Van verzekerings- naar Risico Management adviseur.

De markt van Assurantie adviseurs verandert enorm. U als adviseur moet op zoek naar nieuwe manieren om meer toegevoegde waarde voor uw klanten te bieden. Er liggen kansen voor de adviseur wanneer men de focus van het verzekeren verschuift naar het risico management van een organisatie.

Verzekeren is slechts één maatregel om de gevolgen van een risico’s binnen een bedrijf te verkleinen. De oorzaken van een Risico moeten tevens aangepakt worden en het is goed om naar andere maatregelen te kijken voor risico’s waar verzekeren niet direct de oplossing is. Een organisatie heeft behoefte aan een beter totaalbeeld van risico’s en maatregelen op het gebied van onder andere technologie, automatisering, personeel, milieu, kwaliteit en fraude.

 

Na een risico inventarisatie met RiskInControl kan een totaal beeld gegeven worden van maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico’s te verkleinen. Dit is breder dan verzekeren, wat vooral ingaat op de financiële schade van de gevolgen van een risico event. Je hebt echter liever niet dat er brand ontstaat, doden of gewonde vallen of financiële schade ontstaat door bijvoorbeeld aansprakelijkheid. RiskInControl is het gereedschap dat je help om een goede risico inventarisatie uit te voeren en de juiste maatregelen aan te bieden waarmee je een risico kunt aanpakken.

RiskInControl helpt u om samen met de klant, door middel van een stappenplan, risico’s te inventariseren. Dit leidt tot een risicoprofiel van de organisatie dat overzichtelijk wordt weergegeven in dashboards. Vervolgens kunnen snel voor de belangrijkste risico’s maatregelen gekozen en geimplementeerd worden. In veel gevallen zijn de maatregelen uitgewerkt zodat een organisatie direct aan de slag kan. De RiskInControl kennisbank helpt uw klant direct opweg.

RiskInControl helpt bij het bouwen van een duurzamere relatie met uw klant

U wordt met RiskInControl ondersteund door een kennisbank met adviezen, maatregelen en taken, toegespitst op de branche van uw opdrachtgever. Dit op basis van een cyclisch proces. Zo kunt u met het platform de relatie met uw klant versterken door gezamenlijk zijn succes te bestendigen. Alles op basis van een duidelijk onafhankelijk advies.

Wilt u met ons verkennen hoe u met RiskInControl uw dienstverlening kunt ontwikkelen, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.


Contact- of informatieaanvraag