Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures
nl-NLen-001

Succesfactoren bij het implementeren van GRC

DOWNLOAD WHITEPAPER  
In control met behulp van software voor

Kwaliteitsmanagement, arbeidsomstandigheden & Milieu (KAM)

Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement manage je volledig risico gestuurd vanuit FullyInControl en is een onmisbaar onderdeel in de sturing van een organisatie om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Je werkt eenvoudig je processen uit, inventariseert hierop je risico's en implementeert de gewenste maatregelen. Op basis van onder andere audits, toetsen, incidenten en issues stuur je direct bij. Zo krijg je kwaliteitsmanagement en procesmanagement snel onder controle. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor arbeidsveiligheid en het voldoen aan milieu eisen.

PLAN EEN DEMO


De toegevoegde waarde van onze KAM software voor Kwaliteitsmanagement, arbeidsomstandigheden en Milieu:

 • Voldoe aan de verwachtingen en kwaliteitseisen van de klant
 • Beoordeel en optimaliseer processen en kwaliteit binnen je organisatie
 • Breng risico's met betrekking tot arbeidsveiligheid in kaart en implementeer noodzakelijke maatregelen met behulp van een dynamische RIE
 • Zorg dat je organisatie alle regelgeving omtrent milieu op orde heeft en zorgt dat de organisatie meer milieu bewust handelt
 • Verbeter je KAM processen en activiteiten continu op basis van Plan Do Check Act
Beter presteren

Optimaliseren van je processen, kwaliteit, veiligheid en het verminderen van de belasting van het milieu

FullyInControl ondersteunt met haar KAM software:

 • Continu inzicht in alle processen en in de effectiviteit van mijn KAM systeem
 • Het verbeteren, optimaliseren en managen van processen
 • Het beschikbaar stellen en ontsluiten van procesdiagrammen, werkinstructies en andere documentatie
 • Incident/klachtenmanagement met root cause analysis en verbeterplannen
 • Een snelle inventarisatie wat een wijziging (change) voor een impact heeft in de organisatie, de beoordeling van de impact en het bepalen van de acties die nodig zijn om de wijziging door te voeren
 • Het op orde hebben van vergunningen, certificaten en de benodigde maatregelen hiervoor
 • Uw KAM zorgsysteem met Procesgerichte  audits
 • Het beschikbaar stellen aan de controller, accountant of auditor van uitgevoerde audits met toetsen en bijbehorend bewijsmateriaal om de juiste werking van een proces of KAM zorgsysteem te beoordelen.
Risico gestuurd

KAM-systeem

Binnen de FullyInControl Kwaliteitsmanagement arbeids-omstandigheden en Milieu software inventariseer je risico’s met betrekking tot je processen, de veiligheid en het milieu. Vervolgens bepaal je de kans en impact van de risico’s. En wanneer deze niet acceptabel zijn, bepaal en implementeer je de benodigde maatregelen.

Start met risicoanalyses voor het met de juiste prioriteit optimaliseren van je organisatie of voortbrengingsproces!

FullyInControl helpt om kwaliteitsmanagement als een continu proces te implementeren om aan te sturen op het leveren van de afgesproken kwaliteit. Zodat je kunt leveren wat je belooft, wat essentieel is voor lange termijn succes. En natuurlijk is FullyInControl het hulpmiddel om de organisatie te laten certificeren als bevestiging dat je In Control bent.

Bepaal
kritische processen
Risicoinventarisatie
op het proces
Bepaal
maatregelen
Audit met toetsen van de maatregelen
Beoordeel kwaliteit van het proces en stel bij
FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Leer wat de FullyInControl Procesmanagement software en Kwaliteitsmanagement software voor jouw organisatie kan betekenen!

Vraag onze informerende brochure aan.

Download de FullyInControl brochure
Met de Procesmanagement software en Kwaliteitsmanagement software van FullyInControl krijg je je processen eenvoudig beheersbaar, behaal je met gemak je ISO 9001 certificering en voldoe je aan de verwachtingen en kwaliteitseisen van de klant.

Manage het certificeringsproces

 • Risicomanagement staat centraal bij alle nieuwe ISO kwaliteitsnormen en tevens in FullyInControl
 • Documenten en het versiebeheer hiervan worden duidelijk in de software geïdentificeerd en het review, goedkeuringsproces en de distributie van documenten worden via FullyInControl gemanaged. De autorisatie wordt geregeld, zodat alleen mensen die de documenten mogen inzien toegang hebben.
 • Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets.
 • Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de gevolgen gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status.
Onze software ondersteunt bij je

ISO CERTIFICERING 

Met FullyInControl de Procesmanagement software en Kwaliteitsmanagement software zorg je dat je In Control komt met betrekking tot de te implementeren normen en dat je een voortdurend verbeterproces opstart. Hierbij is te allen tijde duidelijk wie verantwoordelijk is en wat de status van acties is.

FullyInControl ondersteund o.a. bij de certificering van een ISO Kwaliteitsmanagement systeem voor:

 • ISO 9001 - Algemeen kwaliteitsmanagementsysteem
 • ISO 14001 - Milieubeheer
 • ISO 22000 - Voedselveiligheid
 • ISO 27001 -  Informatiebeveiliging - ISMS
 • ISO 27701 -  Privacy - PMS
 • ISO 29001 - Olie-, gas- en petrochemie
 • ISO 16949 - Automotive sector
 • ISO 13485 - Medische hulpmiddelen
 • Etc.
Met de Procesmanagement software en Kwaliteitsmanagement software van FullyInControl krijg je je processen eenvoudig beheersbaar, behaal je met gemak je ISO 9001 certificering en voldoe je aan de verwachtingen en kwaliteitseisen van de klant.

De FullyInControl modules voor Procesmanagement en Kwaliteitsmanagement

Klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. GRC, ISMS, Performance Management, Kwaliteitsmanagement en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules