Informatiebeveiliging topprioriteit

Cyberaanvallen en datalekken worden tegenwoordig als 1 van de belangrijkste risico’s gezien. Organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van ICT en kennis is een van hun belangrijkste assets. U wilt toch niet dat vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens gerekend, in verkeerde handen valt. Daarnaast kan het lekken van informatie een deuk in de reputatie van uw organisatie opleveren. Informatiebeveiliging hoort dan ook standaard op de agenda van iedere organisatie te staan.

Complexiteit omgezet naar begrijpbare materie

Met FullyInControl pakt u informatiebeveiliging en de AVG snel op en vult u effectief uw ISMS-proces in. Vanuit uw processen worden risico's bepaald en maatregelen getroffen. De eisen uit wet & regelgeving en normen, zoals gewenste onderdelen uit de ISO27000 reeks, de BIO, de NEN7510 of bijvoorbeeld de AVG zijn in FullyInControl voor u vertaald naar begrijpbare taal. Wij helpen u snel met inzicht of een eis relevant voor u is en wat een eis nu echt voor uw organisatie betekent. Zo weet u snel wat u te wachten staat en waar u aan toe bent.

Met het FullyInControl platform:

 • krijgt u snel inzicht waar uw organisatie bij de implementatie van wet en regelgeving, een framework en/of een norm aan moet voldoen;
 • genereert u en definieert u duidelijke beleidsdoelstellingen waarmee risico’s binnen uw organisatie afgedekt worden;
 • identificeert u risico’s waar belangrijke afwijkingen zijn;
 • definieert en implementeert u maatregelen, geholpen door standaarden en best practices, om aan een norm en wet en regelgeving te voldoen en/of om u beleid te operationaliseren;
 • heeft u tevens benodigde functies zoals het bepalen van de betrouwbaarheidseis van informatie, het opzetten van het verwerkingsregister en bijvoorbeeld DPIA’s;
 • voert u compliance tests en interne audits uit om te zien hoe effectief maatregelen geïmplementeerd zijn;
 • wordt de interne en de externe auditor ondersteund bij eventuele certificering en hercertificering - door de audittrail is data audit ready toegankelijk;
 • rapporteert u eenvoudig intern en extern over de status van uw compliance;
 • wordt de cost of compliance aanzienlijk verlaagd.

Kortom: u krijgt en houdt snel en aantoonbaar uw informatiebeveiliging op orde.

Niet omdat het moet,

maar omdat het belangrijk is en uw organisatie ervoor kiest

Omdat u maatregelen niet hoort te implementeren vanuit regelgeving omdat het moet, helpt FullyInControl de eisen uit wet en regelgeving, frameworks en normen om te zetten in compacte en voor iedereen begrijpbare beleidsdoelstellingen. Waarom is het voor uw organisatie belangrijk om het te doen! Van hieruit kunt u afhankelijk van de risicobereidheid, best practice maatregelen kiezen of eigen maatregelen toevoegen om het beleid en tegelijkertijd wet en regelgeving goed af te dekken. Met de compliance functionaliteit van FullyInControl kan dit integraal aangepakt worden met andere compliance & beleidsthema’s in samenhang met o.a. de doelen, processen en risico’s.

Vanuit Informatiebeveiliging naar integrale aanpak

In veel verschillende normen en wet & regelgeving komen vergelijkbare eisen voor, die door dezelfde maatregelen aangepakt kunnen worden. Naast de gestandaardiseerde ISO High Level Structure (HLS) komen bijvoorbeeld eisen rondom de integriteit van medewerkers voor in uw beleid, maar ook in de ISO27001, de BIO, de ISO 9001, de aanbestedingswet de ISAE3402 etc. Binnen FullyInControl implementeer en manage je maar 1 keer benodigde maatregelen rondom integriteit en je ziet direct in hoeverre en welke risico's, normen en regelgeving deze maatregelen afdekken.

Met FullyInControl krijgt u vervolgens een integrale oplossing waarin voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving reeds is “vertaald” naar een voor de organisatie begrijpbare, accepteerbare en toepasbare beleidsdoelstellingen. Inclusief rechtstreeks in de organisatie uitzetbare operationele maatregelen. Inclusief integraal beoordelingssysteem waarmee u een betrouwbaar inzicht krijgt in de mate waarin uw organisatie compliant is. Dit is alles aan te passen op uw specifieke situatie en aan te vullen met eigen onderdelen.

Snel en slim inzicht in de mate van In Control

In FullyInControl automatiseert en managet u interne audits en compliance tests. Een test kan meerdere maatregelen afdekken. Met FullyInControl stuurt u medewerkers aan die tests en interne audits op moeten pakken, u managet de voortgang en de software herinnert medewerkers op het gewenste moment indien zaken nog niet opgepakt zijn. Op basis van de uitkomst van tests en audits kunnen issues gegenereerd of aangemaakt worden om maatregelen te corrigeren. Ook creëert u in overzichtelijke dashboards snel inzicht in de status en resultaten van tests en de actuele effectiviteit van de verschillende geïmplementeerde maatregelen.


Contact- of informatieaanvraag   

Deel of totaaloplossing

 Klik om te vergroten!

Informatiebeveilgingsprocessen raken vele andere management domeinen. FullyInControl combineert daarom een groot aantal management domeinen in 1 oplossing.  Zo kun je langzaam naar een totaaloplossing groeien. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van een organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Een integrale oplossing biedt vele voordelen:

 • Alle modules werken integraal samen
 • Gezamenlijk gebruik van gegevens
 • Combineren en delen componenten audits & inspecties
 • Overkoepelend managen van activiteiten
 • 1 integraal management dashboard
 • Identieke werking voor alle deeloplossingen (kleine leercurve)
 • etc.