Van verzekerings- naar onafhankelijk Risico Management adviseur.

De markt van Assurantie adviseurs staat steeds meer onder druk. Veel adviseurs willen daarom een transitie maken naar Risico Managementadviseur. Er kan significant meer toegevoegde waarde worden geleverd door niet verzekeren maar de risico’s van een ondernemer centraal te stellen.

Verzekeren is slechts één van de maatregelen om een risico te verkleinen. Door niet alleen naar verzekerbare risico's te kijken komen ook andere belangrijke ondernemingsrisico’s aan de orde. Deze risico's worden vaak belangrijker gevonden door de ondernemer omdat ze meer impact hebben op de ondernemingsdoelstellingen. Hier liggen dus veel kansen.

 

FullyInControl helpt Risico Managementadviseurs om, samen met zijn klant, via intelligente assessments, risico’s in kaart te brengen. Het platform biedt vervolgens inzicht in het risicoprofiel van de organisatie met duidelijke beslissingsdashboards.

Op basis van de beslissingen kunnen risico’s aangepakt worden. Hierbij wordt u geholpen door een kennisbank met vele voorgedefinieerde en uitgewerkte maatregelen met taken om deze maatregelen te implementeren. Zo kunnen beslissingen direct door u en uw klant in actie worden omgezet.

Lees meer op RiskInControl site: De oplossing voor Risico Management adviseurs

FullyInControl helpt bij het bouwen van een duurzamere relatie met uw klant

U wordt met FullyInControl ondersteund door een kennisbank met adviezen, maatregelen en taken, toegespitst op de branche van uw opdrachtgever. Dit op basis van een cyclisch proces. Zo kunt u met het platform de relatie met uw klant versterken door gezamenlijk zijn succes te bestendigen. Alles op basis van een duidelijk onafhankelijk advies.

Wilt u met ons verkennen hoe u met FullyInControl uw dienstverlening kunt ontwikkelen, neem dan direct contact op en/of vraag meer informatie aan.


Contact- of informatieaanvraag   

Risico Management

  • DE LOGISCHE STAP VOOR DE ASSURANTIE ADVISEUR

    Risico Management advies is de logische volgende stap voor de assurantie adviseur, waarmee hij of zij zijn positie in de toekomst veilig stelt. Meer toegevoegde waarde leveren ten opzichte van collega's en verzekeraars die de markt direct gaan bewerken is essentieel. Ook de afhankelijkheid van provisie kan sterk verminderd of zelfs genivelleerd worden, waardoor uw onafhankelijkheid beter aangetoond kan worden.

  • HELP UW KLANT NAAR MEER SUCCES

    Voor blijvend succes is het managen van de toekomst bepalend. Hierbij zijn vele niet verzekerings gerelateerde aspecten bepalend, zoals technologische en markt ontwikkelingen, compliance, veiligheid & gezondheid, milieu en reputatie. Kennis van de risicobeheersing op dit gebied is dus belangrijk.

  • KENNIS EN BEST PRACTICES

    FullyInControl helpt met een expertsysteem. Op basis van intelligente vragenlijsten worden de belangrijke standaard risico's voor een type organisatie in kaart gebracht en gewogen. Deze kunnen aangevuld worden met specifieke risico's. Aangevuld met Best practises om de kans op risico's te verkleinen met Standaard maatregelen en taken om een maatregel te implementeren.

              Contact opnemen