Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Gemeenten, provincies en waterschappen In Control

Gemeenten staan van alle overheidslagen het dichtst bij de burger waardoor ze de afgelopen jaren steeds meer (complexe) taken hebben gekregen, zoals de zorg in het sociaal domein, volkshuisvestings- vraagstukken en een belangrijke rol in de energietransitie. Met de nieuwe Omgevingswet en tal van andere nieuwe wetten zijn er veel uitdagingen om deze nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar nieuwe werkwijzen en processen. 

Essentieel voor provincies, gemeenten en waterschapen is het vertrouwen van de burger. Interne Governance-regelingen die de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie moeten waarborgen zijn belangrijk, maar ook de privacywetgeving en informatiebeveiliging (BIO) verdienen veel aandacht door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die ze vastleggen.


Vraag een demo aan
Image
Manage eenvoudig

Processen, risico's, wet- en regelgeving tot audits 

Gemeenten worden gefinancierd uit publieke middelen. Daarom is het des te belangrijker dat de middelen rechtmatig en doeltreffend worden besteed. Met andere woorden: dat een gemeente of andere overheidsorganisatie zoveel mogelijk In Control is. Om hier invulling aan te geven wordt naast GRC aan de volgende onderwerpen in ons platform invulling gegeven:

Strategie en doelen management

Doelen

Vertaal strategie naar doelen met een heldere strategiekaart, bepaal risico’s en kritische succesfactoren met stuurinformatie en KPI’s.

proces- en kwaliteitsmanagement

Processen

Werk processen uit (m.b.v. bijvoorbeeld de GEMMA processtructuur) en bepaal de procesrisico’s met key controls en toetsen.

compliance ISMS

Normen en wet- en regelgeving

Manage de BIO en de AVG, de Omgevingswet en al die andere wetten en regels.

risico gestuurd werken

Projecten

Werk risico gestuurd aan projecten om ze succesvol af te kunnen ronden.

informatie GRC ISMS

Leer wat FullyInControl voor
jouw overheidsorganisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN

Krachtige functionaliteit aangevuld met kennis

Wij geloven in oplossingen die bestaan uit de samenwerking van slimme functionaliteit en best practice kennis van collega gemeenten, andere overheidsinstellingen en onze partners, zoals Accent Advies, AKD, Audittrail, Cratos Consulting en Ebben partners. Deze kennis wordt eenvoudig in FullyInControl toegankelijk gemaakt via Kennis Apps. Kennis Apps zijn kennisbanken met kennis, standaarden, best practices en wizards die helpen bij het beantwoorden van tal van vraagstukken. Of het nu om GRC, Performance management of bijvoorbeeld Control gaat.

GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
INTEGRAAL IN CONTROL

Vele eenvoudige functies helpen je daarbij

FullyInControl is de oplossing voor overheidsorganisaties om eenvoudig en effectief ‘In Control’ te komen. De oplossing ondersteunt gemeenten, provincies, zelfstandige bestuursorganen en waterschappen met een platform en Kennis Apps, waarmee ze worden ontzorgd en ondersteund:

De kracht van Fully in Control is dat alle modules integraal met elkaar samenwerken en de basis bieden om een ‘In Control Statement’ geautomatiseerd te kunnen genereren.

De procesgerichte audits van FullyInControl kunnen worden gebaseerd op bijvoorbeeld GEMMA-standaarden voor gemeenten, maar ook op basis van zelf ontwikkelde processen.

Bij de processen kunnen risico’s, maatregelen en toetsen worden gekozen uit kennisbanken die in de FullyInControl software beschikbaar zijn.

Zo kan vanuit standaarden, een eigen control framework opgezet worden als basis voor het in control statement.

Proces- en kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement
GRC ISMS compliance kwaliteitsmanagement