Leveranciersmanagement en Verbonden Partijen Software
nl-NLen-001
In control met behulp van software voor

Leveranciersmanagement en verbonden partijen

Organisaties kennen diverse soorten leveranciers en verbonden partijen waar ze afhankelijk van zijn. Gemeenschappelijke regelingen, subsidierelaties, deelnemingen en grote inkooprelaties komen voor. 

Van belang is om te monitoren in hoeverre de externe partijen daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de eigen organisatie en of ze de continuïteit van de eigen organisatie niet in gevaar brengen. De FullyInControl Leveranciersmanagement software helpt je hierbij op een eenvoudige en effectieve manier.

Met FullyInControl Leveranciersmanagement

  • Leg je contracten en prestatie-afspraken centraal vast en heb je altijd inzicht hierin;
  • Monitor je de toegevoegde waarde van leveranciers aan je organisatie;
    • Heb je slim toezicht op verbonden partijen door risico gestuurde benadering.

Wij kunnen ook echt laten zien wat we beloven. Dus plan snel een demo!

Plan snel een demo
ANTICIPEER

Monitor leveranciers en verbonden partijen, zodat je kunt anticiperen op ontwikkelingen

Door het goed monitoren van externe partijen kan geanticipeerd worden op ontwikkelingen bij deze partijen. Vroegtijdig kunnen problemen gesignaleerd worden zodat maatregelen kunnen worden getroffen om grote financiële schade, organisatorische problemen en/of negatieve publiciteit te voorkomen. 

Met de leveranciersmanagement software en verbonden partijen software van FullyInControl manage je dit proces via periodieke assessments. KPI's en KRI's die hieruit worden gegenereerd geven direct inzicht in de situatie bij je leveranciers en verbonden partijen.

De FullyInControl modules voor Leveranciers en verbonden partijen

klik op een module voor meer informatie!

Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Klik voor meer informatie!
Informatie leveranciersmanagement

Ontdek wat FullyInControl Leveranciersmanagement voor jouw organisatie kan betekenen

Vraag snel uitgebreide documentatie aan!

VRAAG AAN
Een integrale oplossing

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. strategie, doelen, GRC, kwaliteitsmanagement, ISMS en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie over onze modules