Compliance & Risico Management adviseur.

Het is verstandig dat iedere ondernemer periodiek stil staat bij zijn veranderende omgeving en mogelijke risico's in kaart brengt en waar nodig maatregelen neemt. Zo kan hij of zij voorbereidingen treffen om de kans op een risico te verkleinen. Of, als de risicogebeurtenis toch optreed, de schade te beperken, zodat de doelstellingen van de organisatie niet in gevaar komen. Ook worden boetes voorkomen indien de organisatie niet kan aantonen dat ze de maatregelen hebben getroffen die vanuit wet- en regelgeving vereist zijn.

De compliance en/of risicomanagement adviseur helpt een organisatie op weg en begeleidt het proces. Zo houdt hij als partner een organisatie regelmatig een spiegel voor en kijkt waar en wanneer de organisatiedoelstellingen gevaar lopen. Ook kunnen compliancetests en/of audits ingeregeld worden waarmee de effectiviteit van maatregelen wordt vastgesteld en voor toezichthouders en auditors wordt vastgelegd dat aan vereisten wordt voldaan.

FullyInControl helpt ook Risico Managementadviseurs voor het MKB om, samen met zijn klant, via intelligente assessments, risico’s in kaart te brengen. Het hiervoor ontwikkelde RiskInControl platform biedt vervolgens inzicht in het risicoprofiel van de organisatie met duidelijke beslissingsdashboards.

Op basis van de beslissingen kunnen risico’s aangepakt worden. Hierbij wordt u geholpen door een kennisbank met vele voorgedefinieerde en uitgewerkte maatregelen met taken om deze maatregelen te implementeren. Zo kunnen beslissingen direct door u en uw klant in actie worden omgezet.

Lees meer op RiskInControl site: De oplossing voor MKB Risico Management adviseurs

FullyInControl helpt bij het bouwen van een duurzamere relatie met uw klant

Naast dat u samen met een klant bedrijfsspecifieke risico's in kaart brengt, wordt u met FullyInControl ondersteund door een kennisbank met adviezen, maatregelen en taken, toegespitst op de activiteiten van uw opdrachtgever. Dit op basis van een cyclisch proces. Zo kunt u met het platform de relatie met uw klant versterken door gezamenlijk zijn succes te bestendigen. Alles op basis van een duidelijk onafhankelijk advies.


Wilt u met ons verkennen hoe u met FullyInControl uw dienstverlening kunt ontwikkelen, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.

Contact- of informatieaanvraag
  • Kennis en best practices

    FullyInControl helpt met een expertsysteem. Op basis van intelligente vragenlijsten worden de belangrijke standaard risico's voor een type organisatie in kaart gebracht en gewogen. Deze kunnen aangevuld worden met specifieke risico's. Aangevuld met Best practises om de kans op risico's te verkleinen met Standaard maatregelen en taken om een maatregel te implementeren.

Contact opnemen