CURSUS

Van Risico naar Succes

Geïntegreerd risicomanagement:
de basis voor het succesvol bereiken van doelen

Waarom deze training Succesmanagement volgen?

Je wilt graag succesvol zijn in het beleid dat je uitdraagt. Maar hoe vergoot je de kans op succes? En hoe zet je daar je organisatie zo goed mogelijk voor in? We werken hard, maar komen vaak minder snel vooruit dan we willen. Na deze training ben je in staat effectiever te besturen met meer resultaat

In de training Succesmanagement staan we stil bij de belangrijkste 3 elementen voor succes: Hoe formuleer je heldere doelen, hoe bepaal je welke activiteiten echt invloed hebben en hoe beheers je risico’s die er echt toe doen. Het samenspel tussen deze 3 elementen vormt vervolgens een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor het vergoten van succes

Van Risico naar Succes

Inzicht in welke activiteiten een effectieve bijdrage leveren aan doelen vergroot de kans op succes. Activiteiten anders of slimmer uitvoeren kan daarnaast ook leiden tot directe kostenbesparing. Risico’s daarentegen kunnen uw succesfeest verstoren. En hoe ambitieuzer de doelstelling, des te groter de risico’s. Het geheel in een onderling verband bekijken levert inzicht voor verbetering en succes.

U werkt in deze training aan uw eigen succes en bespreekt uw casus binnen de groep. Van te voren levert u een doelstelling aan waarvan u het succes wilt vergroten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de energietransitie, jeugdzorg, verhuur van sociale woningbouw of ontwikkeling van leerlingen.

U werkt aan het aanscherpen van de doelen, het beoordelen en verbeteren van de activiteiten en het in kaart brengen van de risico’s die uw succes kunnen verstoren.

De training wordt als open training aangeboden, maar is ook geschikt als incompany voor besturen, managementteams of afdelingen.

Programma (9.00 – 17.00):

Vanaf 8.30 uur: Inloop met koffie en thee

9:00    Inleiding Succesmanagement

10.00  Hoe formuleer je een goede doelstelling?

            Verbeteren je eigen doelstelling

            Bespreken en feedback doelstelling

11.30   Doen we de juiste activiteiten?

12.30   Pauze

13.30   Beoordelen en verbeteren eigen activiteiten

            Out of the box: creatiever en slimmer

            Bespreken en feedback op activiteiten

15.00   Pauze

15.15   Wat zijn de belangrijkste risico’s?

             Bespreken en feedback risico’s

16.15   Stappenplan van gewone organisatie naar Succes organisatie

16.45   Samenvatting 

17.00   Afsluiting

 

In deze training leert u:
  • Heldere (sub)doelen te formuleren
  • Activiteiten op een andere manier te bekijken en te beoordelen op effectiviteit
  • Essentiële risico’s te herkennen die succes in de weg staan
  • Nieuwe instrumenten toe te passen in uw eigen organisatie
  • Hoe u uw organisatie gerichter op doelen kunt sturen
 
Trainer: Drs. G.A.M. Haisma

Geert Haisma heeft 25 jaar ervaring met risicomanagement en het besturen van organisaties. Hij heeft honderden organisaties, zowel publiek als privaat, ondersteund bij de implementatie van risicomanagement en is gericht op verbetering en succes.

Haisma is mede-initiator en kerndocent geweest van de postdoctorale Masteropleiding Risicomanagement aan de Universiteit Twente en is kerndocent van de 5 daagse Masterclass Succesmanagement van Saxion hogeschool.

 


INSCHRIJVEN

Doelgroep en locatie

Doelgroep: De training is voor bestuurders, managers, controllers en risicomanagers in de publieke sector die zich richten op meer succesvolle doelbereiking.

 
Locatie:

Fully In Control B.V.

Burgemeester de Beaufortweg 18

Leusden 

Data en kosten

Cursusduur 1 dag.

data waarop de cursus gegeven wordt:

  • 11 december

Tijd: 9.30 – 17.00 uur 

 

Kosten: € 795 *

* vanaf de tweede persoon van dezelfde organistie ontvangt u 20% korting op de trainingsprijs


INSCHRIJVEN