Onze oplossing

Uw business opportunity

FullyInControl kan naadloos geconfigureerd worden op uw advies, audit en/of inspectie diensten, zodat u een integrale oplossing naar de markt kunt aanbieden. U voert eventuele assessments efficient uit en helpt uw klant snel en adequaat naar de gewenste situatie. U levert meer toegevoegde waarde en versterkt uw onderscheidend vermogen met FullyInControl als onderdeel van uw dienstverleningsconcept.

Kennis en best practices voor compliancy aan wet en regelgeving of het voldoen aan normen en frameworks kunnen via FullyInControl aangeboden worden en samen met FullyInControl in de markt worden gezet.

U kunt FullyInControl ook standaard inzetten indien u klanten begeleid en adviseert op het gebied van Risicomanagement, Compliance management, Informatiebeveiliging of bijvoorbeeld Kwaliteits of procesmanagement. Een samenwerking met ons biedt dan vele voordelen.

 
 
 

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits & inspecties

FullyInControl levert de mogelijkheid om uw adviesdiensten aan te vullen met de benodigde tooling en een expertsysteem voor onder andere:

  •  Periodieke Assessments, inspecties & audits 
  •  Risico Management
  •  Business Continuity Management
  •  Compliance Management
  •  Advisering en mangement van arbo, veiligheid & gezondheid
  •  Kwaliteitsmanagement
  •  Informatiebeveiliging (ISO 27000, BIO, NEN7510) en AVG
  •  Juridisch advies
  •  Performance management


Eenvoudig, altijd en overal toegankelijk en veilig in de Cloud.

Profileer uw organisatie

Door het aanbieden van kennis

Het is mogelijk om in bestaande FullyInControl omgevingen uw domein kennis aan te bieden in de vorm van slimme audits en vragenlijsten, waarmee u voor een klant templates en standaard uitgewerkte kennis items met achtergrondinformatie genereert. Voorbeelden zijn uitgewerkte risico's met maatregelen, certificerings templates, best practices en strategie concepten.

Uw informatie in FullyInControl wordt voorzien van uw logo en er komen links naar uw bedrijf. Zo profileert u uw organisatie als expert binnen een bepaald domein. Het is tevens mogelijk om via FullyInControl content tegen betaling aan te bieden. Heeft u interesse, neem contact op en wij bespreken de mogelijkheden met u.Partners FullyInControl

Upiva levert diensten aan assurantieadviseurs, waarmee zij ontzorgd worden en hun diensten verder kunnen professionaliseren!

Meer info   

bestuurskundig adviesbureau Haisma, adviseert (semi)publieke organisaties hoe zij hun doelen gericht kunnen realiseren. Met o.a. een heldere strategie, slimme data en risicomanagement

Meer info   

Cratos helpt organisaties om succesvol met veranderingen om te gaan. Om de kansen die de veranderingen brengen te benutten en de risico’s ervan te beheersen. Om heldere doelen te kunnen stellen en deze doelen vervolgens ook met succes na te streven.

Meer info   

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance met een specialisatie in fraude en integriteit.

Meer info   

Public Values activeert de collectieve denkkracht aanwezig in de publieke sector. Samen met “peers” uit de eigen sector, mensen uit andere sectoren en experts worden vraagstukken uiteengerafeld.

Meer info   

Risk & Compliance platform Europe is een kennisplatform bedoeld om informatie te verstrekken aan mensen, bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van risico en / of compliance management.

Meer info   

Saxion biedt samen met Fully In Control trainingen aan voor succes management

Meer info   

ISOSecure helpt organisaties om grip te krijgen en te houden op informatieveiligheid

Meer info   


CONTACTFORMULIER PARTNERS