De risico gestuurde kwaliteitsmanagement software

Gericht op het waarmaken van de verwachtingen van de klant

Kwaliteit Management wordt nog wel eens geïnitieerd alleen vanuit het behalen van een ISO certificaat omdat dit verplicht gesteld wordt of als marketinginstrument. 

Kwaliteitsmanagement is echter een continu proces wat gemanaged moet worden en hoort in iedere organisatie thuis. Het beoogt aan te sturen op het verbeteren van kwaliteit, zodat u kunt leveren wat u belooft, wat essentieel is voor lange termijn succes. De organisatie laten certificeren is enkel een bevestiging dat u in control bent. 

Met FullyInControl managet u continu het kwaliteitsmanagement proces (eventueel in samenwerking met het GRC Software deel van FullyInControl of onze ISMS - Informatie beveiliging functionaliteit of binnen een totaal integraal systeem), waarbij rekening wordt gehouden met alle (her)certificeringseisen. Het basisdoel van FullyInControl is het implementeren van een oplossing die ondersteunt bij het continu optimaliseren van de bedrijfsvoering gericht op de nagestreefde kwaliteitsdoelen.

 

 

 

 
 
 

U tekent snel duidelijke proces flows

En koppelt de stappen aan FullyInControl informatie

Met FullyInControl tekent u eenvoudig uw processen uit. Een zeer grote set standaard shapes zijn voorhanden. Maar ook eigen logo's en bijvoorbeeld plaatjes kunnen in een proces opgenomen worden. Daarnaast importeert u uw bestaande Microsoft Visio diagrammen.

Ieder onderdeel van een schema kunt u koppelen aan een processtap, een asset of andere informatie in FullyInControl. Zo wordt een schema interactief. U klikt op een onderdeel in het proces en krijgt in de rechterzijbalk alle gegevens ervan voorhanden. Zo  kunt u vervolgens direct gerelateerde informatie opvragen zoals alle incidenten, risico's verantwoordelijke rollen binnen een processtap. Ook kunt u zo vanuit het schema bijvoorbeeld bij een risico direct maatregelen toevoegen of taken.

Risico gestuurd Kwaliteitsmanagement

Het risicodenken is al enige tijd een steeds belangrijker onderwerp binnen kwaliteitsmanagementnormen. Het biedt organisaties de mogelijkheid om enkel dingen te doen die echt relevant zijn.

Niet het herdefinieren van alle bestaande processen in een dik kwaliteitshandboek, maar een risicoanalyse is de basis voor het optimaliseren van de processen. Deze risico analyse moet leiden tot preventieve maatregelen bij de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem op de onderdelen waar tekortkomingen zijn. In veel nieuwe versies van normen zoals ISO 9001 en ISO 27001 wordt voor de aanpak naar ISO 31000 verwezen.

FullyInControl ondersteunt dit Risico Management proces volledig, waarbij niet alleen preventieve maatregelen worden bepaald maar dat de maatregelen ook in actie worden omgezet en bewaakt op uitvoering en effectiviteit.

 
 
 

Overal dialoog

In de FullyIncontrol risicomanagement software kunt u eenvoudig invulling geven aan de risicodialoog. U organiseert net zo eenvoudig een brainstorm voor de algemene organisatie risico's als voor de risico's bij een doelstelling, project, proces, asset etc. De risico's die door deelnemers worden ingevoerd worden automatisch gekoppeld aan bijvoorbeeld de doelstelling, het project, of proces vanwaaruit u de brainstorm initieert. Via een kanban board (soort planbord) bij een item kan gekozen worden wat met de risico's te doen. Op dezelfde wijze kunnen vervolgens met de deelnemers de risico's gewaardeerd worden en kunnen maatregelen worden bedacht en bepaald. Indien gewenst kunnen tijdens de brainstorm ook direct items uit de FullyInControl kennis databank opgehaald worden die al volledig uitgewerkt zijn.

Fully In Control ondersteunt u bij de implementatie van een ISO kwaliteits norm en u managed vervolgens het continu verbeterproces. U werkt continu aan verbetering en voor hercertificering heeft u altijd alles op orde.

Fully In Control kan o.a. ingezet worden voor certificering op basis van:

 •  ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem
 •  ISO 14001 -Kwaliteitmanagementsysteem voor milieubeheer
 •  ISO 22000 - Kwaliteitmanagementsysteem voor voedselveiligheid
 •  ISO 27001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor informatiebeveiliging
 •  ISO 29001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor olie-, gas-, en petrochemie
 •  ISO 16949 - Kwaliteitmanagementsysteem voor de automotive sector
 •  ISO 13485 - Kwaliteitmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen

Wilt u met ons verkennen hoe u met Fully In Control uw dienstverlening efficiënter kunt laten verlopen en verder kunt professionaliseren, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.

 

 

Met Fully In Control managet u de kwaliteit en het certificeringsproces

Het documenteren, het auditen en managen van risico’s en non-conformities kan via FullyInControl volgens de vereisten van het certificeringsproces verlopen.

 •  Documenten worden via FullyInControl gemanaged.
 •  Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets
 •  Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de corrigerende acties gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status.

 


Ik wil een demonstratie

Overal waar u bent

Snel op de hoogte en een aanpassing doorgevoerd

De FullyInControl modules zijn direct op uw smartphone op te roepen. Kijk wat de status van een test is. Voer een audit snel via uw telefoon uit. Kijk wat de status is van maatregelen of de uitkomst van een risico dialoog. Voeg snel een belangrijk risico toe die in u opkomt en koppel het aan een betreffend proces etc. 

Met FullyInControl bent u overal in staat om al uw gegevens op te vragen, te bewerken en of toe te voegen via een eenvoudige interface op uw smartphone of tablet. Volledig touch geoptimaliseerd zoals u van een moderne app verwacht. U heeft snel en overal inzicht hoe alles ervoor staat. U bent zo overal volledig in control

Deel of totaaloplossing

 

Kwaliteitsmanagementprocessen raken vele andere management domeinen. FullyInControl combineert daarom een groot aantal management domeinen in 1 oplossing.  Zo kun je langzaam naar een totaaloplossing groeien. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van een organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Een integrale oplossing biedt vele voordelen:

 • Alle modules werken integraal samen
 • Gezamenlijk gebruik van gegevens
 • Combineren en delen componenten audits & inspecties
 • Overkoepelend managen van activiteiten
 • 1 integraal management dashboard
 • Identieke werking voor alle deeloplossingen (kleine leercurve)
 • etc.