Risico Management Software

Ondersteund door standaarden en best practices


De wereld verandert steeds sneller en het is daarom essentieel om regelmatig stil te staan bij veranderingen en risico’s die het behalen van de organisatiedoelstellingen bedreigen. Indien u op tijd inspeelt op veranderingen, risico's kunt afwenden en/of voorbereid bent op de gevolgen van risico's, dan kan veel schade voorkomen worden en is uw continuiteit gewaarborgd.

Met risicomanagement probeer je je voor te bereiden op onzekere gebeurtenissen en grenzen te stellen om de kans op ongewenste gebeurtenissen te verkleinen en bij optreden de schade te beperken.

FullyInControl is de oplossing voor risicomanagement die u helpt om gestructureerd uw risico’s in kaart te brengen, maatregelen te bepalen en taken te managen om de maatregelen te implementeren. Enkel gericht op risico's, als integrale GRC tool of als totaal integraal management platform. Kijkt u naar risicomanagement dan wordt u geholpen door:

 • Vele voorbeeld risico’s voor uw branche;
 • Best practices om een risico aan te pakken;
 • audits en checklists om maatregelen te toetsen op hun effectiviteit.

  

Risico Management voor accountant of assurantie advisuer

Snel en eenvoudig risico's inventariseren

Via intelligente assessments kunnen in de FullyInControl de risico’s in kaart gebracht worden. Via een assessment die standaard risico's selecteerd op basis van eigenschappen van een organisatie en/of een geautomatiseerde risicodialoog sessie met een groep personen. Een assessment bestaat uit een groep slimme vragenlijsten die aan verschillende personen toegekend kunnen worden. Op basis van de beantwoorde vragen worden risico's met maatregelen en taken gegenereerd die volgens experts en op basis van ervaring van toepassing zijn voor de organisatie.

FullyInControl geeft op basis van deze informatie inzicht in uw risicoprofiel met duidelijke beslissingsdashboards waarmee beslissingen direct in actie omgezet kunnen worden op basis van best practices met uitgewerkte maatregelen.

Een software oplossing voor Risico Management gebaseerd op FullyInControl voor adviseurs:

Overal dialoog

In de FullyIncontrol risicomanagement software kunt u eenvoudig invulling geven aan de risicodialoog. U organiseert net zo eenvoudig een brainstorm voor de algemene organisatie risico's als voor de risico's bij een doelstelling, project, proces, asset etc. De risico's die door deelnemers worden ingevoerd worden automatisch gekoppeld aan bijvoorbeeld de doelstelling, het project, of proces vanwaaruit u de brainstorm initieert. Via een kanban board (soort planbord) bij een item kan gekozen worden wat met de risico's te doen. Op dezelfde wijze kunnen vervolgens met de deelnemers de risico's gewaardeerd worden en kunnen maatregelen worden bedacht en bepaald. Indien gewenst kunnen tijdens de brainstorm ook direct items uit de FullyInControl kennis databank opgehaald worden die al volledig uitgewerkt zijn.

Expert data & best practices

U hoeft met FullyInControl het wiel niet opnieuw uit te vinden. Binnen een branche en type organisatie zijn ongeveer 80% van de risico's vergelijkbaar. FullyInControl levert de van toepassing zijnde risico's automatisch aan na het beantwoorden van vragen. Organisatie specifieke risico's kunnen toegevoegd worden. 

Ieder risico heeft een set standaard maatregelen beschikbaar waaruit gekozen kan worden. Naast preventieve maatregelen bepaald je maatregelen om de gevolgen van een risico aan te pakken. Verzekeren is hierbij niet genoeg. Bijvoorbeeld binnen 3 jaar na een grote brand gaat een groot deel van goed verzekerde organisaties alsnog failliet. Aanvullende maatregelen zijn dus nodig. En in veel gevallen zijn er andere oplossingen om een risico te mitigeren. 


Ik wil een demonstratie

 • Risico dialoog om gezamenlijke bedrijfsspecifieke risico's te bepalen
 • Kennissysteem met standaarden en best practises
 • Breng via slimme vragenlijsten snel risico's in kaart
 • Beslis wat u aanpakt met behulp van duidelijke dashboards
 • Kies uit standaard uitgewerkte maatregelen om een risico te mitigeren
 • Manage de implementatie van een maatregel 
 • Audit de effectiviteit van maatregelen met Key Risk Indicatoren
 • Breid het systeem uit en pas het volledig aan naar uw wensen
 • Risicomanagement software die werkelijk actie stimuleert


In Control met risico management

De online RMVM® risicoscan

Meet de risicomanagement volwassenheid van uw organisatie met het RMVM® volwassenheidsmodel, zoals hiernaast afgebeeld. Veel organisaties scoren tussen de 2 en 3 en bevinden zich in de ontwikkel- of structureringsfase van het model.

Om de online RMVM® risicoscan te maken vragen wij enkele gegevens van u. Het invullen van de online scan duurt ongeveer een 20 minuten. Daarna krijgt u per mail het RMVM® rapport toegestuurd. 

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op risicomanagement?


DOE DE ONLINE RMVM® RISICOSCAN   

In 4 stappen in control

 

FullyInControl helpt met slimme vragenlijsten, brainstorm sessies en via standaard kennisdatabanken de risico's, compliance vraagstukken en bestaande maatregelen van een organisatie in kaart te brengen. Vervolgens worden de risico's en problemen in duidelijke dashboards weergegeven. Op basis van de keuzes welke risico's en compliance problemen aan te pakken, doet FullyInControl een voorstel voor (aanvullende) maatregelen.
Op basis van gekozen maatregelen worden taken gegenereerd om deze maatregelen te implementeren. Tevens kan er een audit of inspectie plaatsvinden op de status en effectiviteit van geïmplementeerde maatregelen, zodat deze indien nodig bijgesteld kunnen worden.
Dit proces wordt periodiek herhaald.

 

 

1Assessment
2Beoordeling situatie
en keuze maat-
regelen
 
3Implementeren en
bijstellen Maat-
regelen
4Audit en volgen
Maatregelen
 

FullyInControl ondersteunt bij het nemen van belangrijke beslissingen

De FullyInControl risicomanagement software dashboards geven duidelijk inzicht in welke risico's het belangrijkst zijn. Risicowaarderingen kunnen hierbij naast financieel ook op bijvoorbeeld reputatie en op veiligheid & gezondheid getoond worden. Zo is het gehele risico spectrum inzichtelijk.

Wilt u ook weten hoe FullyInControl u kan ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen en het managen van de benodigde maatregelen, gericht op het behalen van uw doelstellingen of die van uw klant, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.


Contact- of informatieaanvraag