X
De cloud oplossing voor Risico Management, kwaliteitsmanagement en performance management gericht op het halen van de organisatie doelstellingen
 
­

Risico-, Kwaliteit en/of Performance Management

FullyInControl is een nieuw en zeer innovatief management platform in de cloud en wordt ingezet voor risico management, kwaliteitsmanagement en performance management. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met expert kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. FullyInControl wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control B.V. uit Doetinchem.
De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma's en projecten. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. FullyInControl werkt eenvoudig, is altijd en overal toegankelijk en veilig in de Cloud.
Vraag snel meer informatie aan   

FullyInControl: de nieuwe generatie advies en managementoplossing voor:

 

Assurantie/Risico
adviseurs

Snel een gedegen advies

Met FullyInControl brengen Risico-adviseurs snel en gedegen risico's in kaart en leveren een profes­sioneel advies hoe deze risico's aan te pakken.

Lees meer   

Accountants
.

Verduurzaam klantsucces

Met FullyInControl leidt u uw klant naar succes, door die items aan te pakken die een bepalende invloed hebben op het behalen van de doelstellingen.

Lees meer   

Adviseurs
ISO certificering

Stroomlijn de certificering

FullyInControl is de oplos­sing waarmee u voor uw opdracht­gever een Risico, Arbo, Infor­matie Bevei­li­gings of Kwaliteit Management­systeem opzet.

Lees meer   

MKB
Ondernemingen

Bestendig succes

Met FullyInControl verkleint u de kans en impact van negatieve gebeurtenissen die uw doelstellingen in de weg staan en speelt u in op kansen.

Lees meer   

Overheidsorganisaties
& Zorginstellingen

Manage vertrouwen

Met FullyInControl vergroot u het ver­trou­wen van burgers, door­dat u uw ri­si­co's goed be­heerst en zo de kans op, en de ge­vol­gen van in­ciden­ten minimaliseert.

Lees meer   

Corporates
.

Volledig In Control

Met FullyInControl managet u integraal Risico's, kwaliteit en performance, volledig afgestemd op de doelstellingen van een project, afdeling of organisatie.

Lees meer   
.

Wilt u op de hoogte blijven?

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling rondom Risicomanagement, kwaliteitsmanagement & FullyInControl, de oplossing waarmee u zorgt dat de organisatie van uw klant of die van uzelf snel In Control is.

  

Mis niets met onze praktische nieuwsbrief.


Geen spam, eenvoudig afmelden!
Naam

In 4 stappen FullyInControl

 

FullyInControl helpt eerst met slimme vragenlijsten de risico's en bestaande maatregelen van een organisatie in kaart te brengen. Vervolgens worden de risico's in een duidelijk dashboard gewogen weergegeven. Op basis van de keuzes welke risico's aan te pakken, doet FullyInControl een voorstel voor (aanvullende) maatregelen.
Op basis van gekozen maatregelen worden taken gegenereerd om deze maatregelen te implementeren. Tevens kan er een audit plaatsvinden op de effectiviteit van bestaande maatregelen, zodat deze indien nodig bijgesteld kunnen worden.
Vervolgens wordt dit proces periodiek herhaald.

 

 

1Assessment
Organisatie
2Risico Beoordeling
en keuze maat-
regelen
 
3Implementeren en
bijstellen Maat-
regelen
4Audit en volgen
Maatregelen

Risico Management

Ondersteund door standaarden & best practices

U hoeft met FullyInControl het wiel niet opnieuw uit te vinden. Binnen een branche en type organisatie zijn 60 tot 80% van de risico's vergelijkbaar. FullyInControl levert deze basisset automatisch aan na het beantwoorden van een aantal controle vragen.

Organisatie specifieke Risico's en doelstellingen met intitiatieven kunnen aangevuld worden. Daarnaast zijn best practices met maatregelen uitgewerkt voor het aanpakken van de risico's.

Verzekeren is hierbij niet genoeg. Bijvoorbeeld na een grote brand gaat een groot deel van de organisaties alsnog failliet, ondanks dat ze verzekerd zijn. Aanvullende maatregelen zijn daarom essentieel.


