Module Normen en frameworks / Wet & Regelgeving
nl-NLen-001
Compliance Management

Normen en Frameworks 
Wet & Regelgeving

FullyInControl helpt de eisen uit wet- en regelgeving, frameworks en normen te managen en te koppelen aan maatregelen, beleid en processen. Of het nu om de AVG, een ISO-norm, zoals de 9000 of de 27000 serie, de BIO - BIC of NEN7510, COSO, SOx, ISAE 3402 of NIST gaat. Eenvoudig en snel voeg je ook een eigen framework of norm toe en koppel je bestaande maatregelen hieraan. Zo zijn maatregelen altijd maar één keer vastgelegd en worden ze maar één keer gemanaged. Je bepaalt in deze module in hoeverre maatregelen de eisen in een framework of norm afdekken, zodat direct zichtbaar wordt hoe compliant je organisatie is. Vanuit de FullyInControl kennisbanken worden maatregelen, beleid en voorbeeld processen aangereikt die helpen om ontbrekende onderdelen van een framework of norm te implementeren. Zo helpt de module om zo snel mogelijk in control te komen met betrekking tot compliance of een certificeringstraject.

TERUG NAAR OPLOSSINGEN

Ontdek wat FullyInControl voor
jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN