X
De cloud oplossing voor Assessments, audits, inspecties, Risico Management, Compliance management, kwaliteitsmanagement en performance management gericht op het halen van de organisatie doelstellingen
 
­

Management Control
Risico-, compliance-, business continuity en/of kwaliteitsmanagement, Assessments, inspecties, surveys

FullyInControl is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor o.a. management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. FullyInControl wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control B.V..
De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma's, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. FullyInControl werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.
Vraag snel meer informatie aan   

FullyInControl: de nieuwe generatie advies en managementoplossing

 
.

Compliance software

met slimme assessments, inspecties & audits

Veel organisaties voeren periodiek op papier en/of via spreadsheets assessmens, audits en/of inspecties uit om aan te tonen dat ze aan wet en regelgeving voldoen en om risico's te managen. Het verwerken en analyseren van de gegevens is erg tijdrovend en foutgevoelig. FullyInControl is een moderne RechTech oplossing. Hiermee stelt u snel slimme vragenlijsten en audits op. Deze kunnen met een PC/Laptop of met tablet of smartphone uitgevoerd worden. On en off-line. U neemt direct foto's van situaties ter ondersteuning van een anwoord en voegt een issue of een taak toe om direct een probleem op te lossen. Op basis van de antwoorden kunnen automatisch plannen van aanpak, issues, activiteiten of andere items gegenereerd worden. Wat automatisch kan gaat automatisch. Zo kan iedereen direct aan de slag met het oplossen van problemen op basis van best practices. Via FullyInControl, managed u tevens de noodzakelijke acties en u volgt de voortgang via dashboards. Benodigde informatie voor wet- en regelgeving kan eenvoudig en snel via rapportages aangeleverd worden.


Lees meer >

 
 
 

Risico Management

Ondersteund door standaarden & best practices

Met FullyInControl implementeert u risicomanagement, van inventarisatie tot het managen van maatregelen. U inventariseert risico's via brainstorm sessies met bijvoorbeeld tablets. Maar u kunt ook gebruik maken van al uitgewerkte risico's. Binnen een branche en type organisatie zijn 60 tot 80% van de risico's vergelijkbaar. FullyInControl levert deze basisset automatisch aan na het beantwoorden van een aantal controle vragen. Deze standaarden zijn tevens aan te passen aan uw eigen wensen. Ook kunt u uw eigen standaarden ontwikkelen.

Organisatie specifieke Risico's en doelstellingen met intitiatieven kunnen aangevuld worden. Daarnaast zijn best practices met maatregelen uitgewerkt voor het aanpakken van de risico's. Zo wordt een organisatie snel op weg geholpen.

FullyInControl ondersteund alle algemene standaarden voor risicomanagement, zoals ISO31000, COSO, RISMAN, HSSE, PRINCE2, Solvency II & FMEA.


Lees meer   

 • Kennissysteem met standaarden en best practices
 • Ondersteunt brainstorm sessies
 • Beslis wat u aanpakt met behulp van duidelijke dashboards
 • Kies uit standaard uitgewerkte maatregelen om een risico te mitigeren
 • Manage de implementatie van een maatregel 
 • Voer een audit uit op de effectiviteit van maatregelen met KPI's
 • RiskInControl: specifiek adviesplatform voor accountant, assurantie & risicomanagementadviseur aanwezig

www.riskincontrol.nl    

Ondersteund het certificeringsproces voor iso 9001, iso 27001 en iso 14001

Kwaliteitsmanagement

FullyInControl is de oplossing bij het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagement systeem op basis van verschillende ISO normen en ondersteunt bij de certificering hiervan.

Onderdelen zoals Risico Management, Document Management en het registreren en afhandelen van non-conformities verloopt volgens de vereiste van het certificeringsproces. FullyInControl geeft inzicht in de status van activiteiten en helpt bij het sturen naar een organisatie gericht op kwaliteit en het voldoen aan klantverwachtingen.


Lees meer   

Laatste blog-, kennis- en nieuwsitems


Continu verbeteren

FullyInControl ondersteund een herhalend verbeter proces, waarbij aanpassingen gestructureerd worden verwerkt en controlle stappen worden doorlopen. 

Zelf samen te stellen assessments met vragenlijsten kunnen in fase worden doorlopen, waarbij een organisatie fasegewijs in kaart wordt gebracht. Zo neemt een assessment nooit meer tijd in beslag dan gewenst.


Lees meer   

Voor PC, Tablet en Smartphone

FullyInControl is voor mobiel gebruik gebouwd en dus touch geoptimaliseerd, zodat u onderweg snel en eenvoudig vragenlijsten of audits kunt doornemen en gegevens kunt bijwerken.
Terug achter uw bureau gaat u verder met het verwerken van de gegevens achter een PC. U kiest het apparaat dat het best bij uw activiteiten past. U kunt ook met meerdere personen aan hetzelfde project werken, waarbij continu alle wijzigingen naar alle deelnemers worden gepushed.

Eenvoudige interface
De software heeft een duidelijke eenvoudige gebruikersinterface, gericht op het met zo min mogelijk handelingen verwerken van gegevens
 
Op ieder apparaat
Er is een gebruikersinterface voor ieder apparaat. Zo kunnen vragenlijsten via telefoon of tablet worden afgehandeld en kan uitgebreid beheer via een PC verlopen.
 
 
 
De juisten initiatieven of maatregelen voor risico's, kwaliteit of key succes factoren

Gespecialiseerde of totaaloplossing

FullyInControl kan enkel als oplossing voor bijvoorbeeld Risico Management, Kwaliteitsmanagement of een RI&E ingezet worden. Het is voor uw organisatie of opdrachtgever ook mogelijk om naar een totaal integraal management systeem te groeien. Met één centraal dashboard, een eenduidige vastlegging van gegevens, en het centraal managen van maatregelen en initiatieven leidt u een organisatie naar haar doelstellingen.


Lees meer   

Optimale beveiliging geeft een gerust gevoel

De FullyInControl cloud infrastructuur biedt sterke waarborgen om de privacy en data van onze klanten te beschermen. Alle data wordt opgeslagen in sterk beveiligde datacenters. Er is bij de ontwikkeling van de FullyInControl software met beveiliging in het achterhoofd gestart. Wij spreken over Security By Design. Er zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen om uw data binnen onze omgeving optimaal te beschermen. 

 • Ondersteuning van Multi Factor Autenticatie (wachtwoord en extra token).
 • Communicatie van data over het internet met sterkste TLS-SSL encryptie
 • Encrypted database en bestanden
 • Gecertificeerd datacenter: ISO 27001, SOC(2), PCI L1, Sarbanes-Oxley etc.


Lees meer