Leid uw klant naar blijvend succes

Veel accountants zijn op zoek naar uitbreiding van hun dienstenportfolio. Als huisdokter van de ondernemer bent u vaak de persoon die aangesproken wordt als adviseur inzake de bedrijfsvoering. Hoe kan de onderneming zijn doelstellingen blijven waarmaken en de continuïteit waarborgen in onze steeds sneller veranderende wereld. U kent het bedrijf goed en heeft vaak een langjarige relatie en veel vergelijkingsmateriaal.

Risico Management en Performance management (of Risk Based Performance Management) zijn domeinen om onzekerheden in de toekomst en het behalen van de organisatie doelstellingen, te managen. Het zijn onmisbare instrumenten om de doelen van de onderneming op een gestructureerde en beheerste manier te bereiken.

 

Enkel Risico Management

Of naar Risk Based Performance Management

De juisten initiatieven of maatregelen voor risico's, kwaliteit of key succes factoren

Risico Management staat bij veel organisaties in de kinderschoenen en biedt daarom veel kansen maar vraagt ook om specifieke kennis.

FullyInControl levert een innovatief platform met een advies en kennissysteem en een managementomgeving waarmee u uw opdrachtgevers stap voor stap begeleidt om Risico Management op te pakken. Dit eventueel aangevuld met Kwaliteitsmanagement en Performancemanagement. Met die integrale aanpak, ook wel Risk Based performance Management genoemd, bestendigt u het succes van uw klant.

Het eindresultaat voor uw klant is een robuustere strategie waarin op een risicobewuste manier resultaat wordt bereikt. De balans tussen risico en rendement moet hierbij kloppen.

Het specifieke platform voor Risico Management & BCM, ga naar de RiskInControl site

FullyInControl kan ook uw eigen organisatie ondersteunen bij de uitdagingen die u heeft met betrekking tot compliance. Met ons paltform bespaart u veel tijd en heeft u altijd inzicht in de mate waarin u aan wet en regelgeving voldoet. Ook voorkomt u boetes en negatieve publiciteit..

Binnen FullyInControl voert u bijvoorbeeld uw SIRA risico inventarisaties uit en organiseert u o.a. de verplichtingen uit de Wwft. U wordt hierbij geholpen door standaarden en best practices. Met onze eenvoudige functionaliteit voor Governance, Risk en Compliance management bent u altijd in control.


Contact- of informatieaanvraag   

Risico Management

  • HET GEBIED VAN DE ACCOUNTANT

    Risico Management is niet geheel nieuw voor de accountant, omdat vanuit de beroepsregels de accountant al inzicht dient te hebben in de beheersomgeving en het risico-inschattingsproces van een organisatie. Dit echter vooral gericht op de financiële verslaglegging. Deze taak levert dus vooral (financiële)informatie over het verleden.

  • KIJKEN NAAR DE TOEKOMST

    Voor blijvend succes is het managen van de toekomst bepalend. Hierbij zijn vele niet financiële aspecten belangrijk, zoals Technologische en markt ontwikkelingen, compliance, veiligheid & gezondheid, milieu en reputatie. Kennis van de risicobeheersing op dit gebied is belangrijk.

  • KENNIS EN BEST PRACTICES

    FullyInControl helpt met een expertsysteem. Op basis van intelligente vragenlijsten worden de belangrijke standaard risico's voor een type organisatie in kaart gebracht en gewogen. Deze kunnen aangevuld worden met specifieke risico's. Aangevuld met best practices om de risico's te mitigeren met Standaard maatregelen en taken om een maatregel te implementeren.

              Contact opnemen