Veranker succes

in een snel veranderende wereld


Het eenmalig doorlopen van een verbeter traject heeft in veel gevallen slechts tijdelijk of een zeer beperkte periode effect. Verbeter acties worden door de waan van de dag niet gecontinueerd of door de continu en steeds sneller veranderende omgeving weer snel teniet gedaan.

FullyInControl zorgt ervoor dat u werkelijk in control bent. De oplossing is gericht op continu verbeteren. Of het nu om Risico Management, Kwaliteitsmanagement, Performance Management of een integrale aanpak gaat. Dit altijd met de doelstellingen van een organisatie als uitgangspunt. Hiervoor ondersteunt FullyInControl de Plan-Do-Check-Act gedachte en helpt om dit proces in de organisatie in te bedden. Hierdoor kunnen er echte resultaten worden bereikt zodat lange termijn succes in de organisatie kan worden verankerd.

 

PDCA een herhalend verbeterproces

FullyInControl ondersteunt een herhalend verbeter proces waarbij aanpassingen gestructureerd worden verwerkt en controle stappen worden doorlopen en activiteiten worden gemanaged. 

Zelf samen te stellen of standaard assessments met vragenlijsten kunnen in fases worden doorlopen, waarbij een organisatie fasegewijs in kaart wordt gebracht. Key Succes Factoren en belangrijke Risico's worden aangepakt door hiervoor respectievelijk initiatieven en maatregelen te bepalen en te implementeren. 

Continu verbeteren

Met FullyInControl helpt u een organisatie of project werkelijk vooruit
door het op doelstellingen gericht ontwikkelen van Key Succes Factoren (KSF's) en het mitigeren van Risico's

1 Assessment
strategie op KSF's
en Risico's
2 Beoordeling en
keuze initiatieven
en maatregelen
 
3 Implementeren
initiatieven
en maatregelen
4 Audit, volgen
KPI's en
bijstellen

In control met duidelijke dashboards

die ondersteunen bij belangrijke beslissingen

FullyInControl biedt duidelijke beslissingsdashboards op basis waarvan beslissingen direct in actie omgezet kunnen worden. Dashboards met gedefinieerde KPI's maken het mogelijk om de voortgang van maatregelen en initiatieven te monitoren.

Zo kan met de fullyInControl GRC software direct bijgestuurd worden als een activiteit niet volgens verwachting verloopt en/of maatregelen en initiatieven niet effectief zijn. Wilt u meer weten?


Contact- of informatieaanvraag