Accountantskantoor De Jong en Laan kiest voor Fully In Control


Door: Marketing FullyInControl    |    08-10-2019

Accountants en andere financiële instellingen kennen veel uitdagingen op het gebied van Risk & Compliance. Zij moeten in verband met onder andere wet en regelgeving, maar ook vanuit eigen beleid, risico-inventarisaties uitvoeren en toezien op het integer handelen van klanten en medewerkers. Hiervoor is o.a. door de Nederlandse bank SIRA ontwikkeld en daarnaast vereist de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) risico-inventarisaties met de bijbehorende benodigde maatregelen om misstanden te voorkomen. Naast dat je als financiële dienstverlener integer wilt handelen, hangt er een dreiging in de lucht van steeds hogere boetes en negatieve publiciteit die de goede naam van de organisatie kan aantasten. Bij controles van bijvoorbeeld de AFM wordt gekeken of de juiste stappen zijn genomen en compliance-tests zijn uitgevoerd om aan te tonen dat maatregelen effectief zijn geïmplementeerd.

Fully in Control biedt een goed en integraal alternatief voor de vele Excelsheets of het groot aantal lostaande applicaties die nu worden gebruikt en het proces niet ten goede komen. FullyInControl zorgt voor integraliteit, meer kwaliteit, een aanzienlijke verlaging van de cost of compliance en snel inzicht in de status en effectiviteit van beheersmaatregelen. Daarnaast kan met het GRC platform snel en eenvoudig aan externe auditors worden aangetoond hoe aan wet en regelgeving wordt voldaan.

De Jong en Laan enthousiast

Voor veel accountantskantoren was er weinig keuze op het gebied van Risico- en Compliance software. Er worden meestal grote Excelsheets gebruikt, die zorgen voor een moeilijk beheersbare en arbeidsintensieve situatie in het verwerken van gegevens en het vervolgens zorgen voor de juiste rapportages. Snel inzicht vanuit de vele sheets die rondgemaild worden is bijna onmogelijk.

De Jong en Laan is een organisatie met 700 mensen. Het is het grootste zelfstandige accountantskantoor in Nederland met 24 vestigingen in het noorden, oosten en midden van Nederland. Voor De Jong en Laan, een van de nieuwe gebruikers van het GRC platform van Fully in Control, was de keus niet moeilijk. Robert Hutchison, compliance officer van De Jong en Laan: Fully in Control onderscheidt zich niet alleen met haar gebruiksvriendelijke interface en moderne functionaliteit, maar het platform kan ook meegroeien met de organisatie voor een In Control statement voor alle compliance activiteiten waaronder bijvoorbeeld SIRA, Wwft, AVG, ISO 27001, kwaliteitsmanagement, etc. Maatregelen worden maar 1 keer geregistreerd en gemanaged en zijn direct gekoppeld aan ons beleid en aan de verschillende wetten en normen waar we aan willen en moeten voldoen. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn. Dit brengt voor ons efficiency, geeft meer inzicht en bespaart kosten.

Gerelateerde artikelen
Not any article
Categorieën
Nieuws, Compliance Management, Accountancy

Filter op categorie