De kwaliteitsmanagement oplossing

Gericht op beter presteren

Kwaliteit Management wordt nog wel eens geinitieerd vanuit het behalen van een ISO certificaat omdat dit verplicht gesteld wordt of als marketing instrument. Het wordt dan gezien als een eenmalige exercitie waarbij dikke kwaliteitshandboeken worden geproduceerd die in het archief belanden.

Kwaliteitsmanagement is echter een continu proces wat gemanaged moet worden en hoort in nagenoeg iedere organisatie thuis. Het beoogt aan te sturen op het verbeteren van kwaliteit, zodat u kunt leveren wat u belooft, wat essentieel is voor lange termijn succes. De organisatie laten certificeren is enkel een bevestiging dat u in control bent. 

Met FullyInControl managed u continu het kwaliteits management proces, waarbij rekening wordt gehouden met alle (her)certificeringseisen. Het basis doel van FullyInControl is het implementeren van een oplossing die ondersteunt bij het continu optimaliseren van de bedrijfsvoering gericht op de nagestreefde kwaliteitsdoelen.

 
 
 

Met FullyInControl managet u de kwaliteit en het certificeringsproces

kwaliteitsmanagement, kwaliteit managen voor ISO 9001, 27001, 14001

Het documenteren, het auditen en managen van risico’s en non-conformities kan via FullyInControl volgens de vereisten van het certificeringsproces verlopen.

  •  Documenten en het versiebeheer hiervan worden duidelijk in de software geïdentificeerd en het review,  goedkeuringsproces en de distributie van documenten worden via FullyInControl gemanaged. De autorisatie wordt geregeld, zodat alleen mensen die de documenten mogen inzien toegang hebben.
  •  Audits kunnen eenvoudig worden gedefinieerd en periodiek aantoonbaar worden doorlopen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tablets
  •  Non-conformities, een tekortkoming oftewel de "niet-nakoming van een verplichting" vanuit de norm, worden (automatisch) in FullyInControl vastgelegd. Vanuit FullyInControl kunnen vervolgens de gevolgen gemanaged worden met alle benodigde handelingen. Zo is er altijd inzicht in de status.

Risicomanagement als onderdeel van Kwaliteitsmanagement

Het risicodenken is al enige tijd een steeds belangrijker onderwerp binnen kwaliteitsmanagementnormen. Het biedt organisaties de mogelijkheid om enkel dingen te doen die echt relevant zijn.

Niet het herdefinieren van alle bestaande processen in een dik kwaliteitshandboek, maar een risicoanalyse is de basis voor het optimaliseren van de organisatie. Deze risico analyse moet leiden tot preventieve maatregelen bij de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem op de onderdelen waar tekortkomingen zijn. In veel nieuwe versies van normen zoals ISO 9001 en ISO 27001 wordt voor de aanpak naar ISO 31000 verwezen.

FullyInControl ondersteunt dit Risico Management proces volledig, waarbij niet alleen preventieve maatregelen worden bepaald maar ook in actie worden omgezet en bewaakt op uitvoering.

 
 
 

FullyInControl ondersteunt u bij de implementatie van een ISO kwaliteits norm en u managed vervolgens het continu verbeterproces. U werkt continu aan verbetering en voor hercertificering heeft u altijd alles op orde.

FullyInControl kan o.a. ingezet worden voor certificering op basis van:

  •  ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem
  •  ISO 14001 -Kwaliteitmanagementsysteem voor milieubeheer
  •  ISO 22000 - Kwaliteitmanagementsysteem voor voedselveiligheid
  •  ISO 27001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor informatiebeveiliging
  •  ISO 29001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor olie-, gas-, en petrochemie
  •  ISO 16949 - Kwaliteitmanagementsysteem voor de automotive sector
  •  ISO 13485 - Kwaliteitmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen

Wilt u met ons verkennen hoe u met FullyInControl uw dienstverlening efficiënter kunt laten verlopen en verder kunt professionaliseren, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.