Professionaliseer de implementatie en het certificeringsproces van ISO normen

Een ISO norm is een hulpmiddel om de organisatie van een opdrachtgever te optimaliseren, de zwakke plekken te ontdekken en voortdurend te verbeteren. Wil uw opdrachtgever een ISO certificaat behalen dan worden er vele eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen. Hiervoor moeten vele zaken aantoonbaar vastgelegd worden.

Met FullyInControl laat u een implementatie proces gestructureerd verlopen. Benodigde documentatie wordt volgens de vereisten vastgelegd en onderhouden. Risico’s worden bepaald met de benodigde maatregelen. Audits kunnen toegevoegd worden en periodiek worden doorlopen. Non-conformities en maatregelen managet u met de software vervolgens naar een oplossing, zodat de (her)certificering kan plaatsvinden.


Ik wil een demonstratie

 

Manage het certificeringsproces

Het documenteren, het auditen en managen van risico’s en non-conformities kan via FullyInControl volgens de vereisten van het certificeringsproces verlopen.

 •  Risico Managemetn staat centraal bij de nieuwe kwaliteitsnormen en tevens in FullyInControl
 •  Documenten en het versiebeheer hiervan worden duidelijk in de software geïdentificeerd en het review,  goedkeuringsproces en de distributie van documenten worden via FullyInControl gemanaged. De autorisatie wordt geregeld, zodat alleen mensen die de documenten mogen inzien toegang hebben.
 •  Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets.
 •  Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de gevolgen gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status.

Met FullyInControl helpt u uw opdrachtgever om in control te komen met betrekking tot de te implementeren norm en een voortdurend verbeterproces op te starten. Hierbij is te allen tijde duidelijk wie verantwoordelijk is en wat de status van acties is.

FullyInControl kan o.a. ingezet worden voor certificering op basis van:

 •  ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem
 •  ISO 14001 -Kwaliteitmanagementsysteem voor milieubeheer
 •  ISO 22000 - Kwaliteitmanagementsysteem voor voedselveiligheid
 •  ISO 27001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor informatiebeveiliging
 •  ISO 29001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor olie-, gas-, en petrochemie
 •  ISO 16949 - Kwaliteitmanagementsysteem voor de automotive sector
 •  ISO 13485 - Kwaliteitmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen

Wilt u met ons verkennen hoe u met FullyInControl uw dienstverlening efficienter kunt laten verlopen en verder kunt profesionaliseren, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.

ISO Certificering

 • ISO management systeem

  U managet samen met uw klant efficiënt de optimalisatie van hun organisatie, inclusief de benodigde documentatie en verplichtingen voor een ISO certificering. Eenvoudig, toegankelijk en veilig vanuit de cloud.

 • RISICO MANAGEMENT

  Risico Management beschreven in de ISO 31000 wordt in steeds meer ISO normen een belangrijk integraal onderdeel binnen de norm. FullyInControl helpt bij het identificeren van de risio's en het bepalen en implementeren van de maatregelen. Tevens kunnen audits via FullyInControl worden uitgevoerd en non-conformities gemanaged.

 • STANDAARDISEREN VAN AANPAK EN METHODIEK

  FullyInControl helpt bij het standaardiseren van een adviestraject. U beheert en gebruikt standaard documenttemplates, bouwt intelligente standaard vragenlijsten voor audits of risico analyses. Hiermee vereenvoudigt en versnelt u het opzetten van documenten, audits en het in kaart brengen van risico's. Zo brengt u samen met uw klant zijn organisatie gestructureerd en snel in kaart met alle tekortkomingen en managet de verbeteringen.

              Contact opnemen