Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures

Woningcorporaties In Control

Corporaties moeten zorgen voor goede, duurzame en betaalbare woningen voor hun huurders in een veilige leefomgeving. Het wordt een steeds grotere uitdaging om aan al die eisen te voldoen die aan corporaties worden opgelegd. Hieromtrent ontstaat steeds meer regelgeving die nageleefd moet worden. Ook risicomanagement speelt een steeds belangrijkere rol bij het succesvol behalen van (soms tegenstrijdige) doelen van een woningcorporatie.

Met de vele wijzigingen in de Woningwet en het beoordelingskader Aw/WSW is het toezicht op woningcorporaties verder fors toegenomen. De toezichthouders stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de verantwoording. De naleving van interne governanceregelingen die de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie moeten waarborgen zijn belangrijk, maar ook de privacywetgeving en informatiebeveiliging verdienen veel aandacht door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die een corporatie vastlegt. De borging van control en compliance in de werkwijze en processen bij een corporatie dienen daarom goed ingericht te worden. FullyInControl helpt je hiermee.

PLAN EEN DEMO
Image

Succesfactoren bij het implementeren van GRC

DOWNLOAD WHITEPAPER  
Manage eenvoudig

CORA 4 processen, risico's, wet- en regelgeving tot audits 

Met FullyInControl inventariseer je met behulp van bijvoorbeeld de CORA 4 processen je risico’s en je bepaalt mogelijke maatregelen en toetsen. Je brengt regelgeving in kaart en toetst de naleving van al die regels. Van passend toewijzen tot het in kaart brengen van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen. Je neemt en bewaakt correctieve acties.

Door de OOB-status van woningcorporaties krijgt het onderwerp control de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Om ‘Fully In Control’ te zijn wordt o.a. aan de, rechts aangegeven, onderwerpen in ons platform invulling gegeven.

Doelen

Vertaal strategie naar doelen met een heldere strategiekaart, bepaal risico’s en kritische succesfactoren met stuurinformatie en KPI’s.

Processen

Werk processen uit m.b.v. CORA 4 en bepaal de procesrisico’s met key controls en toetsen.

Normen en wet- en regelgeving

Manage de BIC en de AVG, de Woningwet en het beoordelingskader Aw/WSW en veel andere wet- en regelgeving.

Projecten

Werk risico gestuurd aan projecten om ze succesvol af te kunnen ronden.

Wat onze klanten van het FullyInControl platform vinden

Eenvoudig én intuïtief

"Wij gebruiken FullyInControl als basis voor procesmanagement, risicomanagement en als bron voor ons management control framework met al onze beleidsdocumenten inbegrepen. Het platform werkt heel eenvoudig en intuïtief voor al onze medewerkers. Omdat alle onderdelen integraal samenwerken (ook met de onderdelen documenten, risicomanagement, compliance en control & audit) ondersteunt het onze complete governance in de hele organisatie en helpt het ons onze doelen te bereiken, risico’s te beheersen en bevordert het de samenwerking en communicatie binnen de organisatie."

John van Maastricht

Manager Bedrijfsvoering

Toegankelijk voor al onze medewerkers

“Bij Woonin hebben we alle processen en werkinstructies in FullyInControl opgenomen en ontsloten voor al onze medewerkers. Wij gebruiken de processen in FullyInControl als basis en integreren dit met risicomanagement én control & audit. Dat processen, risico's, controls, doelen, etc. allemaal integraal met elkaar samenwerken in één systeem was voor ons een beslissende factor om voor FullyInControl te kiezen."

Gysèle Brokken

Kwaliteitsadviseur

Eenvoudig best practices gebruiken

“Fully In Control is een klantgerichte organisatie die een zeer compleet en gebruiksvriendelijk software platform levert. De Kennis Apps in de kennisbanken maken dat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, maar eenvoudig gebruik kunnen maken van best practices in de corporatiesector.”

Carolien Doornbos

Manager Bedrijfsvoering

Meer focus op discussie en bijsturing

“Fully In Control helpt ons om de hele organisatie te betrekken bij onderwerpen als risicomanagement en compliance, die meestal minder populair zijn. Bijvoorbeeld door te werken met vragenlijsten waarmee laagdrempelig risico’s kunnen worden verzameld en gekwantificeerd. Onze risico-eigenaren zijn enthousiast over hoe makkelijk zij de stand van zaken van hun risico’s periodiek kunnen aanleveren zonder in het systeem in te loggen. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk dus, ook voor degene die de inrichting van FullyInControl doet. Vragenlijsten en rapportages zijn flexibel aan te passen en geven het management en de auditcommissie overzichtelijk informatie over welke toprisico’s onze ambities raken. We besparen tijd door gemakkelijker communiceren, vastleggen en rapporteren met FullyInControl en kunnen hierdoor de focus leggen op discussie en bijsturing.”

José van de Corput

Concerncontroller

Slimme én pragmatische ondersteuning

“FullyInControl is gebruiksvriendelijk en kan met medewerkers meedenken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning, hetgeen ons werkelijk helpt om een In Control statement te kunnen afgeven.”

Marcel Beukers

Controller Governance & Compliance

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Ontdek de toegevoegde waarde van FullyInControl voor jouw corporatie!

Vraag onze informerende brochure aan.

Download snel de FullyInControl brochure

Krachtige functionaliteit aangevuld met kennis

Wij geloven in oplossingen die ontstaan uit de samenwerking van slimme functionaliteit en best practice kennis van collega corporaties en onze partners. Partners zoals Accent Advies, AKD, Audittrail, Cratos Consulting en Ebben partners. Deze kennis wordt eenvoudig in FullyInControl toegankelijk gemaakt door Kennis Apps. Kennis Apps zijn kennisbanken met kennis, standaarden, best practices en wizards die helpen bij het beantwoorden van tal van vraagstukken.

INTEGRAAL IN CONTROL

Vele eenvoudige functies helpen je daarbij

FullyInControl is de oplossing voor corporaties om eenvoudig en effectief ‘In Control’ te komen. De oplossing ondersteunt woningcorporaties met een platform en Kennis Apps, waarmee corporaties worden ontzorgd en ondersteund:

Alle modules werken samen

De kracht van Fully In Control is dat alle modules integraal met elkaar samenwerken en de basis bieden om een ‘In Control Statement’ geautomatiseerd te kunnen genereren.

De procesgerichte audits van FullyInControl kunnen worden gebaseerd op de CORA 4 standaarden voor woningcorporaties, maar ook op basis van zelf ontwikkelde processen.

In samenwerking met het CCC platform voor Corporaties zijn op basis van CORA 4 best practices uitgewerkt van werkprocessen met risico’s, maatregelen en toetsen en als standaarden in de FullyInControl software beschikbaar.

Zo kan vanuit standaarden, een eigen control framework opgezet worden als basis voor het In Control Statement.

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.