Samen In Control Community | FullyInControl - Kennis, Blog en Nieuws
Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl   


21jan

Samen In Control: Community voor het delen en ontwikkelen van best practices tussen gemeenten

Community voor best practices voor gemeenten

De meeste gemeenten werken toe naar een situatie dat ze In Control zijn, en daar op termijn ook een In Control Statement over kunnen afgeven. Daarvoor moet je onder andere kunnen aantonen dat de maatregelen (controls) op de belangrijkste risico’s effectief werken en dat de gemeente compliant is aan de belangrijkste wet- en regelgeving en aan eigen processen, het beleid en procedures. Dat is een flinke uitdaging voor iedere gemeente afzonderlijk.

Voor een gemeente moeten veel risico’s, maatregelen, tests, audits voor compliancy (van bedrijfsvoering en BIO tot omgevingswet) worden ontwikkeld om iets te kunnen zeggen over de mate van In Control zijn. Voor iedere gemeente apart is dit heel veel werk. Het ligt meer voor de hand om met een grote groep gemeenten samen de schouders eronder te zetten, en gezamenlijk best practices ontwikkeld voor verschillende onderdelen. Iedere gemeente ontwikkeld zo een of meerdere onderdelen van het totaal en gezamenlijk ben je zo in staat om alle onderdelen voor elkaar te krijgen. Alle onderdelen kunnen vervolgens met elkaar en met de sector worden gedeeld. 

Op 10 januari hebben we de startbijeenkomst gehad met een groep gemeenten die samen de schouders willen zetten onder het Samen In Control zijn. Naast presentaties over hoe In Control te komen, gaan we ook met elkaar aan de slag om een viertal processen als prototype uit te werken. Deze processen zijn Inkoop en aanbesteding, lokale heffingen, jeugdzorg en verbonden partijen.

Op de volgende bijeenkomst worden de vier prototypes door de werkgroepen van gemeenten gepresenteerd. Daarnaast zullen we dan ook aandacht besteden aan soft controls.

 

Het project is een initiatief van Geert Haisma van Fully In Control en Chris Ravensbergen van de VNG naar aanleiding van een idee van Bastiaan van der Stoep van de gemeente Gouda om meer kennis te delen.

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

Ontdek hoe ook jouw organisatie in control komt

 Vraag een vrijblijvende demo of documentatie aan, of stel gewoon de vragen die je hebt!

Empty
Click + to add content