Module Kengetallen
nl-NLen-001
Kengetallen

Kengetallen

Binnen de module kengetallen worden KPI’s, KRI’s en KCI’s uit andere modules geaggregeerd om zo een (samengestelde) indicator te berekenen. Tevens is de Monte Carlo simulatie, die o.a. gebruikt wordt voor het berekenen van het weerstandsvermogen van de organisatie, onderdeel van de module. Met de Monte Carlo simulatie bepaal je hoeveel geld je organisatie nodig heeft om de geselecteerde restrisico’s af te kunnen dekken. Restrisico’s zijn de risico’s die niet of niet voldoende door beheersmaatregelen worden gemitigeerd. Deze simulatie geeft tevens met behulp van een gevoeligheidsanalyse weer wat het aandeel van ieder individueel risico is in de benodigde weerstandscapaciteit.

TERUG NAAR OPLOSSINGEN

Ontdek wat FullyInControl voor
jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN