Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


08jan

Van verzekeren naar risicomanagement

Jack de Bruijn | Risicomanagement | | Bekeken (3720) | TERUG|

Risicomanagement in plaats van verzekeren

Een organisatie verzekert zich voor veel risicogebeurtenissen. Maar is ze hiermee In Control? Natuurlijk keert een verzekeraar de financiële schade uit als er een verzekerde risicogebeurtenis optreedt (tenminste als alles goed geregeld is). Maar is dat wat een organisatie wilt en nodig heeft? 

In principe wilt een ondernemer niet dat zijn gebouwen afbranden, hij gehackt wordt, hij aansprakelijk wordt gesteld of dat bijvoorbeeld medewerkers ziek worden of verongelukken. Als dat toch gebeurd, is verzekeren ook niet voldoende. Wanneer je na bijvoorbeeld een brand pas na een half jaar weer operationeel bent, dan zijn veel klanten naar de concurrent. Zo kan een risicogebeurtenis, naast financiële schade, bijvoorbeeld zorgen voor het aantasten van de reputatie van de organisatie, een verslechterde concurrentiepositie, het verlies van klanten, ontevreden en een groot verloop van medewerkers, het verlies van kennis, improductieve uren, etc. Dit alles brengt de doelstellingen en de continuïteit van de organisatie in gevaar. Er moet dus meer worden gedaan om de kans op en de impact van een risicogebeurtenis te verkleinen.

Assurantieadviseurs die vooroplopen zijn al gestart om vanuit risicomanagement te adviseren (of ze zijn hier in ieder geval al mee aan het experimenteren). Door niet de verzekering maar een risico centraal te stellen en vanuit risicomanagement te adviseren, zijn ze in staat om veel meer toegevoegde waarde naar een klant te leveren en een bestendige lange termijn relatie op te bouwen. Je bent met risicomanagement advisering een ondernemer aan het helpen met het behalen van zijn doelstellingen in plaats van het verkopen van verzekeringsproducten. Je helpt hem werkelijk met zijn business. Dit geeft je als adviseur een geheel andere positie, maar het vraagt ook om een andere aanpak.

Ook de provisie staat onder druk en dit zal het verdienmodel van de adviseur steeds meer aantasten. Veel adviseurs zullen hierdoor morgen nog niet omvallen, maar het is wel verstandig om vandaag te starten met het experimenteren met risicomanagement advies. Want risicomanagement is de logische richting om ook in de toekomst succesvol te zijn. Je biedt met risicomanagement advisering een betaald advies en je onderscheidt je hiermee van je concurrent. Ook hoef je niet bang te zijn voor verzekeraars die steeds meer door middel van het internet, de tussenpersoon uitschakelen. De kans dat een klant gaat shoppen wordt veel kleiner. Je verkoopt ze geen verzekeringen meer, maar de klant kiest zelf zijn verzekeringen vanuit het risicomanagement advies. Natuurlijk is niet iedere klant hiervoor geschikt, maar de klanten die je niet wilt verliezen zijn dit in de meeste gevallen wel. 

 

Polisvoorwaarden

Er wordt vanuit de assurantiepraktijk natuurlijk wel over andere maatregelen dan verzekeringen nagedacht en gesproken. In de meeste gevallen komen deze vooral voort uit preventie-eisen uit de polisvoorwaarden van een verzekering. Deze preventie-eisen zijn vooral gericht op het eigen belang van de verzekeraar, 'de kans verkleinen dat de verzekeraar moet uitkeren'. Deze, vaak preventieve maatregelen, zijn natuurlijk ook in het belang van de verzekerde maar in de meeste gevallen niet voldoende om een bepaald risico goed aan te pakken. Preventie-eisen zijn een gevolg van een verzekering. Je redeneert dus vanuit de verzekering. Om tot een goed risicomanagement advies te komen stel je het risico centraal. Dus niet: "Ik heb een verzekering en wat moet ik hier allemaal voor doen", maar: "Er is een risico, is dit een belangrijk risico voor de organisatie en zo ja, wat kan kun je er aan doen zodat het risico voor de organisatie acceptabel wordt."

 

Wet & regelgeving (compliance)

De overheid verplicht organisaties vanuit wet- en regelgeving om bepaalde risico’s te beperken op het gebied van o.a. veiligheid, gezondheid en milieu. Denk hierbij aan de ARBO-wetgeving en het bouwbesluit. Ook de AVG (GDPR) wetgeving verplicht organisaties om maatregelen te treffen om de privacy van mensen te beschermen. Veel organisaties hebben moeite met de wirwar aan regels en wetten en weten vaak niet wat voor hun organisatie relevant is en welke maatregelen ze kunnen treffen om aan de regelgeving te voldoen. Ook hier kun je als adviseur bij helpen.

 

Risicomanagement

Maar wat is risicomanagement nu?

Risicomanagement helpt een organisatie om zich voor te bereiden op voor de organisatie niet acceptabele risicogebeurtenissen en grenzen te stellen om de kans op de ongewenste gebeurtenissen te verkleinen en bij optreden de schade te beperken.

