Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


29nov

Risicomanagement: een kans voor de accountant

De accountancy sector

De accountancy sector heeft te maken met een veranderende markt. Alle branche rapporten geven aan dat groei (en vaak behoud) van omzet gevonden kan worden in het aanbieden van nieuwe adviesdiensten. Volgens de NBA past het bij de accountant om meer aandacht te vragen voor en een grotere rol te vervullen in het risicomanagement van de MKB-ondernemer. De accountant kent het bedrijf goed en heeft veel vergelijkingsmateriaal. De risico’s bij de ene ondernemer hebben zich in het verleden vaak al bij een andere ondernemer voor gedaan. Gezien ook de grote belangstelling van bestuurders bij grotere organisaties voor risicomanagement biedt het domein een grote kans voor een uitbreiding van de diensten van een accountant.

 

Risicomanagement en de accountant

Risicomanagement is niet nieuw voor de accountant. Vanuit de beroepsregels dient de accountant inzicht te hebben in de beheersomgeving en het risico-inschattingsproces van een organisatie. Het jaarverslag moet tegenwoordig volgens de wet een beschrijving geven van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. De accountant zal bij de jaarrekeningcontrole daarom aandacht willen besteden aan de wijze waarop het risicomanagement is ingebed in de onderneming.

Deze taak in nu vooral gericht op de financiële verslaglegging en levert dus vooral (financiële) informatie over het verleden. Voor blijvend succes van een onderneming is echter het managen van de toekomst bepalend. Hierbij zijn vele niet financiële aspecten belangrijk, zoals technologische en marktontwikkelingen, compliance, veiligheid & gezondheid, milieu en reputatie. Met deze scoop is risicomanagement een onmisbaar instrument om de doelen van organisaties op een gestructureerde en beheerste manier te bereiken. Het eindresultaat is een robuustere strategie waarin op een risico bewuste manier resultaat wordt bereikt. Een strategie waar de balans tussen risico en rendement beter klopt.

 

Door de ondernemer te helpen dit proces onder controle te krijgen wordt een significante meerwaarde geleverd en wordt een nog nauwere band met de ondernemer opgebouwd.

 

Domeinkennis

Het komt nog veel voor dat risicomanagement als een apart proces naast de primaire bedrijfsprocessen wordt ingevuld. Meestal wordt vanuit silo's gekeken vanuit compliance, een financiële of een verzekeringsfocus. Bij een integrale aanpak en door risicomanagement te koppelen aan en te integreren met het dagelijks management proces, maakt risicomanagement een onmisbaar instrument om de organisatie te sturen. Kennis van risicobeheersing, ook buiten het financiële domein, is dan wel belangrijk om tot een goed Risicomanagement advies te komen en om het op een juiste manier in de organisatie in te bedden.

 

Risicomanagement expertkennis

De FullyInControl cloudoplossing helpt hier met een management- & expertsysteem. Op basis van slimme vragenlijsten worden de belangrijke standaard risico’s, met achtergrondinformatie voor een type organisatie, automatisch in kaart gebracht en gewogen.  Vervolgens kunnen deze samen met een ondernemer worden aangevuld met specifieke risico's. Op basis van duidelijke beslissingsdashboards kan gekozen worden welke risico’s de onderneming wil mitigeren. Mede op basis van de risk appetite van de ondernemer. Voor de standaard risico’s zijn vervolgens een set standaard maatregelen uitgewerkt waaruit gekozen kan worden om een risico aan te pakken. Gekoppelde taken helpen vervolgens om de maatregelen te implementeren.

 

Fully In Control ontwikkelt het kennissysteem achter de software in samenwerking met domeinexperts uit verschillende vakgebieden.

Over de auteur

Frank Walraven

Frank Walraven

Frank Walraven is de oprichter en directielid van Fully In Control B.V.. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam bij bedrijven die actief zijn in de software-ontwikkeling. Binnen deze organisaties heeft Frank veel kennis opgedaan met het bouwen van pragmatische en intuïtieve software-oplossingen. Frank heeft daarnaast uitgebreide interesse in en kennis van Performance Management en Risico Management. Frank is op dit gebied actief met het ontwikkelen van methodieken die organisaties beter kunnen sturen en helpen bij het behalen van hun doelstellingen.

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN