Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


23aug

Governance, Risk en Compliance: een holistisch perspectief

Wat is GRC?

 

GRC staat voor Governance, Risk en Compliance management. Het is een containerbegrip dat verwijst naar het op een effectieve en efficiënte manier beheren van governance, beheersen van risico’s en voldoen aan wet- en regelgeving. Het ondersteunt organisaties via een gestructureerde benadering en vanuit een holistisch perspectief, waarbij op positieve wijze wordt bijgedragen aan de sturing en beheersing van een organisatie.

 

Governance

 

Governance verwijst naar de manier waarop je organisatie is georganiseerd en wordt bestuurd. Voor governance breng je de aansturingsstructuur, het beleid, de processen en de regels van een organisatie in kaart en leg je ze gestructureerd vast. Dit geeft medewerkers kaders en richtlijnen bij het nemen van beslissingen en helpt ze om op de juiste manier bij te dragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Voor goede governance is transparantie en heldere communicatie over het beleid, de processen en regels naar álle stakeholders essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid op zich neemt. Er moet namelijk ook toezicht worden gehouden op het naleven van het organisatiebeleid, de processen en regels.

 

Risk

 

Risicomanagement is een continu proces dat onderdeel zou moeten zijn van de aansturing van iedere organisatie. Met risicomanagement bereid je je voor op onzekere gebeurtenissen en bepaal je hoe je de kans op ongewenste gebeurtenissen kunt verkleinen en de schade kunt beperken, mocht de ongewenste gebeurtenis toch optreden. In iedere organisatie en bij elk programma, project of activiteit neem je risico’s. Echter, organisaties hebben lang niet altijd (voldoende) inzicht in de risico’s die ze lopen. Het nemen van risico’s moet een bewuste afweging zijn. Daartoe doen organisaties er goed aan om bij iedere belangrijke doelstelling de bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Wil je een risico niet lopen, omdat het een doelstelling te veel in gevaar kan brengen, dan kun je maatregelen nemen om de kans op of de impact van het risico te verkleinen. Belangrijk is dat het altijd een bewuste keuze moet zijn om een (voorspelbaar) risico in een bepaalde mate te lopen.

 

Compliance

 

Met compliance manage je het proces om (zoveel mogelijk) te voldoen aan wet- en regelgeving (intern en extern) en aan de eisen uit normen en frameworks die je organisatie zichzelf oplegt of die klanten of andere stakeholders aan je stellen. Bij compliance moet je aantoonbaar (auditable) aan eisen voldoen. Sommige compliance onderdelen zijn risicogestuurd. Er wordt in dat geval geëist dat je je risico’s op het compliance thema in kaart brengt en maatregelen treft om deze te mitigeren. Dit speelt bijvoorbeeld bij de wet- en regelgeving met betrekking tot integriteit (Wwft/SIRA) of veiligheid en gezondheid van medewerkers (Arbowetgeving).

 

 

Waarom is GRC noodzakelijk?

 

Governance, Risk en Compliance management helpt organisaties om risico's effectief te beheersen, kosten te besparen en te voldoen aan de alsmaar veranderende wet- en regelgeving. Het ondersteunt de hele organisatie bij cruciale besluitvorming, het behalen van belangrijke organisatiedoelen en om in control te komen. Kortgezegd is het dé formule om als organisatie succesvoller te worden.

 

Een aantal voordelen van GRC op een rij:

 

  • Je creëert transparantie binnen je organisatie.
  • Je zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op één lijn zit en dezelfde doelen nastreeft.
  • Je bent voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen en hebt inzicht in belangrijke risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden van je organisatie.
  • Je weet hoe je je bedrijfsprocessen kan optimaliseren en hoe je bijvoorbeeld de informatiebeveiliging en operationele risico’s op orde krijgt en waarborgt.
  • Je voldoet standaard aan de meest recente wet- en regelgeving.
  • Je bespaart onnodige kosten.

 

 

De toekomst van GRC

 

De verantwoordelijkheid van GRC-activiteiten binnen een organisatie ligt niet alleen in de handen van enkele individuen, maar in de collectieve handen van de hele organisatie. Elk project, elk proces en elk systeem brengt risico’s met zich mee en moet voldoen aan bepaalde eisen. Daarom moet Governance, Risk en Compliance als discipline alomtegenwoordig zijn, zowel top-down als bottom-up. Het is zeer belangrijk om alle afdelingen bij het GRC-proces te betrekken, om ervoor te zorgen dat GRC een cruciaal onderdeel wordt binnen alle processen van de organisatie. Het is en blijft namelijk belangrijk dat iedereen in een organisatie nauw betrokken is bij de GRC-activiteiten.

 

Daarnaast is het van belang dat alle GRC-activiteiten altijd én overal kunnen worden geïmplementeerd en herzien kunnen worden. Organisaties kunnen daarvoor de voor hun ideale GRC software gebruiken, die werkt in de cloud, om al hun data op één plek op te slaan. Zo ontstaat er een single source of thruth en heb je altijd toegang tot de benodigde informatie. Aangezien alle data wordt opgeslagen op één centrale plek zorgt dit voor een soepele uitwisseling van informatie tussen verschillende medewerkers en afdelingen, waardoor ook de samenwerking binnen je organisatie wordt gestimuleerd.

 

Als laatste moet jouw gekozen GRC software mee kunnen groeien met de organisatie. Als je moet op- of afschalen, moet het mogelijk zijn dat je GRC systeem je bedrijf op de juiste wijze kan blijven ondersteunen en dus schaalbaar is. Het moet immers perfect aansluiten bij de huidige én toekomstige wensen en behoeften van je organisatie.

 

Dus om als organisatie succes na te streven blijkt het vanuit Governance, Risk en Compliance management belangrijk om vanuit een holistisch perspectief te handelen. Je zal de hele organisatie op één lijn moeten krijgen en ervoor moeten zorgen dat je samen dezelfde doelen nastreeft. De FullyInControl GRC software helpt hierbij en ondersteunt organisaties om GRC op de juiste manier te implementeren.

 

 

Key takeaways

 

  • GRC ondersteunt de hele organisatie in het succesvol bereiken van doelen.
  • Met GRC ben je voorbereid op wat er komen gaat.
  • Selecteer de juiste geïntegreerde GRC software (cloud-based) voor jouw organisatie.
  • Twijfel niet langer en begin vandaag nog met Governance, Risk en Compliance management!

 

Over de auteur

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN