Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures
nl-NLen-001

Succesfactoren bij het implementeren van GRC

DOWNLOAD WHITEPAPER  
Stap voor stap

Naar een situatie waarbij je Volledig In Control bent

Onze visie is dat een goed management systeem alle management aspecten samenbrengt in één oplossing. Daarbij moeten de verschillende aspecten onderdeel gaan vormen van het dagelijks management proces.

Voor het behalen van doelstellingen moet daarbij bijvoorbeeld niet alleen ingezoomd worden op de Key Succes Factoren waarmee de doelstellingen van een project, programma of een organisatie gehaald kunnen worden, maar ook op de risico's die hier invloed op hebben. Je spreekt dan over Risk Based Performance Management of succes management.

Met FullyInControl kunt u stap voor stap groeien naar een totaaloplossing voor het sturen van een organisatie in de richting van haar doelstellingen. Zodat één dashboard inzicht geeft in de status van verschillende management domeinen. En er op één plek inzicht is in de status van alle initiatieven en maatregelen om het behalen van de organisatie doelstellingen te verzekeren.

De FullyInControl Oplossingen

FullyInControl voorkomt een wirwar aan spread­ sheets en deelsystemen. Hiervoor brengt FullyInControl een aantal managementdomeinen samen in één oplossing. Dit zijn de domeinen die de moderne organisatie op orde moet hebben om succesvol te zijn.

FullyInControl heeft een uitgebreide set configu­reerbare modules om alle managementdomeinen integraal te ondersteunen. Wij hebben op basis van oplossingen, module sets samengesteld in een pakket. Je kiest het pakket dat het beste bij de behoefte van je organisatie past en breidt deze uit met extra modules die niet in het pakket zijn opgenomen.

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.
FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Ontdek de toegevoegde waarde van het FullyInControl platform voor jouw organisatie!

Vraag onze informerende brochure aan.

Download snel de FullyInControl brochure
Van deel naar totaal oplossing

Zodat u uw organisatiedoelstellingen   bereikt!

Binnen FullyInControl kunnen de verschillende managementdomeinen integraal worden gemanaged vanuit één oplossing. Je kunt ook beperkt starten en later stap voor stap nieuwe modules toevoegen om naar één integraal systeem te groeien.

FullyInControl kan specifiek ingezet worden voor bijvoorbeeld:

FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Stap voor stap, in het tempo van je organisatie, kun je groeien naar een integrale oplossing

Binnen FullyInControl kun je beperkt starten en later stap voor stap nieuwe modules toevoegen om naar één integraal managementsysteem te groeien voor GRC, Risicomanagement, Compliance Management, ISMS, Procesmanagement, Control en Audit, Kwaliteitsmanagement, en Performance Management.
FullyInControl is de pragmatische oplossing voor (GRC) Governance, Risk en Compliance, , Risicomanagement, Compliance Management, Procesmanagement, Kwaliteitsmanagement, Leveranciersmanagement en Performance Management vraagstukken inclusief KPI’s, audits & inspecties, KYC, ISMS en PMS.

Echt één oplossing     

Alle FullyInControl modules werken integraal samen, maken gebruik van dezelfde gegevens en delen componenten, audits en inspecties.

Veel management domeinen raken elkaar. FullyInControl combineert daarom een groot aantal domeinen in 1 oplossing. Je groeit, als je dat wenst, van een paar modules langzaam naar een totaaloplossing met o.a. GRC, ISMS, Performance Management, Kwaliteitsmanagement en/of audit functionaliteit. Ook kunnen wij eenvoudig modules specifiek afgestemd op de behoefte van je organisatie toevoegen. Dit gebeurt zonder te programmeren, snel en goedkoop.

Informatie onze modules
Binnen FullyInControl kun je beperkt starten en later stap voor stap nieuwe modules toevoegen om naar één integraal managementsysteem te groeien voor GRC, Risicomanagement, Compliance Management, ISMS, Procesmanagement, Control en Audit, Kwaliteitsmanagement, en Performance Management.
Ook toegespitst op de gebruiker

Uitgebreide autorisatie functies houden het voor iedereen eenvoudig

De gebruikersrollen die aan een gebruiker in FullyInControl toegekend worden, zorgen ervoor dat een basisgebruiker die maar af en toe met de oplossing werkt, een zeer eenvoudige gebruikersinterface krijgt aangeboden met beperkte functionaliteit en beperkte toegang tot modules.

Een expert gebruiker daarentegen krijgt, afgestemd op zijn of haar behoefte een groot aantal modules met zeer uitgebreide functionaliteit aangeboden. Zo past de oplossing zich aan ieders behoefte en niveau aan.

De gebruikersrollen zijn zelf samen te stellen en toe te kennen.

Klanten in verschillende vakgebieden helpen we vooruit

“Bij Woonin hebben we alle processen en werkinstructies in FullyInControl opgenomen en ontsloten voor al onze medewerkers. Wij gebruiken de processen in FullyInControl als basis en integreren dit met risicomanagement én control & audit. Dat processen, risico's, controls, doelen, etc. allemaal integraal met elkaar samenwerken in één systeem was voor ons een beslissende factor om voor FullyInControl te kiezen."

