Governance, Risk en Compliance (GRC) platform | FullyInControl
GRC Governance Risico Compliance Management

Van kleine pragmatische deeloplossingen tot een integraal alles omvattend management platform dat echt helpt om in control te komen

FullyInControl is een modulaire en volledig configureerbare cloud-oplossing die afgestemd kan worden op de behoeften en processen van een organisatie. Of het nu om de hele organisatie, een programma of een project gaat. FullyInControl levert het gereedschap dat je echt helpt om zo snel mogelijk in control te zijn. Van enkel risicomanagement naar GRC of Risk Based Performance management.

Manage succes

Gericht op succes

FullyInControl ondersteunt management en medewerkers bij het behalen van doelstellingen!

Zet risico om in actie

Perfect gereedschap

FullyInControl biedt het gereedschap om plannen werkelijk in actie om te zetten, de voortgang te bewaken en bij te sturen!

Continu optimaliseren

Continu verbeteren

FullyInControl ondersteunt bij het continu leren en verbeteren op basis van de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus!

De FullyInControl Oplossingen

FullyInControl voorkomt een wirwar aan spread­ sheets en deelsystemen. Hiervoor brengt FullyInControl een aantal managementdomeinen samen in één oplossing. Dit zijn de domeinen die de moderne organisatie op orde moet hebben om succesvol te zijn.

FullyInControl heeft een uitgebreide set configu­reerbare modules om alle managementdomeinen integraal te ondersteunen. Wij hebben op basis van oplossingen, module sets samengesteld in een pakket. Je kiest het pakket dat het beste bij de behoefte van je organisatie past en breidt deze eventueel weer uit met extra modules.

Risk Based Performance Management
GRC software Risicomanagement

Leer wat FullyInControl voor
jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN
In control met

Integraal Doelen
Management

Op basis van Risk Based Performance Management werk je je strategie uit met een strategiekaart of business model canvas. Je bepaald doelen, KSF's, risico's en versterkende en mitigerende maatregelen. En zo manage je succes!

In control met

GRC - Governance Risk & Compliance Management

Je brengt risico’s in kaart en managet de implementatie van gekozen maatregelen. Je controleert via compliance toetsen, audits of assessments of maatregelen echt effectief zijn en of de organisatie compliant is aan wet- en regelgeving.

In control met

Uitgebreid (project) Risicomanagement

Je brengt gestructureerd risico’s in kaart via standaarden of dialoog sessies met medewerkers, scoort ze op kans en verschillende impact categorieën, bepaalt maatregelen en plant acties om ze te implementeren.

In control met

Compliance
Management

Je vervangt ongestructureerde informatie (zoals Excel sheets en losse programma’s) door een single source of truth. Je hebt direct inzicht in de status van de mate van compliance, beheersmaatregelen, taken, toetsen en issues.

In control met

Informatiebeveiliging / AVG (ISMS + PMS)

Je ISMS en/of PMS wordt effectief ondersteund. Je hebt inzicht in hoeverre je informatiebeveiliging en privacy op orde is om cyberaanvallen en datalekken voorkomen. Of het nu om de de AVG, ISO27000, de BIO, de BIC of de NEN7510 gaat.

In control met

Proces- en Kwaliteitsmanagement

Manage je processen volledig risico gestuurd en zorgt dat je producten en diensten aan de verwachtingen van klanten voldoen door het leveren van wat afgesproken is. Hiervoor implementeer je kwaliteitsmanagement als een continu proces.

In control met

Control
en Audit

Met uitgebreide audit functionaliteit is het mogelijk om o.a. de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen te toetsen. Zo is continu inzicht of een proces wel het resultaat zal opleveren dat vanuit de doelstellingen wordt nagestreefd.

In control met

KYC, Klant- en opdracht-acceptatie, medewerkers

In verband met de Wwft en vanuit eigen fraudebeleid is het voor organisaties in onder andere de financiële sector verplicht om te weten met wie ze zakendoen om zo risico’s met betrekking tot fraude inzichtelijk te hebben.

In control met

Leveranciersmanagement en verbonden partijen

Organisaties hebben leveranciers en verbonden partijen waar ze afhankelijk van zijn. Ze moeten monitoren in hoeverre deze partijen de continuïteit van de eigen organisatie niet in gevaar brengen of grote financiële schade kunnen veroorzaken.

