Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures
nl-NLen-001

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN 
In control met behulp van software voor

Leveranciersmanagement en Verbonden Partijen

Organisaties kennen diverse soorten leveranciers en Verbonden Partijen waar ze afhankelijk van zijn. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties, deelnemingen en grote inkooprelaties komen voor. 

Van belang is om te monitoren in hoeverre de externe partijen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de eigen organisatie en of ze de continuïteit van de eigen organisatie niet in gevaar brengen.

De toegevoegde waarde van onze Leveranciersmanagement software:

  • Leg prestatie afspraken centraal vast en heb altijd inzicht in contracten
  • Krijg eenvoudig en slim toezicht op verbonden partijen door risico gestuurde benadering
  • Monitor de toegevoegde waarde van leveranciers aan je organisatie
KIJK HOE HET WERKT
ANTICIPEER

Monitor leveranciers en verbonden partijen, zodat je kunt anticiperen op ontwikkelingen

Door het goed monitoren van externe partijen kan geanticipeerd worden op ontwikkelingen bij deze partijen. Vroegtijdig kunnen problemen gesignaleerd worden zodat maatregelen kunnen worden getroffen om grote financiële schade, organisatorische problemen en/of negatieve publiciteit te voorkomen. 

Met de FullyInControl Leveranciersmanagement software manage je dit proces via periodieke assessments. KPI's en KRI's die hieruit worden gegenereerd geven direct inzicht in de situatie bij je leveranciers en verbonden partijen.

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Leer wat de FullyInControl Leveranciersmanagement software voor jouw organisatie kan betekenen!

Vraag onze informerende brochure aan.

VRAAG AAN

De FullyInControl modules voor Leveranciers en Verbonden partijen

Klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. GRC, ISMS, Performance Management, Kwaliteitsmanagement en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules