Woningcorporaties volledig In Control

Woningcorporatie In Control

Corporaties moeten zorgen voor goede, duurzame en betaalbare woningen voor hun huurders in een veilige leefomgeving. Het wordt een steeds grotere uitdaging om aan al die eisen te voldoen die aan corporaties worden opgelegd. Hieromtrent ontstaat steeds meer regelgeving die nageleefd moet worden. Ook risicomanagement speelt een steeds belangrijkere rol bij het succesvol behalen van (soms tegenstrijdige) doelen van een woningcorporatie.

Met de vele wijzigingen in de Woningwet en het beoordelingskader Aw/WSW is het toezicht op woningcorporaties verder fors toegenomen. De toezichthouders stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de verantwoording. De naleving van interne Governance-regelingen die de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie moeten waarborgen zijn belangrijk, maar ook de privacywetgeving en informatiebeveiliging verdienen veel aandacht door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die een corporatie vastlegt. De borging van control en compliance in de werkwijze en processen bij een corporatie dienen daarom goed ingericht te worden.


Vraag een demo aan
Image
Manage eenvoudig

CORA 4 processen, risico's, wet- en regelgeving tot audits 

Met de FullyInControl GRC inventariseer je met behulp van bijvoorbeeld de CORA 4 processen je risico’s en je bepaalt mogelijke maatregelen en toetsen. Je brengt regelgeving in kaart en toetst de naleving van al die regels. Van passend toewijzen tot het in kaart brengen van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen. Je neemt en bewaakt correctieve acties.

Door de OOB-status van woningcorporaties krijgt het onderwerp control de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Om ‘Fully In Control’ te zijn wordt o.a aan de volgende onderwerpen in ons platform invulling gegeven:

strategie en doelen management

Doelen

Vertaal strategie naar doelen met een heldere strategiekaart, bepaal risico’s en kritische succesfactoren met stuurinformatie en KPI’s.

processen en kwaliteit

Processen

Werk processen uit m.b.v. CORA 4 en bepaal de procesrisico’s met key controls en toetsen.

compliance en isms

Normen en wet- en regelgeving

Manage de BIC en de AVG, de Woningwet en het beoordelingskader Aw/WSW, en veel andere wet- en regelgeving.

risico gestuurd werken

Projecten

Werk risico gestuurd aan projecten om ze succesvol af te kunnen ronden.

Informatie GRC ISMS

Ontdek wat FullyInControl voor
jouw woningcorporatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN

Krachtige functionaliteit aangevuld met kennis

Wij geloven in oplossingen die ontstaan uit de samenwerking van slimme functionaliteit en best practice kennis van collega corporaties en onze partners. Partners zoals Accent Advies, AKD, Audittrail, Cratos Consulting en Ebben partners. Deze kennis wordt eenvoudig in FullyInControl toegankelijk gemaakt door Kennis Apps. Kennis Apps zijn kennisbanken met kennis, standaarden, best practices en wizards die helpen bij het beantwoorden van tal van vraagstukken. Of het nu om performance management, GRC of Control gaat.

GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement

En wij zijn niet alleen erg enthousiast over onze oplossing

"FullyInControl is gebruiksvriendelijk en kan met medewerkers meedenken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning hetgeen ons werkelijk helpt om een In Control statement te kunnen afgeven"

Marcel Beukers Controller Governance & Compliance - Domesta

"Wat mij aanspreekt is de platformgedachte van FullyInControl: risicomanagement, compliance, procesmanagement werken integraal met elkaar samen en werken zeer gebruikersvriendelijk. Daarmee ondersteunt het pakket de hele organisatie in zowel de 1e, 2e en 3e lijn. De Appstore met best practices, samen met geautomatiseerde periodieke toetsen en audits maken dat wij efficiënt en effectief kunnen werken om succesvol onze doelen te bereiken"

Jeroen Hoek Business Controller Vidomes

"Wij hebben voor FullyInControl gekozen omdat het ons kan helpen meer In Control te komen met onze processen en risico’s, waardoor we sneller kunnen bijsturen en verbeteren. Deze verbeteringen moeten ertoe leiden dat we meer succesvol onze doelen bereiken"

Jacqo van Gastel Controller Thuisvester

"Fully in Control is een klantgerichte organisatie die een zeer compleet en gebruiksvriendelijk software platform levert. De kennis Apps in de kennisbanken maken dat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden maar eenvoudig gebruik kunnen maken van best practices in de corporatiesector"

Carolien Doornbos Manager Bedrijfsvoering, Woonstichting Groninger Huis
Marcel Beukers
Jeroen Hoek
Jacqo van Gastel
Carolien Doornbos
INTEGRAAL IN CONTROL

Vele eenvoudige functies helpen je daarbij

FullyInControl is de oplossing voor corporaties om eenvoudig en effectief ‘In Control’ te komen. De oplossing ondersteunt woningcorporaties met een platform en Kennis Apps, waarmee corporaties worden ontzorgd en ondersteund gericht op:

De kracht van Fully in Control is dat alle modules integraal met elkaar samenwerken en de basis bieden om een ‘In Control Statement’ geautomatiseerd te kunnen genereren.

De procesgerichte audits van FullyInControl kunnen worden gebaseerd op de CORA 4 standaarden voor woningcorporaties, maar ook op basis van zelf ontwikkelde processen.

In samenwerking met het CCC platform voor Corporaties is op basis van CORA 4 best practices uitgewerkt van werkprocessen met risico’s, maatregelen en toetsen en als standaarden in de FullyInControl software beschikbaar.

Zo kan vanuit standaarden, een eigen control framework opgezet worden als basis voor het in control statement.

procesgerichte audits
Kennis App

DE CCC KENNIS APP

Vanuit de Controllers Circle Corporaties is een Kennis App ontwikkeld op het FullyInControl platform om best practices te delen van proces tot audit. Hierdoor hoeven corporaties niet allemaal zelf het wiel uit te vinden maar leren ze van elkaar.

Ook kleinere corporaties zonder OOB status worden door deze App volledig ondersteund in het eenvoudig opzetten van een management control framework met een hoge standaard. Dat is het voordeel van het gebruik maken van kennis en ervaring van andere corporaties.

Download de flyer FullyInControl CCC Kennis App


GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement