Risico Management Software

Ondersteund door standaarden en best practices


De wereld verandert steeds sneller en het is daarom essentieel om regelmatig stil te staan bij veranderingen en risico’s die het behalen van de organisatiedoelstellingen bedreigen. Indien u op tijd inspeelt op veranderingen, risico's kunt afwenden en/of voorbereid bent op de gevolgen van risico's, dan kan veel schade voorkomen worden en is uw continuiteit gewaarborgd.

Met risicomanagement probeer je je voor te bereiden op onzekere gebeurtenissen en grenzen te stellen om de kans op ongewenste gebeurtenissen te verkleinen en bij optreden de schade te beperken.

FullyInControl is de oplossing voor risicomanagement die u helpt om gestructureerd uw risico’s in kaart te brengen, maatregelen te bepalen en taken te managen om de maatregelen te implementeren. Enkel gericht op risico's, als integrale GRC tool of als totaal integraal management platform. Kijkt u naar risicomanagement dan wordt u geholpen door:

 • Vele voorbeeld risico’s voor uw branche;
 • Best practices om een risico aan te pakken;
 • audits en checklists om maatregelen te toetsen op hun effectiviteit.

 • “De reden voor mij om over te stappen naar Fully in Control was dat het systeem gebruiksvriendelijk is en met medewerkers mee kan denken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning hetgeen helpt om op tal van terreinen (Fully) In Control te worden en een In Control statement te kunnen afgeven.”

  Marcel Beukers — Controller Governance & Compliance - Domesta
 • “Fully in Control onderscheidt zich niet alleen met haar gebruiksvriendelijke interface en mooie en moderne functionaliteit, maar het platform kan ook meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken. De gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. Dit brengt voor ons efficiency, geeft meer inzicht en bespaart kosten.”

  Bastiaan van der Stoep — Risicomanager - Gemeente Gouda
 • “Het Fully in Control platform kan met ons meegroeien voor alle compliance activiteiten waaronder bijvoorbeeld SIRA, Wwft, AVG. Maar ook voor de ISO 27001 en kwaliteitsmanagement. Maatregelen worden maar 1 keer geregistreerd en gemanaged en zijn direct gekoppeld aan ons beleid en aan de verschillende wetten en normen waar we aan willen en moeten voldoen. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn.”

  Robert Hutchison — Compliance Officer - De Jong en Laan

Expert data & best practices

U hoeft met FullyInControl het wiel niet opnieuw uit te vinden. Binnen een branche en type organisatie zijn veel van de risico's vergelijkbaar. FullyInControl levert in kennisbanken standaard uitgewerkte risico's aan. Specifieke risico's voor de organisatie, een proces of informatiesysteem etc. kunnen zelf toegevoegd worden. 

Standaard risico hebben meestal een set standaard maatregelen beschikbaar waaruit gekozen kan worden. Ook zijn voor een aantal braches/domeinen uitgewerkte toetsen beschikbaar om een maatregel of een set aan maatregelen periodiek op effectiviteit te toetsen. Zo ben je altijd in control


Ik wil een demonstratie

Risicomanagement snel op orde

 • Risico dialoog om gezamenlijke bedrijfsspecifieke risico's te bepalen
 • Kennissysteem met standaarden en best practises
 • Beslis wat u aanpakt met behulp van duidelijke dashboards
 • Kies uit standaard uitgewerkte maatregelen om een risico te mitigeren
 • Manage de implementatie van een maatregel 
 • Audit de effectiviteit van maatregelen met periodieke toetsen
 • Breid het systeem uit en pas het volledig aan naar uw wensen
 • Risicomanagement software die werkelijk actie stimuleertOveral dialoog

In de FullyIncontrol risicomanagement software kunt u eenvoudig invulling geven aan de risicodialoog. U organiseert net zo eenvoudig een brainstorm voor de algemene organisatie risico's als voor de risico's bij een doelstelling, project, proces, asset etc. De risico's die door deelnemers worden ingevoerd worden automatisch gekoppeld aan bijvoorbeeld de doelstelling, het project, of proces vanwaaruit u de brainstorm initieert. Via een kanban board (soort planbord) bij een item kan gekozen worden wat met de risico's te doen. Op dezelfde wijze kunnen vervolgens met de deelnemers de risico's gewaardeerd worden en kunnen maatregelen worden bedacht en bepaald. Indien gewenst kunnen tijdens de brainstorm ook direct items uit de FullyInControl kennis databank opgehaald worden die al volledig uitgewerkt zijn.