Lees meer   

 • Basis is kennissysteem met standaarden en best practices
 • Breng via slimme vragenlijsten snel risico's in kaart
 • Beslis wat u aanpakt met behulp van duidelijke dashboards
 • Kies uit standaard uitgewerkte maatregelen om een risico te mitigeren
 • Manage de implementatie van een maatregel 
 • Voer een audit uit op de effectiviteit van maatregelen met KPI's
 • Onderhoud als adviseurs de relatie met uw klant
 • Breid het systeem uit en pas het volledig aan naar uw wensen


Ondersteund het certificeringsproces voor iso 9001, iso 27001 en iso 14001

Kwaliteitsmanagement

FullyInControl is de oplossing bij het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagement systeem op basis van verschillende ISO normen en ondersteunt bij de certificering hiervan.

Onderdelen zoals Risico Management, Document Management en het registreren en afhandelen van non-conformities verloopt volgens de vereiste van het certificeringsproces. FullyInControl geeft inzicht in de status van activiteiten en helpt bij het sturen naar een organisatie gericht op kwaliteit.


Lees meer   

Laatste blog-, kennis- en nieuwsitems

Continu verbeteren

FullyInControl ondersteund een herhalend verbeter proces, waarbij aanpassingen gestructureerd worden verwerkt en controlle stappen worden doorlopen. 

Zelf samen te stellen assessments met vragenlijsten kunnen in fase worden doorlopen, waarbij een organisatie fasegewijs in kaart wordt gebracht. Zo neemt een assessment nooit meer tijd in beslag dan gewenst.


Lees meer   

Voor PC, Tablet en Smartphone

FullyInControl is voor mobiel gebruik gebouwd en dus touch geoptimaliseerd, zodat u onderweg snel en eenvoudig vragenlijsten of audits kunt doornemen en gegevens kunt bijwerken.
Terug achter uw bureau gaat u verder met het verwerken van de gegevens achter een PC. U kiest het apparaat dat het best bij uw activiteiten past. U kunt ook met meerdere personen aan hetzelfde project werken, waarbij continu alle wijzigingen naar alle deelnemers worden gepushed.

Eenvoudige interface
De software heeft een duidelijke eenvoudige gebruikersinterface, gericht op het met zo min mogelijk handelingen verwerken van gegevens
 
Op ieder apparaat
Er is een gebruikersinterface voor ieder apparaat. Zo kunnen vragenlijsten via telefoon of tablet worden afgehandeld en kan uitgebreid beheer via een PC verlopen.
 
 
 
De juisten initiatieven of maatregelen voor risico's, kwaliteit of key succes factoren

Gespecialiseerde of totaaloplossing

FullyInControl kan enkel als oplossing voor bijvoorbeeld Risico Management, Kwaliteitsmanagement of een RI&E audit ingezet worden. Echter het is mogelijk om naar een totaal integraal management systeem te groeien voor uw organisatie of opdrachtgever. Met één centraal dachboard, een eenduidige vastlegging van gegevens, en het centraal managen van maatregelen en initiatieven leidt u een organisatie naar haar doelstellingen.


Lees meer   

Optimale beveiliging geeft een gerust gevoel

De FullyInControl cloud infrastructuur biedt sterke waarborgen om de privacy en data van onze klanten te beschermen. Alle data wordt opgeslagen in sterk beveiligde datacenters. Er is bij de ontwikkeling van de FullyInControl software met beveiliging in het achterhoofd gestart. Wij spreken over Security By Design. Er zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen om uw data binnen onze omgeving optimaal te beschermen. 

 • Ondersteuning van Multi Factor Autenticatie (wachtwoord en extra token).
 • Communicatie van data over het internet met sterkste TLS-SSL encryptie
 • Encrypted database en bestanden
 • Gecertificeerd datacenter: ISO 27001, SOC(2), PCI L1, Sarbanes-Oxley etc.


Lees meer