Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures
nl-NLen-001
Leveranciersmanagement en Verbonden Partijen software om eenvoudig je leveranciers, verbonden partijen en contracten inzichtelijk te maken en te monitoren.

Leveranciers / Verbonden partijen

Organisaties kennen diverse soorten leveranciers en Verbonden Partijen waar ze afhankelijk van zijn. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties, deelnemingen en grote inkooprelaties komen voor. Van belang is om te monitoren in hoeverre deze partijen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen en of de continuïteit van de partijen niet in de risicozone terecht komt. Hierdoor kan de continuïteit van de eigen organisatie in gevaar komen of grote financiële schade leiden. Via deze modules kunnen leveranciers en verbonden partijen periodiek geaudit / uitgevraagd worden, om te controleren in hoeverre ze nog aan de gestelde eisen en normen voldoen. Op basis van deze informatie worden KPI’s berekend en ontstaat snel inzicht om te anticiperen op verwachte problemen.

TERUG NAAR OPLOSSINGEN
FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Ontdek de toegevoegde waarde van het FullyInControl platform voor jouw organisatie!

Vraag onze informerende brochure aan.

VRAAG AAN