Risico gestuurd werken en managen

In steeds meer moderne management aanpakken wordt risico sturing geintegreerd. Binnen FullyInControl werkt de uitgebreide risicomanagement functionaliteit daarom integraal samen met de andere modules. Zo kunnen risico sessies net zo makkelijk op processen als op informatiesystemen of doelen georganiseerd worden. Risico's worden daar zichtbaar waar je ze wilt zien om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Met FullyInContol's integrale aanpak wordt risico management dus een integraal onderdeel van je managementsysteem en vergroot zo je succes bij het behalen van doelen. Je kijkt met FullyInControl wat je moet stimuleren en wat je moet afweren wil je de organisatiedoelstellingen halen en op de langere termijn succesvol blijven. Je zorgt met FullyInControl dat risicomanagement meer gaat leven. Dat risico management geen geïsoleerde activiteit is, die ergens separaat in de organisatie wordt uitgevoerd maar dat risicomanagement een effectief instrument wordt dat onderdeel wordt van het dagelijks management proces gericht op het behalen van de organisatie doelstellingen.

In Control met risico management

De online RMVM® risicoscan

Meet de risicomanagement volwassenheid van uw organisatie met het RMVM® volwassenheidsmodel, zoals hiernaast afgebeeld. Veel organisaties scoren tussen de 2 en 3 en bevinden zich in de ontwikkel- of structureringsfase van het model.

Om de online RMVM® risicoscan te maken vragen wij enkele gegevens van u. Het invullen van de online scan duurt ongeveer een 20 minuten. Daarna krijgt u per mail het RMVM® rapport toegestuurd. 

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op risicomanagement?


DOE DE ONLINE RMVM® RISICOSCAN   

Snel en eenvoudig risico's inventariseren voor adviseurs

Via intelligente assessments kunnen in de FullyInControl de risico’s in kaart gebracht worden. Dit via een assessment die standaard risico's selecteert op basis van eigenschappen van een organisatie en/of een geautomatiseerde risicodialoog sessie met een groep personen. Een assessment bestaat uit een groep slimme vragenlijsten die aan verschillende personen toegekend kunnen worden. Op basis van de beantwoorde vragen worden relevante risico's met maatregelen en taken gegenereerd die volgens experts en op basis van ervaring van toepassing zijn voor een bepaald type organisatie.

FullyInControl geeft op basis van deze informatie inzicht in het risicoprofiel met duidelijke beslissingsdashboards waarmee beslissingen direct in actie omgezet kunnen worden op basis van best practices met uitgewerkte maatregelen.

Een software oplossing voor Risico Management gebaseerd op FullyInControl voor adviseurs:

  

Risico Management voor accountant of assurantie advisuer

In 4 stappen in control

 

FullyInControl helpt met slimme vragenlijsten, brainstorm sessies en via standaard kennisdatabanken de risico's, compliance vraagstukken en bestaande maatregelen van een organisatie in kaart te brengen. Vervolgens worden de risico's en problemen in duidelijke dashboards weergegeven. Op basis van de keuzes welke risico's en compliance problemen aan te pakken, doet FullyInControl een voorstel voor (aanvullende) maatregelen.
Op basis van gekozen maatregelen worden taken gegenereerd om deze maatregelen te implementeren. Tevens kan er een audit of inspectie plaatsvinden op de status en effectiviteit van geïmplementeerde maatregelen, zodat deze indien nodig bijgesteld kunnen worden.
Dit proces wordt periodiek herhaald.

 

 

1Assessment
2Beoordeling situatie
en keuze maat-
regelen
 
3Implementeren en
bijstellen Maat-
regelen
4Audit en volgen
Maatregelen
 

FullyInControl ondersteunt bij het nemen van belangrijke beslissingen

De FullyInControl risicomanagement software dashboards geven duidelijk inzicht in welke risico's het belangrijkst zijn. Risicowaarderingen kunnen hierbij naast financieel ook op bijvoorbeeld reputatie en op veiligheid & gezondheid getoond worden. Zo is het gehele risico spectrum inzichtelijk.

Wilt u ook weten hoe FullyInControl u kan ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen en het managen van de benodigde maatregelen, gericht op het behalen van uw doelstellingen of die van uw klant, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.


Contact- of informatieaanvraag