Pragmatische software, die je organisatie echt verder brengt!

Met Kennis Apps word je inhoudelijk geholpen

Je wordt geholpen door standaarden, kennis en best practices ontwikkeld door onze partners en samen met klanten. Aangeboden in Kennis Apps.

Je definieert snel eigen audits, toetsen, inspecties

Met digitaal uit te zetten audits, toetsen, assessments, dialogen etc. haal je snel informatie op uit je organisatie en bij bijv. leveranciers.

Duidelijke rapportages en dashboards geven inzicht

Naast standaard rapportages en dashboards, heb je snel naar ieder gewenst inzicht strategisch, tactisch en operationele stuurinformatie.

Eenduidig, eenvoudig en volledig

Een intuïtieve oplossing die je snel leert, maar ook aanpast aan de individuele gebruiker, zodat iedereen er snel in thuis is.

Moderne hulpmiddelen ondersteunen het interactief samenwerken

FullyInControl maakt gebruik van moderne hulpmiddelen om samen te werken en gegevens met elkaar uit te wisselen, want in control komen doe je niet alleen. Alles in FullyInControl werkt interactief en is erop gericht om wat voorgenomen is werkelijk samen in actie om te zetten.

10 FullyInControl principes

Bij de ontwikkeling van FullyInControl hebben o.a. deze 10 principes centraal gestaan

Volledig Integrale managementoplossing, opgedeeld in afzonderlijk aan te schaffen modules waardoor je voorbereid bent op toekomstige behoeften

Alle modules werken volledig samen en delen gegevens. Alles ligt maar één keer vast. Zo ontstaat een single source of truth.

App-store met kennisbanken met standaarden, kennis, hulpmiddelen en best practices ontwikkeld door kennispartners en vooroplopende klanten.

Je gebruikt standaarden en best practices die je aanpast of uitbreidt op basis van de eigen behoeften.

Volledige ondersteuning PDCA Cyclus (Deming) gericht op het managen van actie en continu leren en verbeteren.

Uitgebreide en te automatiseren control en auditfunctie waarbij op basis van de uitkomsten automatisch acties en/of issues worden gegenereerd, met ondersteuning van de eerste, tweede en derde lijn.

Volledige audit trail van wijzigingen en acties, en de mogelijkheid om overal bewijsmateriaal en opmerkingen toe te voegen, waardoor alles aantoonbaar is.

Dashboards en professionele rapportages geven direct inzicht en stuurinformatie. Ze bieden de mogelijkheid om waar nodig de details en achtergrond op te vragen.

Functies werken volledig interactief, op ieder device en locatie onafhankelijk. Gericht op optimaal samenwerken en waar nodig op afstand (iedere wijziging is direct bij iedereen zichtbaar).

Alle modules zijn snel te leren omdat ze intuïtief en identiek werken op basis van de bekende Google gebruikers interface. Gebruikers ervaren FullyInControl als zeer gebruikersvriendelijk.

Dashboards

Zelf samen te stellen dashboards geven direct inzicht 

Je stelt met FullyInControl snel en eenvoudig eigen dashboards samen of maakt gebruik van standaard dashboards. Zo heeft iedereen snel inzicht in de mate waarin de organisatie of een project in control is. Dit maakt de communicatie met stakeholders uitermate helder en efficiënt.

Je klikt in de dashboards op items en krijgt direct details. Je drillt down naar een risico, activiteit, issue of taak waar je meer informatie over wilt opvragen. Zo kun je hier direct mee aan de slag.

Je hebt keuze uit verschillende grafieken, radardiagrammen, lijsten met items die aandacht behoeven en bijvoorbeeld verschillende risico heat-maps (risico matrix).

Zo maak je inzichtelijk wat er nog moet gebeuren. Welke risico’s aandacht vragen. Welke issues voortgekomen zijn uit de laatste audits en welke activiteiten achterstallig zijn.

Risico impact

Klik op heatmaps en kijk welke risico's een hoge of lage impact hebben. Klik op een risico om direct naar de details te gaan.

Heatmaps

Image

Zie direct welke taken of maatregelen wel of niet gereed zijn, welke deze maand door jou opgepakt moeten worden of welke te laat zijn.