Gysèle Brokken Kwaliteitsadviseur - WoonIn

“Samen met Fully In Control hebben we een belangrijk proces op orde gekregen, waardoor we continu de waarborg hebben dat we voor klanten en aan opdrachten werken die voor ons voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Hoewel de klant- en opdracht acceptatie door betrokken professionals en klanten ook wel eens kan worden gepercipieerd als een 'must', is het wel een van dé waarborgen dat alle deelnemers aan het economisch verkeer zich aan dezelfde spelregels houden. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met Fully in Control ook toekomstige wet- en regelgeving op dit terrein snel en effectief in de praktijk kunnen brengen.”

Leonieke van der Meer Raad van Bestuur - Flynth

We waren verrast hoe snel het systeem aanpasbaar was aan onze wensen, zonder maar iets te programmeren. Het systeem biedt Alpina Group nu de juiste ondersteuning bij het beheren van complexe processen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het effectief beheersen van risico's. De samenwerking met Fully in Control is uitgegroeid tot een wederzijds partnerschap, waarbij we elkaar versterken en uitdagen om zo de FullyInControl software daadwerkelijk het verschil te laten maken.

Jordy van Heemst Lead Auditor - Alpina Group

“Als Gemeente Amsterdam hebben wij voor Fully In Control gekozen omdat we op zoek waren naar een gebruikersvriendelijk en flexibel platform voor onze risicomanagement en compliance activiteiten. De beschikbare informatie geeft ons inzicht om op beleidsprogramma- en organisatieniveau beter te kunnen sturen, beheersen en verantwoorden. Door de modulaire opbouw is het systeem erg flexibel in te richten, aan te sluiten op specifieke inrichtingswensen en eenvoudig uit te breiden. Ook geeft het de mogelijkheid om de eerste lijn te betrekken zonder hen met een systeem lastig te vallen.”

Team Risicomanagement Gemeente Amsterdam

“Fully In Control helpt ons om de hele organisatie te betrekken bij onderwerpen als risicomanagement en compliance, die meestal minder populair zijn. Bijvoorbeeld door te werken met vragenlijsten waarmee laagdrempelig risico’s kunnen worden verzameld en gekwantificeerd. Onze risico-eigenaren zijn enthousiast over hoe makkelijk zij de stand van zaken van hun risico’s periodiek kunnen aanleveren zonder in het systeem in te loggen.”

José van de Corput Concerncontroller - Zeeuwland

"Binnen Gasunie stellen wij hoge eisen aan professionaliteit van leveranciers en aan de veiligheid van het product. Tijdens de selectie van een GRC leverancier viel Fully In Control op als een volwassen en gedegen leverancier met een heel complete oplossing. FullyInControl is goed doordacht opgezet en modulair te implementeren. De modulaire opzet maakt het mogelijk dat FullyInControl ook in de toekomst eenvoudig met ons mee kan groeien."

Bas Pasma Gasunie
Gysèle Brokken
Leonieke van der Meer
Jordy van Heemst
Team Risicomanagement
José van de Corput
Bas Pasma
Een versie voor ieder type organisatie

Geschikt voor een kleine gemeente tot een grote multi national

FullyInControl kent drie edities. De keuze voor een bepaalde versie hangt af van de omvang en behoefte van je organisatie. Je neemt een abonnement op een eenvoudige beperkte oplossing of kiest voor een enterprise systeem met alles wat je maar kunt bedenken. Ook hiervoor betaal je nog een normale abonnementsprijs!

Standaard Editie

Basis functionaliteit waarin je vooral vanuit voorgedefinieerde standaarden werkt. Geen uitgebreide details, maar hierdoor blijft het overzichtelijk.

Professional Editie

Voor de organisatie die meer eisen heeft en zelf ook eigen audits, vragenlijsten, rapporten etc. wilt definiëren. Daarnaast heeft deze versie meer geavanceerde mogelijkheden.

Enterprise Editie

Je kunt onbeperkt groeien en hebt geen beperkingen binnen onze oplossing. Ook eigen modules kunnen door ons geconfigureerd en toegevoegd worden.

WAT BEREIK JE

Duurzame groei en succes

Voor blijvend succes is het integraal managen richting toekomstige ontwikkelingen bepalend. Hierbij zijn vele financiële maar ook vooral niet financiële aspecten belangrijk, zoals:

  • Technologische en markt ontwikkelingen 
  • Innovatie 
  • Compliance 
  • Ontwikkeling van medewerkers 
  • Informatiebeveiliging 
  • Veiligheid en gezondheid 
  • Milieu 
  • Reputatie etc. 

Initiatieven en risicobeheersing op deze gebieden zijn daarom essentieel om in de toekomst succesvol te blijven. 

Wilt u weten hoe u met FullyInControl stap voor stap een integraal managementsysteem kunt opzetten voor duurzame groei en succes, neem dan snel contact op of vraag meer informatie aan.

IK WIL MEER INFORMATIE