Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


19apr

Hoe krijg je grip op verbonden partijen?

Geert Haisma | Risicomanagement, Blog | | Bekeken (937) | TERUG|

Verbonden Partijen

Veel organisaties in het publieke domein, zoals gemeenten en provincies hebben deelnemingen in bedrijven (bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijf, sociaal werkbedrijf) of hebben een relatie met een zogeheten verbonden partij (bijvoorbeeld bibliotheek, schouwburg) die een financiële bijdrage of subsidie ontvangt. Nogal wat gemeenten worstelen ermee om echt grip te krijgen op deze verbonden partijen. 

Pas na het opstellen van de jaarrekening is vaak echt duidelijk wat het financiële resultaat is bij de verschillende partijen, en als dit negatief is valt er niet zoveel meer aan te doen. Een gemeente kan meestal niet anders dan het tekort bijpassen, want een bibliotheek, schouwburg, afvalverwerker of veiligheidsregio laat je niet zomaar failliet gaan. Er is immers ook een wettelijke plicht of een maatschappelijk belang.

Nu, in de coronacrisis, is het voor de verbonden partijen ook een moeilijke tijd. Zo komen er als voorbeeld veel minder bezoekers in de schouwburg of het theater. Ook diverse sportverenigingen, die subsidie krijgen, hebben het zwaar en stevenen af op een negatief resultaat. Hoe kun je nu tijdig signaleren hoe ernstig de situatie is om vervolgens met een partij in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen? Alles om te voorkomen dat er bij het opmaken van de jaarrekening over 2021 straks geen grote verrassingen naar voren komen.

 

Slimme Assessments

Om eenvoudig een goed beeld te krijgen van een verbonden partij, deelneming of belangrijke leverancier (die kunnen ook in de problemen komen), heeft FullyInControl, in samenwerking met enkele gemeenten, een nieuwe methode ontwikkeld waarmee via slimme assessments snel in kaart kan worden gebracht hoe groot het risico van een negatief financieel resultaat van een verbonden partij is. Met behulp van deze slimme assessments worden de stuurvariabelen in het ontwikkelde model opgehaald en bepaald. Per partij kan vervolgens een rapportage worden gegenereerd om concreet het gesprek aan te gaan. De gedachte achter de slimme vragenlijsten is om met zo min mogelijk inspanning en beschikbare data een goed en betrouwbaar beeld te krijgen over de situatie van de verbonden partij.

 

Stuurvariabelen en normen

Het ontwikkelde model maakt gebruik van belangrijke stuurvariabelen dat een goed beeld geven van het functioneren van een partij. Er wordt gebruik gemaakt van vijf stuurvariabelen die samen een totaalbeeld geven van de situatie. De variabelen die worden gebruikt zijn:

  • Een balansvariabele als indicator voor de financiële buffer (solvabiliteit)
  • Een variabele voor liquiditeit (is er de komende maanden genoeg geld?)
  • Een variabele die iets zegt over het operationele resultaat
  • Een variabele die iets zegt over de productie (output)
  • Een variabele die iets zegt over de risico’s van de desbetreffende partij

Aan de hand van een aantal geselecteerde standaardrisico’s over thema’s zoals fraude, fiscaliteit, pensioen, personeel, productie, productiviteit en cybersecurity kan de ratio van het risicoprofiel per verbonden partij worden berekend.

Voor iedere stuurvariabele is een signaleringswaarde bepaalt die als ondergrens geldt. Deze signaleringswaardes worden in onderstaande tabel weergegeven.

 

Afbeelding1

 

De waardes van de variabelen kunnen in klassen worden ingedeeld waaraan punten worden toegekend tussen 0 en 5 punten per variabele, waarbij 5 punten heel slecht is. Deze punten kunnen met elkaar – al dan niet gewogen – optellen tot een totaalscore van 25 punten, dat staat voor hoog risico.

 

Afbeelding1

 

Verbonden partijen, deelnemingen en leveranciers kunnen op basis van deze risicoscore worden ingedeeld in klassen volgens bovenstaande tabel, zodat risicogestuurd actie kan worden ondernomen. Risicogestuurde actie richt de aandacht op de hoog scorende risico thema’s bij de partijen waar de grootste problemen zijn te verwachten. Ook ontstaat een beeld van de mogelijke negatieve financiële resultaten in de toekomst, zodat hierop kan worden geanticipeerd en dit niet leidt tot een verrassing bij de jaarrekening.

 

Over de auteur

Geert Haisma

Geert Haisma

Drs. Geert Haisma, Partner bij FullyInControl, is gespecialiseerd in succesmanagement en risicomanagement. Geert heeft jarenlange ervaring met advies en onderzoek op diverse inhoudelijke beleidsterreinen, grote projecten, strategie, risicomanagement, verbonden partijen, financiën, planning & control, politiek-bestuurlijke moeilijkheden, rekenkameronderzoek, benchmark, etc

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN