Selectie op auteur: Petra van den BoornTERUG
Artikelen van: Petra van den Boorn

Petra van den Boorn van bewust Risicomanagement ondersteunt zorgorganisaties en zorgverzekeraars bij de overgang van onbewust risico’s lopen naar bewust risico’s nemen.

Zij is tevens auteur van het boek Bewust Risicomanagement in de Zorg.

Petra is opgeleid als Registeraccountant (RA), Registercontroller (RC) en Certified Internal Auditor (CIA) en dat zijn drie vakgebieden waarbij risicomanagement een belangrijke pijler vormt. Petra heeft ervaring als openbaar accountant, als financial controller, en als veranderaar en manager van een internal auditafdeling.

Bewust risicomanagement is partner van FullyInControl.

Risicomanagement in de zorg: van horizontaal naar integraal
Risicomanagement in de zorg: van horizontaal naar integraal

Horizontaal Toezicht (HT) in de zorg is hot! Na de medisch specialistische zorg is nu ook de GGZ aan de beurt. In de media lezen we vooral de succesverhalen van ziekenhuizen. Geen wonder dat GGZ-instellingen staan te popelen om mee te doen. Achter de schermen wordt er echter wel degelijk geklaagd. Dat de administratieve lasten eerder toenemen dan afnemen, in ieder geval in de eerste jare...

Lees meer
Filter op categorie