Monitor de voortgang van acties

Image

Krijg via grafieken en spinnenweb diagrammen direct inzicht per categorie, rubriek, afdeling etc. hoe o.a. doelen, risico's en maatregelen verdeeld zijn.

Krijg inzicht

MS-Word en Excel rapportages in je eigen huisstijl

Er kunnen overzichtelijke rapportages gegenereerd worden in MS-Word of Excel, zodat bijvoorbeeld de inleiding in een rapportage snel aangepast kan worden voor een bespreking. Of het nu om lijsten of om een management rapportage gaat, rapportages zijn naar eigen inzicht samen te stellen met uitgebreide functies. Net als in dashboards voorziet FullyInControl onderdelen in het rapport van hyperlinks om achtergronden over risico’s, regelgeving, maatregelen, issues of acties direct vanuit een rapport op te vragen in de software. De rapportage blijft compact en wil je meer weten dan klik je op de hyperlink om alle details over een item in de software op te vragen en door te nemen.

Overzichtelijke rapportages

En wij zijn niet alleen erg enthousiast over onze oplossing

"FullyInControl is gebruiksvriendelijk en kan met medewerkers meedenken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning hetgeen ons werkelijk helpt om een In Control statement te kunnen afgeven"

Marcel Beukers Controller Governance & Compliance - Domesta

"Met FullyInControl kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn"

Robert Hutchison Compliance Officer - De Jong en Laan

"Wij hebben gekozen voor FullyInControl omdat het een heel breed platform is waarmee we modulair beginnen met processen, beleid en incidenten. Door de brede modulaire opbouw kunnen we in de toekomst eenvoudig uitbreiden met andere modules. Daarmee biedt Fully in Control een groeimodel voor onze toekomstige wensen waarin alle onderdelen integraal met elkaar samenwerken"

Ingeborg Kemper - van Gent Specialist Kwaliteit en Risicomanagement - Juva

"Fully in Control kan bij ons meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken"

Bastiaan van der Stoep Risicomanager - Gemeente Gouda

"Wat mij aanspreekt is de platformgedachte van FullyInControl: risicomanagement, compliance, procesmanagement werken integraal met elkaar samen en werken zeer gebruikersvriendelijk. Daarmee ondersteunt het pakket de hele organisatie in zowel de 1e, 2e en 3e lijn. De Appstore met best practices, samen met geautomatiseerde periodieke toetsen en audits maken dat wij efficiënt en effectief kunnen werken om succesvol onze doelen te bereiken"

Jeroen Hoek Business Controller - Vidomes

"Binnen Gasunie stellen wij hoge eisen aan professionaliteit van leveranciers en aan de veiligheid van het product. Tijdens de selectie van een GRC leverancier viel Fully In Control op als een volwassen en gedegen leverancier met een heel complete oplossing. FullyInControl is goed doordacht opgezet en modulair te implementeren. De modulaire opzet maakt het mogelijk dat FullyInControl ook in de toekomst eenvoudig met ons mee kan groeien"

Bas Pasman Gasunie
Marcel Beukers
Robert Hutchison
Ingeborg Kemper - van Gent
Bastiaan van der Stoep
Jeroen Hoek
Bas Pasman
Een versie voor ieder type organisatie

Geschikt voor een kleine gemeente tot een grote multinational

FullyInControl heeft drie edities. De keuze voor een bepaalde versie hangt af van de omvang en behoefte van je organisatie. Je neemt een abonnement op een eenvoudige beperkte oplossing of kiest voor een enterprise systeem met alles wat je maar kunt bedenken. Ook hiervoor betaal je nog een normale abonnementsprijs!

Standaard Editie

Basisfunctionaliteit waarin je vooral vanuit voorgedefinieerde standaarden werkt. Geen uitgebreide details maar hierdoor blijft het overzichtelijk.

Professional Editie

Voor de organisatie die meer eisen heeft en zelf ook eigen audits, vragenlijsten, rapporten etc. wil definiëren. En deze versie heeft meer geavanceerde mogelijkheden.

Enterprise Editie

Je kunt onbeperkt groeien en hebt geen beperkingen binnen onze oplossing. Ook eigen modules kunnen door ons geconfigureerd en toegevoegd worden.

Een integrale oplossing

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules