CURSUS

Van Risico naar Succes

Geïntegreerd risicomanagement:
de basis voor het succesvol bereiken van doelen

Iedere organisatie kent ze wel: Lijsten met risico’s waar weinig mee gebeurt en die niet de aandacht hebben van de top van de organisatie. Risicosessies worden opgestart om de dialoog te bevorderen en het risicobewustzijn te stimuleren. Maar boeken we echt resultaat?

Van Risico naar Succes

In deze training kijken we naar risicomanagement als een geïntegreerd onderdeel van de succesvolle besturing van de organisatie. Risicomanagement geeft daarin beslissers inzicht in welke risico’s directe belemmeringen vormen voor het bereiken van hun doelstelling (strategische risico’s) en risico’s die de gewenste effectiviteit van activiteiten in de weg kunnen staan (tactische risico’s). We hebben het dan over risico’s die er echt toe doen!

Inzicht in welke activiteiten een effectieve bijdrage leveren aan doelen vergroot de kans op succes. Risico’s daarentegen kunnen uw succesfeest verstoren. En hoe ambitieuzer de doelstelling, des te groter de risico’s. Door een goede balans tussen uw ambitie en risk appetite te bewerkstelligen leert u risicomanagement in uw voordeel te gebruiken.

U leert in deze training anders naar risico’s kijken en ontdekt nieuwe risico’s die essentieel zijn voor uw organisatie. Gedurende de dag werkt u aan uw eigen casus zodat u het geleerde direct toepast op uw eigen situatie. U sluit de training af met een concreet stappenplan dat u direct in de praktijk kunt toepassen.

In de training komen diverse voorbeelden voorbij van zowel publieke als private organisaties die helpen de behandelde concepten te begrijpen.

Voorafgaand aan de training wordt u gevraagd een online risicomanagement scan in te vullen.

Programma (9.30 – 17.00):

Vanaf 9.00 uur: Inloop met koffie en thee

 • Inleiding sturingsfilosofie voor succesvolle doelbereiking (Succesmanagement)
 • Doelstellingen en strategische risico’s
 • Risk appetite: in Balans?
 • Activiteiten en tactische risico’s
 • Risicomanagement en Control
 • Ontwikkeling van effectief risicomanagement
 • Stappenplan naar geïntegreerd risicomanagement
 • Tips uit de praktijk
 • Afsluiting

 

Na deze training heeft u:
 • Een andere kijk op risicomanagement
 • Inzicht in essentiële risico’s die doelbereiking in de weg kunnen staan
 • Inzicht in de sturingsfilosofe voor succesvolle doelbereiking
 • Een concreet plan om risicomanagement effectiever bij te laten dragen aan het succes van de organisatie
 
Trainer: Drs. G.A.M. Haisma

Geert Haisma heeft 25 jaar ervaring met risicomanagement en het besturen van organisaties. Hij heeft honderden organisaties, zowel publiek als privaat, ondersteund bij de implementatie van risicomanagement en is gericht op verbetering en succes.

Haisma is mede-initiator en kerndocent geweest van de postdoctorale Masteropleiding Risicomanagement aan de Universiteit Twente en is kerndocent van de 5 daagse Masterclass Succesmanagement van Saxion hogeschool.

 


INSCHRIJVEN

Doelgroep en locatie

Doelgroep: Controllers, financieel adviseurs/managers
Bedrijven, gemeenten, provincies, woningcorporaties, onderwijs, zorg

 
Locatie:

Fully In Control B.V.

Burgemeester de Beaufortweg 18

Leusden 

Data en kosten

Cursusduur 1 dag.

data waarop de cursus gegeven wordt:

 • 11 december

Tijd: 9.30 – 17.00 uur 

 

Kosten: € 795 *

* vanaf de tweede persoon van dezelfde organistie ontvangt u 20% korting op de trainingsprijs


INSCHRIJVEN