nl-NLen-001
Volledig in control

Voor iedere profit en
non-profit organisatie

De oplossing voor ieder type organisatie. Van kleine gemeente tot grote multi national. Door de configureerbaarheid, 3 type versies en de modulaire opbouw stel je een oplossing samen die precies past bij je behoefte.


Altijd in control

FullyInControl ondersteunt je organisatie bij het behalen van doelstellingen

Images

Eenvoudige maar rijke functionaliteit

Wil je Performance, Risico, Compliance of Kwaliteitsmanagement opzetten, of periodiek audits of controles uitvoeren, ondersteund door KPI's, FullyInControl maakt dit op een pragmatische manier mogelijk.

Images

Continu verbeteren 

Met Fully In Control implementeer je een management systeem gericht op het behalen van je organisatie, programma of project doelstellingen. Je kunt met FullyInControl in samenwerking een management systeem implementeren. Hiermee start je een continu verbeteringsproces waarbij doelstellingen centraal staan.

Leer wat FullyInControl voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan

VRAAG AAN
Een versie voor ieder type organisatie

Geschikt voor een kleine gemeente tot een grote multinational

FullyInControl heeft drie edities. De keuze voor een bepaalde versie hangt af van de omvang en behoefte van je organisatie. Je kiest voor een abonnement op een eenvoudige beperkte oplossing of voor een enterprise systeem met alles wat je maar kunt bedenken. Ook hiervoor betaal je nog een normale abonnementsprijs!

Standaard Editie

Basis functionaliteit waarin je vooral vanuit voorgedefinieerde standaarden werkt. Geen uitgebreide details maar zo blijft alles overzichtelijk.

Professional Editie

Voor de organisatie die meer eisen heeft en zelf ook eigen audits, vragenlijsten, rapporten etc. wil definiëren. Deze versie heeft meer geavanceerde mogelijkheden.

Enterprise Editie

Je kunt onbeperkt groeien en hebt geen beperkingen binnen onze oplossing. Ook eigen modules kunnen door ons geconfigureerd en toegevoegd worden.

GOED DIGITAAL GEREEDSCHAP

FullyInControl ondersteunt bij:

 • het inventariseren en wegen van risico's, het bepalen van maatregelen en het plannen van taken om deze maatregelen te implementeren; 
 • het implementeren van een proces en kwaliteitsmanagement systeem eventueel gebaseerd op een ISO norm met ondersteuning van certificeringseisen; 
 • performance management, met Key Succes Factoren (KSF's) voor het behalen van doelstellingen en initiatieven met taken om de KSF's te versterken; 
 • het periodiek controleren en/of auditen of uw organisatie of processen aan alle (wettelijke) eisen voldoen waardoor u altijd inzicht heeft of u compliant bent;  
 • het definiëren van KPI's en KRI's om de voortgang van activiteiten te monitoren.

Single Try Learning

Bij de ontwikkeling van Fully In Control wordt uitgebreid aandacht besteed aan User Interaction Design (UX). Dit betekent dat samen met eindgebruikers naar een gebruikersinterface wordt gewerkt die eenvoudig en snel te doorgronden is.

Het doel is dat onze software onderdeel wordt van het dagelijks management proces. Een grote groep mensen moet er dus mee kunnen werken. Daarom optimaliseren we de gebruikersinterface continu gericht op "Single Try Learning". Dat betekent dat we er naar streven dat een gebruiker na één keer proberen een functie begrijpt.

Daarbij beogen we wel een systeem met rijke functionaliteit. Want iedere organisatie heeft specifieke wensen. Ook is de software op basis van Mobile First ontwikkeld, zodat deze op ieder device goed te gebruiken is!

En wij zijn niet alleen erg enthousiast over onze oplossing

FullyInControl is gebruiksvriendelijk en kan met medewerkers meedenken, waardoor ze zoveel mogelijk worden ondersteund bij wat ze doen. Medewerkers ervaren de voordelen van slimme en pragmatische ondersteuning hetgeen ons werkelijk helpt om een In Control statement te kunnen afgeven.

Marcel Beukers Controller Governance & Compliance - Domesta

“Fully in Control kan bij ons meegroeien met de organisatie voor een In Control statement en alle compliance zaken zoals de BIO, de AVG en bijvoorbeeld de omgevingswet. Daarmee kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waar we nu diverse verschillende applicaties voor gebruiken.

Bastiaan van der Stoep Risicomanager - Gemeente Gouda

Met FullyInControl kunnen we stap voor stap alles in één systeem onderbrengen waarvoor we nu verschillende Excelsheets of losse applicaties gebruiken. De gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en integraliteit zagen we niet terug in andere oplossingen. De informatie die wordt vastgelegd zorgt straks dat we continu audit ready zijn.”

Robert Hutchison Compliance Officer - De Jong en Laan

Wij hebben voor FullyInControl gekozen omdat het ons kan helpen meer In Control te komen met onze processen en risico’s, waardoor we sneller kunnen bijsturen en verbeteren. Deze verbeteringen moeten ertoe leiden dat we meer succesvol onze doelen bereiken

Jacqo van Gastel Controller Thuisvester

Binnen Gasunie stellen wij hoge eisen aan professionaliteit van leveranciers en aan de veiligheid van het product. Tijdens de selectie van een GRC leverancier viel Fully In Control op als een volwassen en gedegen leverancier met een heel complete oplossing. FullyInControl is goed doordacht opgezet en modulair te implementeren. De modulaire opzet maakt het mogelijk dat FullyInControl ook in de toekomst eenvoudig met ons mee kan groeien.'

Bas Pasman Gasunie

Fully in Control is een klantgerichte organisatie die een zeer compleet en gebruiksvriendelijk software platform levert. De kennis Apps in de kennisbanken maken dat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden maar eenvoudig gebruik kunnen maken van best practices in de corporatiesector.

Carolien Doornbos Manager Bedrijfsvoering, Woonstichting Groninger Huis
Marcel Beukers
Bastiaan van der Stoep
Robert Hutchison
Jacqo van Gastel
Bas Pasman
Carolien Doornbos

SNELLER UP AND RUNNING


 • STANDAARDEN EN BEST PRACTICES

  In FullyInControl kunt je gebruik maken van kennisbanken die beschikbaar worden gesteld via een Kennis App store. Ze bestaan uit standaarden en best practices om snelle slagen te maken bij het opzetten van een managementsysteem. Ook kun je eigen templates ontwikkelen of bestaande aanpassen waarmee je zorgt dat bijvoorbeeld meerdere vestigingen op eenzelfde wijze werken.

 • DUURZAAM SUCCES

  FullyInControl helpt bij het identificeren van risico's en het bepalen en implementeren van mitigerende maatregelen. Of je werkt in de software de strategie uit naar doelstellingen met initiatieven om de Key Succes Factoren hiervan te versterken. Met KPI's monitor je de status van maatregelen en initiatieven, zodat je altijd in control bent en je organisatie managet richting duurzaam succes.

 • MANAGEMENT SYSTEEM

  FullyInControl helpt bij het ontwikkelen van een managementsysteem dat werkt. Je beheert en gebruikt standaard document templates, bouwt of gebruikt intelligente vragenlijsten voor periodieke (risico) analyses en wordt geholpen met voorbeeld KPI's.

IK WIL MEER INFORMATIE