Je start hiervoor met een risico-inventarisatie. Welke risico's kunnen de doelstellingen van de organisatie bedreigen. Na een risico-inventarisatie kun je de risico’s wegen. Wat is de kans dat de risicogebeurtenis zich manifesteert en welke risico's hebben grote gevolgen voor de onderneming en welke leveren minder problemen op? Op basis van deze informatie kan een onderneming keuzes maken in welke mate zij risico’s aandacht geeft en wil aanpakken met adequate maatregelen. De gekozen maatregelen moeten geïmplementeerd worden en regelmatig op hun effectiviteit worden beoordeeld. Dit is een herhalend proces, omdat een organisatie en zijn omgeving voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Ook kan de risicobereidheid van een organisatie veranderen. De risicobereidheid van een organisatie is de mate waarin een organisatie bereid is een bepaald risiconiveau te accepteren.

Er zijn vele mogelijke maatregelen om de oorzaken van een risicogebeurtenis aan te pakken en dus de kans op een risico te beperken. In bepaalde situaties worden deze verplicht door polisvoorwaarden of wet- en regelgeving. Maar er zijn ook belangrijke maatregelen te nemen om de impact van de gevolgen van een risicogebeurtenis te beperken. Verzekeren, een financiële vergoeding voor de schade, is er hier één van. Veel organisaties hebben behoefte aan ondersteuning om risicomanagement in de organisatie op te pakken. Dit proces kan het beste begeleid worden door een onafhankelijk adviseur. RiskInControl is een toolbox voor deze adviseur om zijn klant te helpen en biedt de klant een internetportal om risicomanagement werkelijk in de praktijk te brengen, ondersteund door de adviseur.

 

"Door niet de verzekering centraal te stellen maar risico’s van een organisatie, ben je in staat om een opdrachtgever werkelijk in control te laten zijn"

 

Een lange termijn relatie met je klant

Een ondernemer wil graag ondernemen, hij is hier op gefocust en staat daardoor niet altijd stil bij de risico's die hij hierbij loopt en die zijn doelstellingen in gevaar brengen. Door organisaties te ondersteunen met risicomanagement kan een adviseur zijn klant aanzienlijk meer toegevoegde waarde leveren voor de business van een klant. Wordt als adviseur de partner van de klant die continu helpt om verantwoord te ondernemen. De partner die de organisatie behoedt voor onnodige tegenslagen door risico gestuurd te ondernemen. Verzekeren is hier maar een onderdeel van en komt automatisch aan de orde.  

RiskInControl biedt een platform met de tools om een opdrachtgever als adviseur te ondersteunen. Eenvoudige functies helpen om samen met de klant de organisatierisico’s te inventariseren. Waar mogelijk levert het platform relevante risico’s aan met uitgewerkte maatregelen hoe deze risico’s kunnen worden aangepakt. Maatregelen zijn voorzien van informatie om een organisatie (klant) te helpen om de maatregelen juist te implementeren zoals:

  • Takenlijsten en/of stappenplannen.
  • Template documenten om bijvoorbeeld een ICT protocol voor medewerkers of een bedrijfsnoodplan op te stellen.
  • Een lijst met de gecertificeerde bedrijven die een specifieke maatregel zouden kunnen implementeren, zoals bijvoorbeeld BORG gecertificeerde installateurs voor de implementatie van inbraakbeveiligings- of een brandmeldsysteem.
  • Documenten en/of links naar informatie op het internet, met uitleg over en vereist voor de implementatie van een maatregel.

De adviseur wordt met het RiskInControl platform in een aantal stappen geholpen om tot een gedegen risicomanagement advies te komen. Wij helpen ook met specifieke trainingen op het gebied van kennis en vaardigheden om risico management advisering in combinatie met de tooling professioneel op te pakken en goed onder de knie te krijgen. De adviseur kan de klant ook tools aanreiken om het advies ook werkelijk in de praktijk te implementeren en in actie om te zetten. Dit kan periodiek herhaald worden om continu te optimaliseren. RiskInControl biedt indien gewenst voor uw klant een klant internetportaal met basis hulpmiddelen voor risicomanagement, taakmanagement, dashboards en risicoinformatie.

Om uw opdrachtgever nog beter te ondersteunen kunnen er ook modules geactiveerd worden voor bijvoorbeeld:

Vraag snel meer informatie aan   

Over de auteur

Jack de Bruijn

Jack de Bruijn

Jack de Bruijn is netwerk consultant bij RiskInControl en heeft een eigen Risico Management adviesbureau 4assurance. Jack heeft voordat hij met zijn eigen bureau starte brede ervaring opgedaan bij een bank, twee assurantietussenpersonen en een grote internationale verzekeringsmakelaar. Jack is onafhankelijk en verkoopt geen producten. Jack geeft advies in risico's, verzekeringen en aanvullende maatregelen. Jack werkt voor risicomanagement advies meestal samen met de de assurantietussenpersoon van een opdrachtgever.

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN