Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl                             VACATURES

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN 

Gemeenten, provincies en waterschappen In Control

Gemeenten staan van alle overheidslagen het dichtst bij de burger waardoor ze de afgelopen jaren steeds meer (complexe) taken hebben gekregen, zoals de zorg in het sociaal domein, volkshuisvestings- vraagstukken en een belangrijke rol in de energietransitie. Met de nieuwe Omgevingswet en tal van andere nieuwe wetten zijn er veel uitdagingen om deze nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe werkwijzen en processen

Voor waterschappen en provincies zijn er deels dezelfde, maar ook aanvullende uitdagingen. Zoals de opwarming van de aarde en een steeds grilliger klimaat met extreem natte en droge periodes. Provincies hebben in het geheel steeds meer een regie- en toezichthoudende functie die steeds complexer wordt. 

Essentieel voor provincies, gemeenten en waterschapen is het vertrouwen van de burger. Interne Governance-regelingen die de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie moeten waarborgen zijn belangrijk, maar ook de privacywetgeving en informatiebeveiliging (BIO) verdienen veel aandacht door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die ze vastleggen.

KIJK HOE HET WERKT
Image
Manage eenvoudig

Processen, risico's, wet- en regelgeving tot audits 

Gemeenten worden gefinancierd uit publieke middelen. Daarom is het des te belangrijker dat de middelen rechtmatig en doeltreffend worden besteed. Met andere woorden: dat een gemeente zoveel mogelijk In Control is. Om hier invulling aan te geven wordt onder andere aan de volgende onderwerpen in ons platform invulling gegeven.

Doelen

Vertaal strategie naar doelen met een heldere strategiekaart, bepaal risico’s en kritische succesfactoren met stuurinformatie en KPI’s.

Processen

Werk processen uit (m.b.v. bijvoorbeeld de GEMMA processtructuur) en bepaal de procesrisico’s met key controls en toetsen.

Normen en wet- en regelgeving

Manage de BIO en de AVG, de Omgevingswet en al die andere wetten en regels.

Projecten

Werk risico gestuurd aan projecten om ze succesvol af te kunnen ronden.

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Ontdek de toegevoegde waarde van het FullyInControl platform voor jouw gemeente of overheidsinstantie!

Vraag onze informerende brochure aan.

VRAAG AAN

Krachtige functionaliteit aangevuld met kennis

Wij geloven in oplossingen die bestaan uit de samenwerking van slimme functionaliteit en best practice kennis van collega gemeenten, andere overheidsinstellingen en onze partners, zoals Accent Advies, AKD, Audittrail, Cratos Consulting en Ebben partners. Deze kennis wordt eenvoudig in FullyInControl toegankelijk gemaakt via Kennis Apps. Kennis Apps zijn kennisbanken met kennis, standaarden, best practices en wizards die helpen bij het beantwoorden van tal van vraagstukken.

INTEGRAAL IN CONTROL

Vele eenvoudige functies helpen je daarbij

FullyInControl is de oplossing voor overheidsorganisaties om eenvoudig en effectief ‘In Control’ te komen. De oplossing ondersteunt gemeenten, provincies, zelfstandige bestuursorganen en waterschappen met een platform en Kennis Apps, waarmee ze worden ontzorgd en ondersteund:

De kracht van Fully in Control is dat alle modules integraal met elkaar samenwerken en de basis bieden om een ‘In Control Statement’ geautomatiseerd te kunnen genereren.

De procesgerichte audits van FullyInControl kunnen worden gebaseerd op bijvoorbeeld GEMMA-standaarden voor gemeenten, maar ook op basis van zelf ontwikkelde processen.

Bij de processen kunnen risico’s, maatregelen en toetsen worden gekozen uit kennisbanken die in de FullyInControl software beschikbaar zijn.

Zo kan vanuit standaarden, een eigen control framework opgezet worden als basis voor het In Control Statement.

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.
Cookie instellingen wijzigen