Informatiebeveiliging topprioriteit

Cyberaanvallen en datalekken worden tegenwoordig als één van de belangrijkste risico’s gezien. Organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van ICT en kennis is een van hun belangrijkste assets. U wilt toch niet dat vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, in verkeerde handen valt. Daarnaast kan het lekken van informatie een deuk in de reputatie van uw organisatie opleveren. Informatiebeveiliging hoort dan ook standaard op de agenda van iedere organisatie te staan.

Complexiteit omgezet naar begrijpbare materie

Met FullyInControl pakt u informatiebeveiliging met voor uw ISMS en de AVG voor uw PMS snel op en vult u effectief uw Informatiebeveiligins-processen in. Vanuit uw processen en informatiesystemen worden voor uw ISMS risico's bepaald en maatregelen getroffen. De eisen uit wet & regelgeving en normen, zoals gewenste onderdelen uit de ISO27000 reeks, de BIO, de BIG, de NEN7510 of bijvoorbeeld de AVG zijn in FullyInControl voor u vertaald naar begrijpbare taal. Wij helpen u snel inzichtelijk te maken of een eis relevant voor u is en wat een eis nu echt voor uw organisatie betekent. Zo weet u snel wat u te wachten staat en waar u aan toe bent.

Met het FullyInControl platform:

 • krijgt u snel inzicht waar uw organisatie bij de implementatie van wet en regelgeving, een framework en/of een norm aan moet voldoen;
 • genereert u en definieert u duidelijke beleidsdoelstellingen waarmee o.a. risico’s binnen uw organisatie afgedekt worden;
 • voor het risicomanagement identificeert u risico’s waar belangrijke afwijkingen zijn;
 • definieert en implementeert u maatregelen, geholpen door standaarden en best practices, om aan een norm en wet en regelgeving te voldoen en/of om uw beleid te operationaliseren;
 • heeft u tevens benodigde functies zoals het bepalen van de betrouwbaarheidseis van informatie, het opzetten van het verwerkingsregister en bijvoorbeeld DPIA’s;
 • voert u compliance tests en interne audits uit om te zien hoe effectief maatregelen geïmplementeerd zijn;
 • wordt de interne en de externe auditor ondersteund bij eventuele certificering en hercertificering - door de audittrail is data audit ready toegankelijk;
 • rapporteert u eenvoudig intern en extern over de status van uw compliance;
 • wordt de cost of compliance aanzienlijk verlaagd.

Kortom: u krijgt en houdt snel en aantoonbaar uw informatiebeveiliging op orde.

 • “De reden voor mij om over te stappen naar Fully in Control was dat het systeem gebruiksvriendelijk is en met medewerkers mee kan denken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning hetgeen helpt om op tal van terreinen (Fully) In Control te worden en een In Control statement te kunnen afgeven.”

  Marcel Beukers — Controller Governance & Compliance - Domesta
 • “Fully in Control onderscheidt zich niet alleen met haar gebruiksvriendelijke interface en mooie en moderne functionaliteit, maar het platform kan ook meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken. De gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. Dit brengt voor ons efficiency, geeft meer inzicht en bespaart kosten.”

  Bastiaan van der Stoep — Risicomanager - Gemeente Gouda
 • “Het Fully in Control platform kan met ons meegroeien voor alle compliance activiteiten waaronder bijvoorbeeld SIRA, Wwft, AVG. Maar ook voor de ISO 27001 en kwaliteitsmanagement. Maatregelen worden maar 1 keer geregistreerd en gemanaged en zijn direct gekoppeld aan ons beleid en aan de verschillende wetten en normen waar we aan willen en moeten voldoen. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn.”

  Robert Hutchison — Compliance Officer - De Jong en Laan

Niet omdat het moet,

maar omdat het belangrijk is en uw organisatie ervoor kiest

U hoort beheersmaatregelen niet primaire te implementeren vanuit de verplichtingen uit wet & regelgeving. Iets wat moet en waarvan niet duidelijk is waarom het nodig is, gebeurd vaak niet. Daarom helpt FullyInControl de eisen uit wet & regelgeving, frameworks en normen om te zetten in compacte en voor iedereen begrijpbare taal, beleidsdoelstellingen en beleidsuitgangspunten. In de beleidsdoelstellingen en beleidsuitgangspunten staat vervolgens in normale (niet juridische) taal beschreven, waarom het voor uw organisatie belangrijk is om aan deze uitgangspunten te voldoen. Vervolgens kunt u uit verschillende maatregelen kiezen om uw beleid en tegelijkertijd de gerelateerde wet en regelgeving af te dekken.

Met de compliance functionaliteit van FullyInControl kan dit integraal aangepakt worden. Dit houdt in dat beleidsuitgangspunten gekoppeld worden aan alle eisen uit normen, frameworks en wet & regelgeving die dit beleid afdekt. Ook genomen maatregelen om het beleid af te dekken zijn direct gekoppeld aan alle normen en regelgeving die de maatregel vereisen. Dit in samenhang met doelen, processen en risico's.

Snel en slim inzicht in de mate van In Control

In FullyInControl automatiseert en managet u interne audits en compliance tests. Een test kan meerdere maatregelen afdekken. Met FullyInControl stuurt u medewerkers aan die tests en interne audits op moeten pakken, u managet de voortgang en de software herinnert medewerkers op het gewenste moment indien zaken nog niet opgepakt zijn. Op basis van de uitkomst van tests en audits kunnen issues gegenereerd of aangemaakt worden om maatregelen te corrigeren. Ook creëert u in overzichtelijke dashboards snel inzicht in de status en resultaten van tests en de actuele effectiviteit van de verschillende geïmplementeerde maatregelen.


Contact- of informatieaanvraag   

Deel of totaaloplossing

Informatiebeveilgingsprocessen met uw ISMS raken vele andere management domeinen. FullyInControl combineert daarom een groot aantal management domeinen in 1 oplossing.  Zo kun je langzaam naar een totaaloplossing groeien met GRC software en kwaliteitsmanagement software. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van een organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Een integrale oplossing biedt vele voordelen:

 • Alle modules werken integraal samen
 • Gezamenlijk gebruik van gegevens
 • Combineren en delen componenten audits & inspecties
 • Overkoepelend managen van activiteiten
 • 1 integraal management dashboard
 • Identieke werking voor alle deeloplossingen (kleine leercurve)
 • etc.