Vragen? BEL: +31 (0)85-3019073 of MAIL: info@fullyincontrol.nl     vacatures


14apr

Scenario-analyse: De financiële impact van de Coronacrisis

Financiële impact?

Een veelgehoorde vraag die ik de afgelopen tijd krijg vanuit risicomanagement is: "Wat voor financiële impact heeft de Coronacrisis nu voor mij en hoe kan ik dat inschatten?" Als risicomanagement expert moet ik helaas bekennen dat risicomanagement je hierin niet zoveel verder helpt. Risicomanagement heeft niet geholpen bij het tijdig waarschuwen en helpt nu ook niet bij het in kaart brengen van de financiële impact. Want de risico’s van omzet daling, hoge doorlopende kosten, etc. doen zich immers al concreet voor en zijn geen risico’s meer. De kans is 100% geworden.

Het is nu veel interessanter om grip te krijgen op de onzekerheid die iedereen voelt: Wat gaat dit uiteindelijk betekenen voor mijn organisatie en hoe overleven we dit? Daar helpt scenario-analyse om in beeld te brengen welke scenario’s zich kunnen voordoen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke ontwikkelingen in de nabije en verdere toekomst en daar je strategie op af te stemmen.

 

Soorten gebeurtenissen

Er zijn feitelijk drie soorten gebeurtenissen die op organisaties afkomen en waarin je de gebeurtenissen kunt onderverdelen. Vanuit deze soorten gebeurtenissen kun je met elkaar brainstormen welke concrete gebeurtenissen voor jouw organisatie relevant zijn

  1. Lagere inkomsten: Denk hierbij aan omzet daling, minder inkomsten uit huur of dividend, minder inkomsten uit belastingen voor overheden, etc.
  2. Hogere uitgaven: Denk hierbij aan extra kosten om je organisatie Coronaproof te maken, extra serviceverlening aan je klanten die een betalingsregeling willen, extra kosten voor het op gang houden van de economie voor overheden, etc.
  3. Afname vermogen: Door verlaging huurinkomsten en teruggang economie zullen assets minder waard worden. Dit betekent een afwaardering op de balans voor bijvoorbeeld vastgoed, grond, aandelen, etc. Dit geldt voor zowel materiële als immateriële activa.

 

De 3 scenario’s in de tijd

Om te bepalen hoeveel impact de gebeurtenissen hebben beoordelen we ze vanuit een drietal scenario’s die gekoppeld zijn aan de periode waarin de intelligente lockdown periode van toepassing is. Daarvoor kunnen we 3 periodes van ieder 3 maanden onderscheiden. De eerste periode loopt van begin maart tot eind mei, de tweede gaat over juni-augustus en de derde van september-november. Met behulp van onderstaande tabel kunnen de scenario’s voor de verschillende in kaart gebrachte gebeurtenissen worden weergegeven.

 

Soort gebeurtenis

Gebeurtenis

Omschrijving

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Onderbouwing

Lagere inkomsten

Voorbeeld bedrijf:

Lagere inkomsten uit verhuur

 

Huurders kunnen de huren niet meer opbrengen

 

Voorbeeld: € 150.000

Voorbeeld: € 300.000

Voorbeeld: € 450.000

Huurders betalen gedurende de crisis slechts 50% huur. De maandelijkse huursom bedraagt € 100.000,-. Voor 3 maanden kost dit € 150K

Hogere uitgaven

Voorbeeld gemeente:

Extra kosten voor uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Extra uitvoeringskosten doordat gemeente is uitvoerder van deze maatregel. Veel beslag op de uitvoeringscapaciteit en mogelijke fouten in de uitvoering waardoor niet alles bij het Rijk kan worden verhaald.

Voorbeeld: € 100.000

Voorbeeld: € 200.000

Voorbeeld: € 300.000

Voorbeeld: In totaal wordt 5 fte ingezet gedurende 3, 6 of 9 maanden om de regeling uit te voeren a 80.000 per fte. Voor scenario 1 bedragen de extra uitgaven dan voor 3 maanden (maart-mei): (0,25 x 80.000) x 5 = € 100K. Scenario 2: € 200K en scenario 3: € 300K

 

Per scenario kunnen de kolommen worden getotaliseerd om het totale financiële effect per scenario te bepalen. Op basis van deze scenario’s kan de strategie worden bepaald welke keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit veilig te stellen.

Nadat het inzicht van de scenario’s helder is, is de snelheid van belang waarmee keuzes moeten worden gemaakt. Een organisatie is als een mammoettanker. Aanpassen van lopende overeenkomsten en uitgaven kost vaak meer tijd dan je denkt voordat je kosten op een lager en aangepast peil liggen. Wachten met nemen van beslissingen en denken dat het na 28 april weer wat soepeler wordt is de grootste struisvogelstrategie die je maar kunt toepassen. Dus confronteer jezelf ook met de worstcasescenario’s, denk na over wat dan te doen en neem snel beslissingen.

En als de maatregelen worden versoepeld? Zodra er meer bekend is over een versoepeling dan kan een actualisatie worden uitgevoerd van deze scenario-analyse op basis van voortschrijdend inzicht. De keuzes kunnen op basis van deze actualisatie vervolgens worden bijgesteld.

Voor het bepalen van je strategie tijdens deze crisis verwijs ik naar mijn eerdere blog 'Succesvol managen in crisistijd'.

Fully In Control ondersteunt organisaties met haar software platform en Kennis Apps om online te brainstormen over scenario’s en snel rapportages te genereren. Samen met onze partners ondersteunen wij organisaties ook bij het aanpassen van de strategie en helpen om de juiste keuzes te maken. Meer informatie? Bel Geert Haisma, 06-24961000 of mail g.haisma@fullyincontrol.nl

Over de auteur

Geert Haisma

Geert Haisma

Drs. Geert Haisma, Partner bij FullyInControl, is gespecialiseerd in succesmanagement en risicomanagement. Geert heeft jarenlange ervaring met advies en onderzoek op diverse inhoudelijke beleidsterreinen, grote projecten, strategie, risicomanagement, verbonden partijen, financiën, planning & control, politiek-bestuurlijke moeilijkheden, rekenkameronderzoek, benchmark, etc

Gerelateerd

Geen artikelen
Filter op categorie

NIEUW WHITEPAPER!

Succesfactoren bij het
implementeren van GRC


VRAAG AAN