Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


06jul

Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Geert Haisma | Risicomanagement | | Bekeken (1696) | TERUG|

Het risicomanagement volwassenheidsmodel

Organisaties die willen groeien in de volwassenheid van risicomanagement, moeten eerst bepalen waar ze momenteel staan. Anders is immers niet duidelijk waar naar toe kan worden gegroeid. En als de organisatie wil groeien, is het soms mooi om de lat hoog te leggen, maar is dat realistisch?

Het risicomanagement volwassenheidsmodel (RMVM®) geeft inzicht in waar de organisatie staat en wat de volgende stappen in de groei zijn. Als de organisatie wil groeien moet namelijk een uitgestippeld pad worden gevolgd en kunnen geen stappen worden overgeslagen. Daarom wordt ook gesproken over een volwassenheidsmodel. Naar analogie van de volwassenheidsontwikkeling van de mens: Een peuter kan niet meteen de stap naar volwassenheid te maken zonder eerst kind, puber en adolescent te zijn. Ditzelfde geldt voor organisaties die willen groeien in de volwassenheid van risicomanagement.

Het risicomanagement volwassenheidsmodel (RMVM®) is het eerste model dat naast het risicomanagement proces, ook kijkt naar de organisatie ontwikkeling, die onlosmakelijk is verbonden met de ontwikkeling van risicomanagement eventueel ondersteund door risicomanagement software. De organisatie as is toegevoegd omdat de impact van de grootste risico’s in de praktijk meestal niet voortkomt uit gebrekkig risicomanagement, maar wordt veroorzaakt door mensen in een niet-bewuste organisatiecultuur.

Het model bestaat daarom uit twee assen, waarbij het meeste resultaat wordt geboekt als beide assen in balans zijn en de groei langs de 45 graden lijn wordt gevolgd.

Dit model is ontwikkeld vanuit de ervaring en het geloof dat niet alle risico’s zich door een risicomanagementproces of compliance laten beheersen. De risico’s van morgen zijn immers niet in een proces te vangen, maar vereisen een adequate en competente organisatie die zich continu aanpast aan de situatie. Daarmee worden risico’s kansen en helpt risicomanagement organisaties succesvol te worden.

De risicomanagement as gaat over het pad van ad hoc naar geoptimaliseerd risicomanagement middels de ontwikkel-, structuur- en integratiefase. In het diagram is aangegeven welke elementen daarbij horen.

De organisatie as gaat over het ontwikkelen van medewerkers en organisatie van conservatief naar toekomstgericht en verloopt via de onderzoeks-, bewustwordings- en beheersings- (In Control) fase. Deze as focust op elementen als risico eigenaarschap, ontwikkeling van competenties van medewerkers, ontwikkeling van een bewuste organisatiecultuur en de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd

Het volwassenheidsniveau verschilt overigens vaak per onderdeel binnen een organisatie en is nooit voor de hele organisatie hetzelfde. Organisatie onderdelen die zich met projectmanagement bezighouden hebben vaak al meer risicomanagement in hun werkwijze geïntegreerd.

Om in staat te zijn om nu en in de toekomst de juiste risico’s te kunnen waarnemen en beheersen is een zeker niveau van volwassenheid qua risicomanagement van belang (meestal minimaal niveau 3). Het Risicomanagement VolwassenheidsModel (RMVM®) helpt om een beeld te vormen van de volwassenheidsfase waarin de organisatie zich bevindt en geeft richting aan de volgende stappen die kunnen worden gezet op het pad naar meer volwassenheid.

Benieuwd naar waar uw organisatie staat op de volwassenheidsladder? Op de website Succesmanagement vindt u op de homepage direct de mogelijkheid om een online risicomanagement scan te maken. Het maken van deze scan is gratis en neemt circa 15 minuten van uw tijd in beslag. Na afloop krijgt u automatisch een uitgebreid rapport per mail toegezonden. Succes met de volgende stap op weg naar risico-volwassenheid!

 

Over de auteur

Geert Haisma

Geert Haisma

Drs. Geert Haisma, Partner bij FullyInControl, is gespecialiseerd in succesmanagement en risicomanagement. Geert heeft jarenlange ervaring met advies en onderzoek op diverse inhoudelijke beleidsterreinen, grote projecten, strategie, risicomanagement, verbonden partijen, financiën, planning & control, politiek-bestuurlijke moeilijkheden, rekenkameronderzoek, benchmark, etc

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN 
Cookie instellingen wijzigen