- en nieuwsitems


Optimale beveiliging geeft een gerust gevoel

De FullyInControl cloud infrastructuur biedt sterke waarborgen om de privacy en data van onze klanten te beschermen. Alle data wordt opgeslagen in sterk beveiligde datacenters. Er is bij de ontwikkeling van de Fully In Control software met informatiebeveiliging als uitgangspunt gestart. Wij spreken over Security By Design. Er zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen om uw data binnen onze omgeving optimaal te beschermen. 

 • Ondersteuning van Multi Factor Authenticatie (wachtwoord en extra token).
 • Communicatie van data over het internet met sterkste TLS-SSL encryptie
 • Encrypted database en bestanden
 • Gecertificeerd datacenter: ISO 27001, SOC(2), PCI L1, Sarbanes-Oxley etc.


Lees meer