nl-NLen-001
In control met behulp van software voor

Leveranciers en Verbonden partijen

Organisaties kennen diverse soorten leveranciers en Verbonden Partijen waar ze afhankelijk van zijn. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties, deelnemingen en grote inkooprelaties komen voor. 

Van belang is om te monitoren in hoeverre de externe partijen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de eigen organisatie en of ze de continuïteit van de eigen organisatie niet in gevaar brengen.

ANTICIPEER

Monitor leveranciers en verbonden partijen, zodat je kunt anticiperen op ontwikkelingen

Door het goed monitoren van externe partijen kan geanticipeerd worden op ontwikkelingen bij deze partijen. Vroegtijdig kunnen problemen gesignaleerd worden zodat maatregelen kunnen worden getroffen om grote financiële schade, organisatorische problemen en/of negatieve publiciteit te voorkomen. 

Met FullyInControl manage je dit proces via periodieke assessments.  KPI's en KRI's die hieruit worden gegenereerd geven direct inzicht in de situatie bij je leveranciers en verbonden partijen.

De FullyInControl modules voor Leveranciers en Verbonden partijen

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Leer wat FullyInControl Leveranciers en Verbonden partijen management voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan

VRAAG AAN

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules