Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures
FAQ

Veelgestelde vragen 

en definities

FullyInControl is een zeer innovatief en interactief SAAS cloudplatform dat onder andere (GRC) Governance Risk en Compliance software, Risicomanagement software, Kwaliteitsmanagement software, ISMS software, PMS software, Compliance Management software en Audit software integreert middels een gebruiksvriendelijke modulaire opbouw.

FullyInControl biedt software ter ondersteuning van (GRC) Governance Risk en Compliance Management, Risicomanagement, Compliance Management, Performance Management, Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement, Leveranciersmanagement, Informatiebeveiliging, (KYC) Know Your Customer en Control & Audit.

U vindt de algemene voorwaarden onderaan deze website onder het kopje 'FullyInControl voorwaarden' of kunt deze downloaden via de link: https://fullyincontrol.nl/Home/FullyInControl-Voorwaarden

U kunt direct telefonisch contact opnemen via: 085-3019073 Een email met uw vragen sturen naar: info@fullyincontrol.nl Of het contactformulier invullen: https://fullyincontrol.nl/Home/Informatie-of-contactaanvraag

FullyInControl werkt in moderne webbrowsers zoals Google Chrome, Microsoft Edge chromium en Apple Safari.

Definities

GRC staat voor Governance, Risk en Compliance. Het is een containerbegrip dat verwijst naar het op een effectieve en efficiënte manier beheren van governance en risico's en naleven van wet- en regelgeving. Het is een gestructureerde benadering die bijdraagt aan de sturing en beheersing van een organisatie.

Risicomanagement is een continu proces waarbij risico's worden geïdentificeerd en gewaardeerd en bijbehorende beheersmaatregelen worden gehanteerd. Het draagt bij aan de continuïteit van een organisatie en helpt om te gaan met onzekere gebeurtenissen die een potentiële bedreiging vormen voor organisatiedoelen.

Compliance Management is het aantoonbaar naleven van interne en externe wet- en regelgeving. Het is een continu proces waarbij een organisatie moet voldoen aan zowel juridische als niet juridische verplichtingen.

Performance Management is de manier waarop op effectieve en efficiënte wijze gestreefd wordt om organisatiedoelen te behalen. Het concentreert zich op de prestaties van een organisatie om op optimale wijze tot een gewenst resultaat te komen.

ISMS staat voor Information Security Management System. Het betreft een informatiebeveiligingssysteem dat zorgt voor de beveiliging van (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens. Het doel van een ISMS is het op orde hebben van informatiebeveiliging om succesvolle dreigingen (cyberaanvallen, datalekken, etc.) te voorkomen.

PMS staat voor Privacy Management System. Privacy Management omvat het grip hebben op het privacy bestendig inrichten en onderhouden van alle activiteiten binnen een organisatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Kwaliteitsmanagement zorgt voor de continue monitoring en optimalisatie van de kwaliteit van producten, diensten, processen en systemen in een organisatie. Het heeft als doel om te voldoen aan de verwachtingen en kwaliteitseisen van een klant op basis van de belofte van de organisatie.

Procesmanagement verwijst naar het inrichten, beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen die streven naar succesvolle doelbereiking. Procesmanagement beoogt toegevoegde waarde te leveren en ondersteunt de hele organisatie in de optimalisatie van zowel effectiviteit als efficiëntie.

KYC staat voor Know Your Customer. Het is een principe waarbij klantonderzoek centraal staat, zodat je als organisatie inzicht krijgt in met wie je zaken doet. Met het naleven van dit principe willen organisaties voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. de Wwft) door het regelmatig uitvoeren van onderzoek naar geldige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.

Een audit is een systematische periodieke controle waarbij in een organisatie wordt onderzocht of wordt voldaan aan de gewenste gang van zaken. Een audit kan zich richten op een gehele organisatie of een specifiek proces, norm of framework en bestaat uit de afname van toetsen, soms in de vorm van vragenlijsten en enquêtes.

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN