Risk In Control ondersteunt u om Risico Management

en/of Business Continuity Management juist te implementeren

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Ook komen er steeds meer gevaren op ons af. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig stil te staan bij de gevaren die uw doelstellingen bedreigen. 

Of het nu om een MKB onderneming gaat, een onderwijs-, overheids- of zorginstelling, RiskInControl helpt u. In veel gevallen samen met een van onze partners, brengt u de risico's in kaart die uw organisatie, reputatie en mensen bedreigen. Er worden vervolgens mogelijke maatregelen aangereikt om de risico's aan te pakken. Maatregelen waaruit u kunt kiezen en vervolgens de implementatie direct vanuit RiskInControl managed.  

RiskInControl beschikt over een grote kennisbank met voor uw organisatie relevante risico's met oorzaken, gevolgen en uitgewerkte maatregelen om een risico aan te pakken. Waarnodig vindt u uitleg, takenlijsten en verwijzigen naar externe kennisbronnen en organisaties die u helpen om een maatregel te implementeren. 

 

 
 
 
 

Eenvoudig in gebruik

Bij de ontwikkeling van de RiskInControl oplossing wordt uitgebreid aandacht besteed aan User Interaction Design (UX). Dit betekent dat samen met eindgebruikers naar een gebruikersinterface wordt gewerkt die eenvoudig en snel te doorgronden is.

Het doel is dat onze software onderdeel wordt van het dagelijks management proces. Een grote groep mensen moet er dus mee kunnen werken. Daarom optimaliseren we de gebruikersinterface continu gericht op "Single Try Learning". Dat betekent dat we er naar streven dat een gebruiker na één keer proberen een functie begrijpt. 

Daarbij beogen we wel een systeem met rijke functionaliteit. Want iedere organisatie heeft specifieke wensen. 


Meer informatie